Genel

Emekli Maaşı Artıyor

emekli-maasi-artiyor

Tahmini okuma süresi: 2 dk. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı netleşmeye başladı. Bu yılın ikinci yarısındaki 5 aylık enflasyon yaklaşık yüzde 2.79 çıktı Yaklaşık 8.5 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zamları enflasyona endeksli olan emeklilerin Ocak’ta maaşlarında yapılacak artış netleşmeye başladı. Türkiye İstatistik Kurumu tarafından dün açıklanan enflasyon verileri, …

Devamı »

İş Kanunu ve Borçlar Kanunu Uygulama Değerlendirmesi

is-kanunu-ve-borclar-kanunu-uygulama-degerlendirmesi

Tahmini okuma süresi: 4 dk. Çalışma Hayatında işçilerin hak ve sorumluluklarını düzenlemek üzere çeşitli Kanun ve Kanun ekleri düzenlenmiştir. İlk bakışta İş Kanunu, Deniz İş Kanunu, Basın İş Kanunu önemli ölçüde çalışma hayatına hak ve yükümlülükler getirse de bu kanunların yanında Borçlar Kanunu da iş sözleşmesi (hizmet akdi) ile çalışanların …

Devamı »

2014-28 sayılı SGK Genelgesi

G E N E L G E 2014 – 28 Bilindiği üzere, 5434, 506, 1479, 2925 ve 2926 sayılı kanunlardan birine tabi sigortalı iken aynı sürede bir diğer sosyal güvenlik kurumunda adına prim ödenen sigortalıların yersiz olarak tahsil edilen prim asıllarının geçerli sayılan sigortalılığa aktarılması işlemleri 5458 sayılı Kanunun 16 …

Devamı »

Ölüm Tazminatının Hukukumuzdaki Yeri

olum-tazminatinin-hukukumuzdaki-yeri

Tahmini okuma süresi: 7 dk. 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Borçlar Kanunu ile birlikte işverene getirilen yükümlülüklere düzenlemeler getirilmiş olmakla birlikte bunun yanında  ilave sorumluluklar da getirilmiştir. İşçi-işveren sorumlulukları gözden geçirilmiştir. 4857 sayılı İş Kanunu her ne kadar çalışma hayatında işçi lehine hükümler içerse de işçi ve …

Devamı »

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler-3

sosyal-sigortalar-ve-genel-saglik-sigortasi-kanununda-yapilan-degisiklikler-3

Tahmini okuma süresi: 10 dk. Sigorta Primlerinde Gecikme Cezası ve Zammı 5510 sayılı Kanunun 88 inci maddesine yirmi birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Sigortalılar ile tüzel kişilerin kasıt, kusur, hata veya yanıltıcı beyanından kaynaklanmaması şartıyla, sigortalılarca ödenen prim ve prime ilişkin borcun noksan tahakkuk ettirildiğinin Kurumca sonradan …

Devamı »

İşe Giriş Bildirgesinde Yasal Süreler

ise-giris-bildirgesinde-yasal-sureler

Çalışma Hayatının en önemli sorunlarından biri de çalışanların sigortalılık bildirimlerinin Yasal olarak ne zaman yapılacağı hususunu bilmemesi ve özellikle işverenlerin konu hakkında yükümlülük ve yaptırımlardan haberdar olmamasıdır. Yazımızda çalışanların 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’unun ilgili maddeleri ile konuyu anlatmaya çalışacağız.

Devamı »

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

29-ekim-cumhuriyet-bayrami

Tahmini okuma süresi: 2 dk. Cumhuriyet Bayramı bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin 29 Ekim 1923’te Cumhuriyeti ilan etmesi ile her yıl 29 Ekim günü kutlanan bir millî bayramdır ve kutlamaları nedeni ile 28 Ekim öğleden sonra ve 29 Ekim tam gün olmak üzere bir buçuk gün resmî tatildir.

Devamı »

Emekliler İşsizlik Maaşından Faydalanabilir Mi?

emekliler-issizlik-maas-ndan-faydalanabilir-mi

Çalışma hayatının sosyo-ekonomik risklerinden biri de “İşsizlik” konusudur. Ülkemizde sosyal devlet anlayışının bir uygulaması olan işsizlik fonu, sigortalı işsizlerin, iş hayatının getirdiği risklerle az da olsa mücadele etmeleri ve maddi kaygılarından bir süre olsun devlet desteği ile uzaklaşması ve asgari düzeyde geçimini idame ettirmesi amacı ile 2000 yılından itibaren uygulanmaya …

Devamı »

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu Maddeli Metin

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, güncel tüm değişikliklerin uygulanmış haliyle ve maddeler halinde aşağıda listelenmiştir. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘un düz metnine buradan ulaşabilirsiniz.

Devamı »