İşverenin Yaptırdığı Özel Sigorta Muafiyetleri
İşverenin Yaptırdığı Özel Sigorta Muafiyetleri

İşverenin Yaptırdığı Özel Sigorta Muafiyetleri

Günümüzde birçok işveren, çalışanlarının refahını artırmak ve onlara ek sosyal güvenlik imkanları sunmak amacıyla farklı sigorta ve emeklilik yardımları sağlamaktadır. Bu tür yardımlar arasında özel sağlık sigortası, hayat sigortası ve bireysel emeklilik planları öne çıkmaktadır. İşveren tarafından yaptırılan bu sigortalar ve yardımlar, çalışanların finansal güvenliklerini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, bu yardımların bordrodaki muafiyet uygulamasıyla ilgili bazı avantajlar da bulunmaktadır.

İşverenin Yaptırdığı Sağlık Sigortası

Özel sağlık sigortası, işverenler tarafından sunulan önemli bir sosyal yardım şeklidir. Bu sigorta, çalışanlara özel sağlık hizmetleri sunmayı ve acil durumlarda daha hızlı tedavi olabilmeyi sağlamayı amaçlar. İşverenler tarafından sağlanan bu yardımın bordroya eklenmesi gerekmekte ve uygulamada belirli istisnaları bulunmaktadır.

Sağlık sigortası ödemelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan prim kesintilerinde aylık asgari ücretin %30 oranında (2023 için 3.002,4 ₺) muafiyet bulunur. Gelir vergisi kesintisinde ise çalışanın ilgili aydaki vergiye tabi sürekli kazancının % 15’i ve yıllık brüt asgari ücret tutarı kadar muafiyet uygulaması söz konusudur. Damga vergisi kesintisinde ise herhangi bir muafiyet bulunmaz.

Çalışanın ailesini de kapsayan bir sağlık sigortası yardımının bulunması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu prim muafiyeti bulunmamakta ancak gelir vergisindeki muafiyet uygulaması bu yardım türünde de geçerli olmaktadır.

İşverenin Yaptırdığı Hayat Sigortası

Hayat sigortası, bir kişinin hayatını kaybetmesi durumunda ailesine veya belirli bir kişiye maddi güvence sağlamayı amaçlar. İşverenler, çalışanlarına hayat sigortası poliçeleri sunarak, onların ailelerini ve sevdiklerini mali açıdan koruma altına almaktadır.

Hayat sigortası ödemelerinde, Sosyal Güvenlik Kurumu prim kesintilerinde muafiyet bulunmamakta ve bu amaçla yapılan hayat sigortası yardımları prime tabi tutulmaktadır. Gelir vergisi kesintisini hesaplanırken sağlık sigortasında olduğu gibi çalışanın ilgili aydaki vergiye tabi sürekli kazancının % 15’i ve yıllık brüt asgari ücret tutarı kadar muafiyet uygulanabilmektedir. Damga vergisi kesintisinde ise herhangi bir muafiyet bulunmaz.

İşverenin Yaptırdığı Bireysel Emeklilik

Bireysel emeklilik planları, çalışanların emeklilik dönemlerinde mali güvence sağlamayı hedefler. İşverenler, çalışanlarına bireysel emeklilik planları sunarak, onların emeklilik yıllarında daha iyi bir yaşam standardı elde etmelerini desteklemektedir.

Bireysel emeklilik yardımlarının bordroya eklenmesinde sağlık sigortasındaki hükümlerin aynısı uygulanmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu’na yapılan prim kesintilerinde aylık asgari ücretin %30 oranında (2023 için 3.002,4 ₺) muafiyet bulunur. Gelir vergisi kesintisinde ise çalışanın ilgili aydaki vergiye tabi sürekli kazancının % 15’i ve yıllık brüt asgari ücret tutarı kadar muafiyet uygulaması söz konusudur. Damga vergisi kesintisinde ise herhangi bir muafiyet bulunmaz.

Muafiyet uygulamalarında belirlenen sınırların üstünde bir yardımın yapılması durumunda yalnızca sınırı aşan tutarlar ilgili yasal kesinti için matraha dahil edilmelidir. Örneğin; 20.000 ₺ brüt ücreti bulunan bir çalışanın işveren tarafından yaptırılan aylık brüt 3.200 ₺ tutarında sağlık sigortası yardımı bulunmaktadır. Sosyal Güvenlik Kurumu primi ve gelir vergisi muafiyet tutarlarını hesaplayalım.

SGK İstisnası Dışında Kalan

10.008 ₺ (Brüt Asgari Ücret) x 30 % = 3.002,40 ₺

3.200 ₺ – 3.002,40 ₺ = 197,6 ₺ SGK Matrahına Dahil Edilecek Tutar

Gelir Vergisi İstisnası Dışında Kalan

20.000 ₺ x 15% = 3.000 ₺

3.200 ₺ – 3.000 ₺ = 200 ₺ Gelir Vergisi Matrahına Dahil Edilecek Tutar

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

1 yorum

  1. merhaba,

    bir ay içerisinde işveren katkılı BES+ İşverenin yaptığı Özel Sağlık Sigortası+ çalışanın yaptırdığı hayat sigortası+işverenin yaptırdığı hayat sigortası bulunuyor. muafiyet sınırını aşmadıkça hepsi de dikkatte alınıyor. ancak sorum şu yönde olacak:

    işverenin yaptırdığı özel sağlık sigortası brütleşerek maaşın ek gelirler kısmına getiriliyor ve gelir vergisi matrahını ( tutara göre) etkileyebiliyor. Muafiyetler de brüt ücrete göre hesaplandığı için özel sağlık sigortası brütünü brüt gelirler içinde hesaba katacak mıyız?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir