Genel

SGK Cezalarında Peşin Ödeme İndirimi Nasıl Uygulanır?

sgk-cezalarinda-pesin-odeme-indirimi-nasil-uygulanir

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 5510 Sayılı Yasa’nın 102’nci maddesi uyarınca, 5510 sayılı Yasa’nın 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendine tabi sigortalıların işe giriş bildirgelerinin yasal süresi içerisinde verilmemesi halinde, bir sigortalı başına bir asgari ücret oranında idari para cezası uygulanmaktadır. İşe giriş bildirgesinin yasal süresi geçtikten sonra ilgililerce kendiliğinden 30 …

Devamı »

İndirim Hangi SGK Cezalarına Uygulanacak?

indirim-hangi-sgk-cezalarina-uygulanacak

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ilgililere uyguladığı yaptırımlar eleştirilse de bu yaptırımların en büyük özelliği ülkemizde son yıllarda denetim mekanizmasının giderek daha etkin ve aktif bir rol alması ile azalan kayıt dışı istihdamla mücadeledir. Öncelikle belirtmek isteriz ki iş hayatının taşıdığı …

Devamı »

İdari Para Cezalarına İtiraz ve Peşin Ödeme İndirimi Uygulaması Nasıldır?

idari-para-cezalarina-itiraz-ve-pesin-odeme-indirimi-uygulamasi-nasildir

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun ilgililere uyguladığı yaptırımlar eleştirilse de bu yaptırımların en büyük özelliği ülkemizde son yıllarda denetim mekanizmasının giderek daha etkin ve aktif bir rol alması ile azalan kayıt dışı istihdamla mücadeledir. Öncelikle belirtmek isteriz ki iş hayatının taşıdığı …

Devamı »

Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işbölümünün sağlanması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile işgücünün verimli kullanılması” ibaresi ve “Grup Başkanlıkları kurulabilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kaldırılabilir” ibaresi eklenmiştir. MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin …

Devamı »

3201 sayılı Kanunda Torba ile gelen düzenlemeleri içeren SGK Genelgesi

G E N E L G E 2014 – 27 10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı İş Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ile Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun 11/09/2014 tarihli ve 29116 (mükerrer) sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. Bu Kanun ile 8/5/1985 tarihli ve 3201 sayılı …

Devamı »

5510-4/1a kapsamında sigortalı çalıştıran işverenlerin yapılandırma başvurularının sigorta kanalıyla gönderilmesi

5510-4-1a-kapsaminda-sigortali-calistiran-isverenlerin-yapilandirma-basvurularinin-sigorta-kanaliyla-gonderilmesi

Tahmini okuma süresi: 2 dk. Bilindiği üzere, 6552 sayılı Kanunla 5510 sayılı Kanuna ilave edilen geçici 60 ıncı madde ile 2014/Nisan ve önceki aylardan kaynaklanan Kurumumuz alacaklarının TEFE/ÜFE-Yİ-ÜFEaylık  değişim  oranları  üzerinden  güncellenerek  hesaplanması  suretiyle  peşin  veya  taksitler halinde ödenmesine imkan sağlanmıştır. Kapsama giren borçlarını geçici 60 ıncı madde uyarınca yeniden yapılandırmak isteyen …

Devamı »

Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları

sosyal-guvenlik-kurumu-tarafindan-uygulanan-idari-para-cezalari

Tahmini okuma süresi: 10 dk. Kayıt dışı İstihdam ile mücadelede , 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu mükelleflere yüklediği yaptırımların yerine getirilmemesi halinde yine aynı Yasanın 102.maddesi gereği idari para cezalarını içeren maddeleri düzenlemektedir.

Devamı »

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler -2

sosyal-sigortalar-ve-genel-saglik-sigortasi-kanununda-yapilan-degisiklikler-2

Tahmini okuma süresi: 4 dk. Sağlık Hizmetleri ve Finansmanı 6552 sayılı Yasanın 46. Maddesi üzerine; 5510 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin başına “Geleneksel, tamamlayıcı, alternatif tıp uygulamaları ve” ibaresi ile birinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir. “Kurumla sözleşmeli özel sağlık hizmet sunucuları ile Kurumla …

Devamı »

Bayramda Çalışanların Hakları Nelerdir?

bayramda-calisanlarin-haklari-nelerdir

Tahmini okuma süresi: 2 dk. Ulusal Bayram ve genel tatil günleri çalışması hakkında bilgi kirliliği konunun anlaşılması ve çalışanların haklarını öğrenmesi konusunda çeşitli sıkıntılar çıkarmaktadır. Geride bıraktığımız Kurban Bayramı tatilinin ardından, Bayram süresince çalışanların hakları nelerdir? Bu süreçte çalışma yapılmasının İş Hukuku açısından değerlendirilmesi konusundan okuyucularımıza ışık tutmaya çalışacağız.

Devamı »

Kadın Sigortalılara Sağlanan Özel Haklar Nelerdir?

kadin-sigortalilara-saglanan-ozel-haklar-nelerdir

Kadın istihdamının ülkemiz çalışma hayatı içerisindeki yeri ve önemi gün geçtikçe artmaktadır. Yasa koyucu kadın istihdamını arttırmak için, eşitliğe aykırı olmamak kaydı ile kadınlara özel çalışma koşullarını ve çalışan kadınların haklarını Yasal düzenlemelerle hüküm altına almıştır. Bu yazımızda çalışan kadın sigortalıların bazı haklarını sizlere anlatmaya çalışacağız.

Devamı »