İş Kaybı Tazminatı

Özelleştirme kapsamına alınan kuruluşların (iştirakler hariç) özelleştirmeye hazırlanması, özelleştirilmesi, küçültülmesi veya faaliyetlerinin kısmen ya da tamamen durdurulması, süreli ya da süresiz kapatılması veya tasfiye edilmesi nedeniyle iş sözleşmesi sona erenlere, kanunlardan ve yürürlükteki toplu iş sözleşmelerinden doğan tazminatları dışında ilave olarak iş kaybı tazminatı ödenmektedir (Kısaca, özelleştirme nedeniyle işini kaybeden ve iş kaybı tazminatı almaya hak kazanan sigortalı işsizlere ödenir.) İş kaybı tazminatı, hizmet akdinin fesih tarihindeki günlük net asgari ücretin iki katıdır. Özürlü personele (ilgili kanunların öngördüğü 1,2 ve 3. derece), günlük net asgari ücretin dört katı iş kaybı tazminatı olarak ödenir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

ozellestirme-sonrasinda-bosta-kalan-isciye-mujde

Özelleştirme Sonrasında Boşta Kalan İşçiye Müjde!

TBMM Genel Kurul ‘da kamuoyunda “torba kanun tasarısı” olarak bilinen İş Kanunu İle Bazı Kanun …