Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik

yonetmelik

MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “işbölümünün sağlanması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile işgücünün verimli kullanılması” ibaresi ve “Grup Başkanlıkları kurulabilir” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kaldırılabilir” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başkanlıkça belirlenen yerlerde yapılır.”

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması