Rapor Alan Bir İşçi İşten Çıkartılabilir Mi?
Rapor Alan Bir İşçi İşten Çıkartılabilir Mi?

Rapor Alan Bir İşçi İşten Çıkartılabilir Mi?

Çalışma hakları İş Kanunu ile güvence altına alınmış işçiler, hastalık durumlarında sağlık kuruluşlarından aldıkları raporlarla yürütmekte oldukları işlerinden rapor süreleri kadar uzaklaşmış olurlar. Bu durum çok önemli pozisyonlarda çalışan işçiler için işveren açısından telafisi zor bir durum olabilmektedir. Raporların uzun sürmesi, işçilerin sık sık rapor kullanmaları ” Rapor Alan Bir İşçi İşten Çıkartılabilir Mi? ” sorusunu akıllara getiren çalışma yaşamında çözümsüz kalınan konulardan biridir.

RAPORLU OLDUĞU GÜN İŞ SÖZLEŞMESİ FESHETMENİN RİSKLERİ NELERDİR?

İşverenler işin sürdürülmesini sağlamak için rapor alan işçinin işini diğer görev arkadaşlarına pay etmek ya da rapor bitimine kadar çalışacak yeni bir işçi istihdam etmek zorunda kalabilmektedir. Rapor süresi bitiminin birçok durumda öngörülememesi bu çözümleri ayrı bir soruna dönüştürebilmektedir. Bu durumlarda rapor alan işçinin iş sözleşmesini feshetmek işverene haklı bir çözüm gibi görünebilmektedir. Ama usulüne aykırı bir şekilde yapılan fesihler işverenin önüne işe iade davası olarak gelmektir.

İş sözleşmesini fesheden taraf işveren ise feshi geçerli bir nedene dayandırmak zorundadır. Personelin hastalık nedeniyle rapor alması geçerli bir fesih nedeni olarak görülmemektedir. Rapor süresinde usule uymadan yapılmış bir fesih iş mahkemesi karşısında işvereni haksız duruma düşürecektir. Peki, hangi durumlarda işverenin feshi haklı olabilecektir?

1.UZUN SÜRELİ ALINAN HEYET RAPORLARI

İş Kanunu, işçinin uzun süreli ve kesintisiz devam eden bir raporu var ise raporluluk süresinin ihbar süresini 6 hafta daha aşması durumunda, işverene sözleşmeyi haklı bir nedenle feshedebilme hakkı tanır. Bu durum 4857 sayılı İş Kanunu madde 25’de I-Sağlık Sebeplerinde sayılmıştır.

“…işçinin hastalık, kaza, doğum ve gebelik gibi hallerde işveren için iş sözleşmesini bildirimsiz fesih hakkı; belirtilen hallerin işçinin işyerindeki çalışma süresine göre 17 nci maddedeki bildirim sürelerini altı hafta aşmasından sonra doğar.Doğum ve gebelik hallerinde bu süre 74 üncü maddedeki sürenin bitiminde başlar…”

Madde 17’de sayılan bildirim süreleri de düşünüldüğünde bu sebepten yapılacak fesihlerde rapor süresi aşağıdaki süreleri aşması durumunda fesih haklı bir neden olarak kabul edilecektir:

Kıdem Süresiİhbar SüresiEk süreToplam Süre
6 aya kadar2 hafta+6 hafta8 hafta/56 gün
6 ay – 1 buçuk yıla kadar4 hafta+6 hafta10 Hafta/70 Gün
1 buçuk yıl – 3 yıla kadar6 hafta+6 hafta12 Hafta/84 Gün
3 yıldan fazla8 hafta+6 hafta14 Hafta/98 Gün

Bu feshin haklı sayılabilmesi için raporun kesintisiz olarak ihbar süresini 6 hafta aşmış olması şarttır. Ara verilmiş rapor sürelerinin toplamı belirtilen süreleri aşmış olsa da madde 25’ten fesih yapmak mümkün olmayacaktır.

İşverenin rapor nedeniyle feshi işçinin kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmaz. İşçi 1 yılını tamamlamışsa kıdem tazminatı da ödenmelidir. Ayrıca hala raporu devam eden işçiye sözleşmesinin hangi sebebe dayanılarak, hangi tarihte feshedildiği açıkça yazılı bir şekilde noter kanalıyla fesih bildirimi yapılması gerekir.

2. İŞÇİNİN KUSURUNDAN KAYNAKLANAN SAĞLIK SORUNLARI NEDENİYLE FESİH

İşçi eğer kendi kusuru ve düzensiz yaşantısından kaynaklanan sağlık sorunları nedeniyle sıklıkla devamsızlık yapıyorsa İş Kanunu işverene haklı nedenle iş sözleşmesini sonlandırma hakkı tanımaktadır. Bu durumun ardı ardına 3 iş günü ya da 1 ay içerisinde 5 iş günü yaşanmış olması gerekmektedir.

İşveren bu feshi 4857 sayılı İş Kanunu madde 25’in I-a bendine dayanarak gerçekleştirebilir.

“a) İşçinin kendi kastından veya derli toplu olmayan yaşayışından yahut içkiye düşkünlüğünden doğacak bir hastalığa yakalanması veya engelli hâle gelmesi durumunda, bu sebeple doğacak devamsızlığın ardı ardına üç iş günü veya bir ayda beş iş gününden fazla sürmesi.”

Haklı nedene dayandırılarak yapılacak bu fesih sonucunda işçinin en az 1 yıllık kıdem süresi varsa kıdem tazminatı da tarafına ödenmelidir.

3. SIK SIK RAPOR ALAN İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILABİLİR Mİ?

Uzun süreli rapor alan işçiler için feshin haklı nedene dayandırılması İş Kanunu’nda açık olarak düzenlenmiştir. Fakat raporu aralıklarla devam eden ya da sık sık rapor kullanan işçiler için bir düzenleme bulunmamaktadır. İşçinin raporlarının sıklığı işin önemli ölçüde aksamasına sebep oluyorsa, işyerinin çalışma düzenini olumsuz etkiliyorsa işveren için geçerli bir fesih sebebi olabilmektedir. Bu fesih İş Kanunu madde 18’e dayandırılarak ve madde 17’deki bildirim süresi dikkate alınarak gerçekleştirilebilir. Geçerli nedene dayandırılarak yapılacak bu fesihte, ihbar süreleri kullandırılmayacak ise ihbar tazminatı ve beraberinde en az 1 yıllık kıdem süresi varsa kıdem tazminatı da işçiye ödenmelidir.

Sık sık rapor almak işveren için haklı bir neden değil geçerli bir neden olarak görülecektir. Raporun hangi sıklıkta alınan raporlar işveren feshi için geçerli bir neden olarak kabul edilir sorusunun net bir cevabı bulunmamaktadır. Makul süre için her olayın kendi içerisinde değerlendirilmesi gerekmektedir.

Sıklıkla rapor aldığı için iş sözleşmesi feshedilen bir işçinin açmış olduğu davada Yargıç işvereni haklı görmüş ve feshin geçerliliğini karar vermiştir. İlgili Yargıtay kararı; Yargıtay 9. Hukuk Dairesi (E. 2012/22940, K. 2013/117)

4.RAPORLU İŞÇİ İSTİRAHAT GÜNLERİNİ EVİNDE GEÇİRMEMİŞ İSE?

Hastalığı nedeniyle rapor almış işçinin raporlu olduğu süreleri nerede ve nasıl geçireceği ile ilgili bir hüküm bulunmamaktadır. Raporlu günlerini evinde istirahat ederek geçirmemiş bir işçinin iş sözleşmesi bu durum gerekçe gösterilerek feshedilemez. Bu sebepten gerçekleştirilmiş fesihlerin iş mahkemeleri tarafından geçersiz fesih olarak değerlendirilmesi söz konusu olabilmektedir.

Örnek Yargıtay kararı; 9.Hukuk Dairesi Esas: 2007/33533 Karar: 2008/5332 Karar Tarihi: 18.03.2008

İşveren işçinin dürüstlüğünden emin değilse raporun doğruluğunu hakem hastanelere müracaat ederek araştırmalıdır. İşçinin dürüst olmadığı durumların tespit edilmesi halinde iş sözleşmesi haklı nedenle derhal feshedebilmektedir. Bu fesih ise İş Kanunu madde 25/II-e bendi uyarınca yapılabilmektedir:

“e) İşçinin, işverenin güvenini kötüye kullanmak, hırsızlık yapmak, işverenin meslek sırlarını ortaya atmak gibi doğruluk ve bağlılığa uymayan davranışlarda bulunması.”

İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanması sebebiyle haklı olarak yapılacak bu fesih sonucunda işçiye kıdem tazminatı ödenmez, madde 17’de belirtilen ihbar süreleri de geçerli olmaz.

Bu durumun haklı bir neden olarak kabul edilebilmesi için, işçinin raporunun gerçek olmadığı işveren tarafından kanıtlanabilmelidir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Hakkında

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Hakkında

Sağlık Raporlarının Geçerlilik Süreleri Hakkında

175 yorum

 1. Ben dört buçuk ay sözleşmeli bir iş yerinde çalışıyorum işim forklift oparatörü ağır sanayide çalışıyorum üç aydır çalışıyorum ve bir gece evde kalp krizi geçirdim ve şuan gece çslışmam uyğun olmadığı için hastalığımı bahane edip bu halde seni kadroya alamayız diyorlar .. ben şimdi hastalandım ve işçiyim hakkımı nasıl ararım nerde iş bulurum şikayet etme hakkım varmı

  • İki haftalık bir ihbar tazminatın çıkar. 1 seneyi doldurmadığın için kıdem tazminatı alamazsın. İşten çıkarıldıktan itibaren 5 yıl içerisinde arabulucuya başvur. Arabulucuda anlaşamazsanız bir avukat bul dava aç.

   • Bende bursada özel bir sektörde kurumsal bir firmada üçretli sgklıyım fakat 7.yılıma giriyorum beni istemediğim bir mağazaya transfer etmek istediler ama benim o mağaza gitme gibi bir durumum yoktu bunlarında bölge müdürüne detaylı bir şekilde anlattım oradaki şubemizde bir bayandan kaynaklı eşimle boşanma aşamasına geldiğimizi ve benim o mağazaya gitme durumumda eşimle tekrar aynı sıkıntıları yaşayacağımızı bu sefer kesin olarak başanacağımızı anlatmama rağmen ya gideceksin ya istifa vereceksin denildi bende iş bulunur aile bulunmaz diyip sinirlenip istifayı yazdım fakat sonrasında durumu şirketin CEO na anlattım beni haklı bulup istifamı iptal etti
    Bu duruma sinirlenen bölge müdürü tamam konuşup anlaşalım ayak üstü mağazanın önünde konuşarak CEO ya yapmış olduğum konuşmadan kaynaklı kendi egosunu tatmin etmek için resmen köpek muamelesi gördüm bende bu duruma daha fazla sinirlenerek artık burdada kalmak istemiyorum yoksa ciddi sıkıntılar olacak dedim memleketime rotasyon istedim ve buradaki mağazada da aynı egoların olduğunu gördüm memleket değiştirdim taşıma parası yol parası ev parası derken baya bir borç batağına düştüm bu sebeplerden ötürü oradaki aldığım primle buradaki aldığım prim 3te1 gecimimi sağlayamıyorum evliyim 2 cocuğum var 7.yılıma giriyorum bu şirkette artık öyle bir durumdayımki mağaza gitmek satış yapmak o avm ye girip kapalı ortamdaki kaosları cekemiyorum bunalımdayım tazminatı ı alıp normal bir esnafa yani avm ve bu şirketten kurumsallıktan ayrılmak istiyorum ne yapa bilirim piskiyatriyede gitmeyi düşünüyorum ama bundanda cekiniyorum eşim ailem ne düşünür diye bir yol gösterirmisiniz
    Saygılarımla

   • Ramazan demirci

    Çalıştığım iş yerinde 4 yıldır çalışmaktayım. Bir hafta önce iş yeri mesai saatleri dışında evimde düştüm ve kalçadan ayağımı kırdım ameliyat oldum. 2 ay rapor yazıldı fakat 2 ayda sağlığıma kavuşup iş başı yapmam çok zor. Rapor süresi muhtemelen uzayacak. Sormak istediğim şudur, işverenim beni işten çıkartabilirmi. İşten çıkarılmamak için nasıl bir yol izlemeliyim. Maksimum rapor süresi kaç gün olabilir?
    Cevabınız için şimdiden teşekkür ederim

   • 16.06.2020 tarihinde işe girdim. 01.11 tarihinde bana izinlisin diye mesaj gönderildi. Ama ben izin almamı gerektirecek bir durum olmadığını işe gitmek için hazır oldugumu söylememe rağmen işe gelmemi istemedi işveren.(Bunun yazışmaları da mevcut elimde. Sebep olarak da bana sinirlendiği için izinlisin diye yazmış ) Muhtemelen beni işten çıkarmayı aklına koyduğu için beni işe gelmesi diye göstermek için artniyetli olarak böyle birsey yaptı ve hiçbir ihbarda bulunmadan ne yazılı ne sözlü 05.11 tarihinde pat diye beni işten çıkardı. İşten çıkarıldıgim gün rapor almıştım Allahtan. Raporluyken beni çıkarabilir mi 6 ay dolmadan beni hiçbir sebep göstermeksizin çikarması kötü niyetli olarak işten çıkarması tazminat ödememesi için. 4,5 aylık çalışma süresinde ben son aylık maaşımı ve fazla mesaileeimi de alamadım. 4,5 ay çalışma süresinde ihbar tazminatı alabilir miyim? Haklarım nelerdir? Nereye başvurmalıyım?

   • Selamlar ben ögg olarak büyükşehir belediyesinde bi şirkete çalışmaktayım 30 gün devlet hastanesinden heyet raporum vebtoplamdada heyetle beraber 58 gün raporum var mıayene oldupum doktorlar meslek hastalığıolduğunu söyledi bu raporlar rahatsızlıklarım nedeni ile alınmasına rağmen iş akdim fesh edilirmi
    1.7. 2013 yılmdan beridir çalışmaktayım

    • Ben şehir Hastanesi’nde ögg olarak calışıyorum ve ben işyeri dısindayken düstüm ve omuzumun kırıldığını söyleyip bana 1 hafta rapor yazdılar ve bende raporumu şirket yetkilisine teslim ettim fakat şirket müdür yardımcısı bana buraya geldiğinde iş yeri hekimine kontrol yaptıracağını ve böyle birşey yoksa seni işten cikarticagini telefonda beyan etti böyle hakları varmı ben istemeden beni işyeri hekimine kontrol ettirebilirlermi saygılar

   • Merhaba 35 günlük sigortam var ve çalıştığım dönemde çok kötü rahatsizlandim işyerinde hiç bir işimi aksatmama rağmen işyerinde fenalastigim için hastaneye gittim ve doktor 5 gün rapor verdi ama bu süreçte raporunda devam ederken raporlu olduğum tarihe çıkışım verilmiş hemde hiç bir sebep söylenmeden bilihorum kısa bir süre ama işimi doğru yaparken ve hiç bir sorun yokken sebepsiz yere olması sinir bozucu napabilirim bu durumda

   • Merhaba ben rahatsızlığından dolayı 3 aydır heyet raporu aldım 1ay 1 ay. Bu 3. Ayım rahatsızlığım devam ediyor. İşveren beni işten çıkarabilir mi ? Cikarirsa tazminat vb haklarım ödenir mi? Teşekkürler

  • Anladığım kadarıyla süreli iş sözleşmesi var kanunen işveren ve ve işçinin süre bitiminde yenileme zorunluluğu yok

   • Merhaba ben işe girerken hastaligimi soyledim ve yakinda amilyat olucam, ara ara m 6 haftayi raporlarim gecerse beni cikarirlarmi?

  • Trafik kazası sebebiyle 6 aydır raporluyum iş yerimle tartışmalıyız ve dahada ameliyatlar sebebiyle raporlu olucam iş yerimin beni işten çıkarma hakkı varmı

   • Merhaba 35 gündür bir işyerinde calisyordum özel sebeplerden dolayı 2gun mazaret izni aldim3.gunu isteyemeyince rapor aldım rapor aldım gün işten cikarilmisim dava açma hakkım varmi

    • İşe iade davası acabilirsin

    • Özel bı işletmede 8 yil dir forklift operatörü olarak çalışmaktayım.iş yerinden ayrılmak istiyorum.kidem tazminatı nasıl alabilirim.Sgk ya girişim okuldan 1995 normal de prim yatırılmış olarak ta 2000 yılı bildiğim kadarıyla 3600 den faydalanamıyorum.teşekkur ederim

  • Merhaba iyi gunler ben yaklasik 2 senedir bir sektorde calisiyorum ilk sene kidem tazminatini girdi cikti yaptilar verdile 2 senem dolmak uzere gozlerimi kaynak aldigi icin rapor aldim 2 gun doktor verdi rapor bitisinde isten cikarilirsam haklarim ne olur bilgi verirmisiniz

   • Hocam bende bel fıtığı var daha önceden ameliyat oldum şuan tekrar ağrılarım var 4 yıldır aynı işyerinde çalışıyorum şuan işi bırakıp tazminat alabirmiyim…

  • Merhaba Arkadaşlar ben Bir Market Zincirinde Çalışan Bir Personelim Trafik Kazasi Geçirdim Karşı Karşıya Geçerken Araba Çarptı Allah’a Şükür Kırık Çıkık Yok Ama Göğüs Kafesim de Ağrım Var Yerden Bir Şey Alamıyorum Ağır Bir Şey Kaldıramıyorum Doktor Normal De 1 Hafta Rapor Verecekti Ben Yine İstemedim 3 Gün Olsun Dedim Ama Ağrılarım Çoğalmaya Başladı Ağrı Kesici Verdi Doktor İcmeme Rağmen Pek Faydası Olmuyor

   Sormak İstediğim Şey Şu Eleman Eksikliği Vardı Yeni Gelmiş Bugun Ağrım Var Raporu Uzatsam Beni İşten Çıkarabilir Mi Çünkü Bir Yerde Okudum Çıkarma Gibi Olayı Var Dediler Bunun Doğru Olup Olmadığını

 2. 1,5 yıldır sigortalı olarak çalışıyorum karşılıklı olarak anlaşarak işsizlik maaşından faydalanabilmem için işten ayrılacaktım ayrılmama 1 hafta kala hastanede ameliyat gecirdim ve 20 gün rapor verildi bu durumda işveren çıkışımı verebilirmi yoksa rapor sonunumu beklemek zorundayım bu ara zarfında kendi işlerimle ilgilenmeyi düşünüyordum ne yapabilirim. İşten ayrılmam benim için önemli bir zaruret işverenine herhangi bir problemim yok…teşekkürler

 3. Ben bugun doktora gittim belimde sidetli agri oldugu icin doktor emar verdi fitikdan suphelendi 7 gunde rapor verdi is yerime bunu soyledim bana bolge mudurm raporu iptal.ettircekmisim yada istifa etcekmisim benim yarin ise gitmem isteniyor bu sekilde calistirabilirmi yada isten cikarabilirmi beni

  • Sen rapor aldıysan isterse Başbakan gelsin seni kimse istifaya zorluyamaz. Eğer yazışmalar filan duruyorsa 189 u aramanı öneririm Çünki zorlama varsa ve 1 yılı doldurduysan tazminatla çıkabilme hakkın bile doğabilir

   • 15 gün içerisinde 4 defa işe gitmedim 5 günde 6 gün rapor aldım beni işten şuan cikarabilirmi veya rapor bittiğinde işten çıkarma hakkı varmi

    • Havaalanında 5.yıl oldu çalışıyorum. 1.5 sene önce hesabına gelen az miktarda idaa parası yüzünden dava açıldı. Bu mahkemem devam ederken yönetim mevcut çalıştığım hava tarafı giriş kartım olan (Apron) geri aldı ve tüm iş düzenim alt üst oldu. Beni kara tarafında tutuyorlar orda çalıştırıyorlar. Bu çok zoruma gidiyor. Mahkemem devam ederken bana suçlu muamelesi yapmaya hakkı varmı. Yasal olarak maddi manevi dava açabilirmiyim

  • Işten çıkarabilir ama ihbar kıdem ve bütün haklarını vermek şartıyla raporlu bir insanada geleceksin diyemez ver mahkemeye bak neler oluyir

   • 7 ay Arabistan da çalıştım pandemi nedeniyle çıkış veremediler istifa edin dediler bizde istifa etmedik 10 aydır süresiz ücretsiz izin gösterdiler sigortamız yattı ben heyet raporu aldım bir ay 15 gün sonra sgkdan mesaj geldi çıkışınız verildi sigortanız bitmiştir diye ben 17 aylıkken çıkışım verildi firma sadece ihbar verecez diyor kıdem tazminatı izin paramı vermek zorunda mı

   • Ben bı fabrikda işe girdim 4 gün. Calistim sonra ordaki biriyle problem yasadim bölüm değişmek istedim onuda kabul etmediler bende çıkış istedim kimse bişey demedi çekip geldim rahatsızlandım 10 gün rapor aldim rapor bitiminde gitmek istemiyorum bı problem olurmu

 4. Ben 5 aydır çalışıyorum ve bugünle birlikte toplam 6 gün rapor kullanmış oldum. Ama müdürüm bu şekilde devam edemeyecegimizi ve istifamı yazıp ayrilmamı istiyor. Ne yapmalıyım? Yardımcı olur musunuz?

  • Hüküm kanunda

   Raporlu kimseyi ise çağıracak yetki kimsede yoktur. Raporlu birini ise çağırmak ve çalıştırmak suçtur cezaya tabidir. Rapor süresince işten belli bir süre işten çıkaramaz. Kimse bir çalışanı istifaya zorlayamaz. Siz siz olun kesinlikle istediniz vermetin ve kesinlikle imza atmayın. İşine gelmeyen işveren kendisi işten çıkarsın. Nokta.

   • Heyet raporu varken hala calistirmaya devam ediyorlarsa cikarmiyorlarsa işten nereye şikayet etmem gerekiyor acaba

    • HEYET RAPORUNUZ VAR İSE ÇALIŞAMADIĞINIZ AÇIKCA ORTADADIR. İŞÇİ TARAFINDAN SAĞLIK SEBEBİYLE FESİH’ E GİRER. İLK ÖNCE İŞ VEREN İLE GÖRÜŞÜN YANIT ALAMAZSANIZ SGK İLE KONUŞURSUNUZ.

    • BELİMDEN AMELİYAT OLDUM DİGORTALI 2 AYDIR DİGORTALI 2014 DEN BERİ AYNI İŞYERİ DE KIŞIN SİGORTASIZ YAZIN DA SİGORTALI OLARAK CALIŞTIRIYOR EĞER BENİ İŞTEN ÇIKARIR SA NE YAPMALIYIM

   • Merhaba ;

    Raporlu personel çalıştırılamaz diye birşey kanunda yok, personel rapor aldıysa ve çalışabilecek durumdaysa gelir çalışır, Şayet raporu karşılığında SGK dan para alacak ise o tarihlerde çalışması yada çalıştırılması cezai müeyyide oluşturacaktır.

  • İyi günler herkese ben 15 gündü bir firmaya çalışmaya başladım ve hasta olduğum için ayın 4 dünde bana bir hafta istirahat raporu verildi ve işveren beni ayın 5 inde evime gönderdi tedavi olup tekrar dönmem için neyse benim 6 günüm dolunca beni arayıp çıkışımı verdiklerini söylediler ve çıkışımı ise ayın 3 üne verdiler hem iki günüm gitti aradan hemde raporum boşa gitti geriye dönük çıkış verdikleri için ne yapmam lazım yardım lütfen🙏

 5. merhaba benim calıstigim yerde çok fazla mobing uygulanıyor 6 yildir burdayim dolaysıyla kidemimi ve ihbarimi almak istiyorum bana da yol gosterirseniz sevinirim

  • güzel bir miktar tazminat alarak işten ayrılabilirsiniz mobing yapıldığına dair tanıklarda bulabilirseniz çok daha iyi olu. bir avukattan yardım almanızı tavsiye ederim.

  • Merhabalar ben ayagimdan amaliyat oldum doktor tarafından 26 gün rapor verdi rapor bitişine iş yeri bana iş başı vermedi ne yapmalıyım saygılarımla

 6. babam bir inşaatta bekçi olarak çalışıyordu.nisan ayında ,rahatsızlanınca ameliyat oldu bacagı kesildi.şuan 3 ay raporlu .raporu bitince çıkışı verilecek.tazminat alma hakımız varmı.bilgi verirmisiniz.çok teşekkür ederim saygılar

  • Babanın ne kadar çalıştığı önemli .3 aylık rapor yüzünden işveren babanı işten haklı sebeple çıkarabilir. Baban , 1 yıldan fazla çalışmışsa, kıdem tazminatını işveren vermek mecburiyetinde. (5 yıl içerisinde) kıdem tazminatı için adliyenin içindeki arabulucu bürosuna başvurabilir. Anlaşamazlarsa bir avukat aracılığıyla dava açsın. Avukatlar paşa paşa alıyor.

   • Merhabalar ayakta uzun süreli duramaz ve ağır işlerde çalışamaz raporum var yedi buçuk yıldır çalıştığım iş yerinden çıkmak istiyorum ama iş yeri hekimi bana sekiz saat ve 15 dk çay molasiyla çalışabilir diye mail attı ben nasıl çıkabilirim iş yerinden yardımcı olirmusunuz

   • Slm hocam 1 yill önce iş kazası geçirdim dizimden ön capraz bağ amilati oldum is veren egerki iş kazası olarak hastaneye solersen seni işten cikarmak zorundayım demişti cikaricak diye solemedik iş yeri hiç bir şekilde yardım etmedi esim ben amilat oldum için esimde 15 gün evde kaldı suan yinee oo ayağımdan sikinti yaşadım doktor aralıklı 1 ay 1 buçuk ay simdide 1 ay rapor verdi iş yeri cikarta bilirmi su an

   • Merhaba ben 27 Nisan 2022 iş kazası geçirdim iş sahibi sigortami yatirmamis kaza geçirdiğim gün sigorta girişimi yapmış ben iş sahibinde davacı oldum şimdi iş sahibi sigortami çıkış yapmış ben hayla tedavi görüyorum şimdi nasıl bir yol almalıyım

 7. Ben özel bir hastanede çalışıyorum, 4 gün rapor aldım ve aynı haftada 3 gün çalıştım, müdürüm çalıştığım saatleri sayarken sadece 3 gün rapor saydı çünkü ona göre o 4 günden sadece 2 .si çalışacaktım öteki 2 gün izinli olacaktım ama biz haftada bazen 60-70 saat bile çalışabiliriz, anlamadığım şey, çalıştığımızda haftada 70 saat gösterebiliyorlar ama hasta olunca sadece raporun yarısını gösteriyorlar ya da sanki bizi çok çalıştırıyorlar gibi oluyormuş

  • Ben de aynı şekilde işte çalışamaz raporu aldım ben de iş yeri doktoruna verdim doktor beni randevuya çağırdı şimdi haber bekliyorum iş yeri tazminat vermemek için elinden geleni yapmaya çalışıyor ama yasal yönden kesinlikle Tazminat alınıyor diye biliyorum sizde bir avukatla görüşün dedim

   • Covid 19 nedeniyle 14 gün karantina altındaydım Çalışan olduğum için Aile hekimi rapor yazdı.rapor bitiminde yerime yeni eleman alındığını işten çıkarılacağımı öğrendim ne yapmalıyım…

  • SEn in bu şekilde çalışma n zaten yasak seni haftada 45 saatten fazla çalıştıramaz haftada 70 saat ayda 280 saat eder gece çalışıyorsanız da 12 saat üstünden 8 saatten sonra size mesai vermesi gerekir bizzat avukatla konuştum bir avukatla gorusmenizi tavsiye ederim

 8. Öncelikle merhaba benim sorunum şu şekilde 7 yıldır biryerde calışıyorun ki calıştığım yer ağır iş yapmama sebep bileklerimden olbukca rahatsızım tedavisini olmamaramen bir türlü iyi sonuclar alamıyorum ve sürekli ağrımaya devam ediyor ağır iş yapamaz raporu aldım ve kıdem ve ihpar tazminatımı alabiliyormuyom bunu öyrenmek istedim şimdiden teşekkürler

 9. 01.2015 tarihinden beri aynı iş yerinde çalışıyorum. Şirketimiz son zamanlarda maaş günlerini geciktirmeye başladı. 25-21 arası maaş günümüz ama 23-24-25.de bile yatırdıkları oldu. Bizde bu durumdan çok rahatsızız. Bütün arkadaşlar anlaştık yarın 1 ila 3 gün arası rapor almaya karar verdik, bu durum bize sıkıntı yaratır mı? Acil cevaplarsanız sevinirim.

 10. Merhaba ben belediyede temizlik personeli olarak calismaktayim 2014 de ise girdim
  Sürekli ayakta çalıştığım sebebi ile meslek hastalığı olan venoz yetmezligi rahatsızlığı oluştu
  Aynı iş yerinde çalışırken bu rahatsızlığı dolayisi ile 2016 da ameliyat oldum sonra yine aynı iş yerinde aynı tempoda calismaya devam ettim 2018 yılında yani 1.5 sene sonra tekrar aynı rahatsızlıkları tekrar aynı ameliyatı olmak zorunda kaldım
  Akabinde doktorum ve eğitim Araştırma hastahanesinin heYet raporu ile 2 saat ve üzeri ayakta çalışamaz raporu verildi Ben bu raporumu is yerine resmi bir şekilde bildirdim.İlk görüşmeye cagirildigimda bir kaç gün sabret seni sağlığını olumsuz etkilemeyecek bir birimé yerlestirecegiz dendi
  Sonra bir kaç hafta sonra tekrar görüşmeye gittiğimde is adım fesh edildi sonra görüşmelerden sonra iş akdi feshi iptal edildi işime devam ettim ama yine temizlik personeli olarak ayni tempodayer değişikliği yapıldı hala devam etmekteyim ve bacağımda damar catlamalari olusumarım başladı bu konuda is yerimi sigortaya şikayet etsem ne gibi sonuçlar doğurur bana bu konuda bilgi verirseniz çok mutlu olurum

  • Sgk şikayet et tazminat alabilirsin sağlık raporun var ise çalıştıramaz avukat ile görüş haklarını alır çıkarsın

 11. Ben doğum izinindeyim .1 haziranda ayrıldım.fakat işveren 30 haziranda beni istifa olarak göstermiş.benden habersiz.ssk işkur adliyede arabulucu var dedier .bu durum düzeltilme şansı varmı .yoksa illa davamı açılması gerekiyor.Çok acil lütfen ona göre yol gösterirmisiniz.bu olay kimsenin başına gelmemiş insanlar yardımcı olamıyor.

 12. Merhaba ozel soforluk yapiyorum ve daha önce 11 ay calistim isten ayrildim maas cok dusuk oldugu icin ve kulaktan sorunum vardi bazi is sikintilari yasadim issiz oldugumu duymuslar 2 bucuk ay once tekrar cagirdilar başladım simdide kulaktan ameliyat oldum 10 gun rapor verdiler 10 gun sonrada kontrol ve dikis tampon almak icin tekrar gidicem ve beni ise cagiriyor raporum.bitmeden ne yapabilirim issiz kalmamak icin tersleyemiyorum ve kulagimda dikis var 2 tane tampon var icinde yorumlarinizi bekliyorim..

  • Benim 6 aylık bebeğim var ve markette calisali 2 buçuk yıl oldu ama bana süt izin verecez idare edecez diye beni işe çağırdılar bana zamanında süt izin vermiyolar sabah 8 de ise geliyorum saat 2 de yada 1 de beni süt iznine gönderiyorlar ayrıca bana aç kapa yapacaksın diyolar yoksada izin kullanmayacaksin diyolar bunun için ne yapabilirim çok çaresiz kaldım

 13. Merhaba.bu ayin 10 da is yerinde ateslendim is yeri hekimine muayene oldum bogaz larim mikrop kapmis 10 tane igne verdi.aksami atesim dusmedi gece hastaneye gittim 2 gun rapor verdi..12 sinde ben raporluyken beni isten cikartmis.dun sabahtan aksama calistim is yerinde kimse bisey demedi cikis saatine kadar.saat 6 da cagirdi ayin 12 sinde cikış verdik dediler imza attirdilar.12 sinde rapaorluyken cikis verdi dun cikis vermisken calistirdi ne yapmam gerekir akil veririmisiniz

  • Şikayet et dava aç kazanırsın

   • benim 1 sene içinde abim kanserden rahmetli oldu ben kendimi uzun süre toparlayamadım yeni kendimi topladım işe dört elle sarılmaya başladım senede 70 gün raporum var beni zorla kendi isteğimle çıkmış göstertdiler bana tazminatı vercekler ama ben devam etmek istiyor yada tazminat davası açmak istiyor ne yapmalıyım bana yardımcı olurmusuz

    • ben dava açmak istiyorum açarsam kazana bilirmiyim ülker çikolata fabrikası

     • Slm 12 yıldır bir belediyede özel güvenlik olarak çalışmaktayım 2012 senesinde belden kanal darlığı ameliyatı oldum ve belime 4 vida takıldı uzun süreli ayakta durmakta zorlanıyorum işim gereği de günde 7 veya 8 saat en az ayakta durmaktayim işyeri hekimine gittim durumumu anlattim bana seni ameliyat eden doktor bir kağıda ayakta çalışması uygun değildir yazıp kaselesin imzalasin getir dedi ben bu yazıyı doktorumdan aldım ama bir cekincem çalıştığım belediye beni işten atarmi

 14. 1,5 Aydır çalışıyorum daha deneme sürem bitmedi. ağır soğukalgınlığı veateş sonrası epilepsi nöbeti geçirdim. üstelik antibiyotik vs kullanıyordum otelin talebi ile hasta iken Tetonoz aşısı oldum ve ateşim daha da yükseldi nöbet yaşadım. nöbet esnasındaki kasılmalardan dolayı bel bölgemde 4 adet kırık meydana geldi. bu olaylar neticesinde dün 2 aylık daha rapor verdi dr. iş yeri raporum varken deneme süremin dolmamasını bahane edip iş akdimi fesh edebilir mi? nasıl bir yol izlemeliyim. 2 ayın sonunda iyileşemez isem 24 maddeden çıkış talebinde bulunabilirmiyim ve işsizlik için başvurma hakkım varmıdır.

  şimdiden yardımlarınız için teşekkürler

  • Raporlu iken çıkartamaz. Ancak 2 ay fesih hakkı var 4 yada 6 ay degerlendrmende var orada çıkartır art niyetli ise

 15. Iskazasindan dolayı çıkışımı verdiler yanlız kaza kayıtlara geçmemiş şantiye ana yüklenici firma ve alt yüklenici firma ve benim çalıştığın tasaron kendi aralarında ceza yememek için sadece revir tefterinde yazgısıyla kalmış sisteme girmemisler ayrıca sgk yada bildirmemişler ama benim çıkışımı verdiler sgk ya ne yapabilirim

 16. Merhaba ben 05 08 2015 tarihinde işe girdim ve 20 12 2018tarihinde ameliyat oldum ve bana bir ay rapor verdiler doktora gittim bir ay daha rapor verileceğini söyledi işten çıkarılmak halinde tazminat alabilirmiyim

 17. ilyas akbulut

  merhaba benim calıstigim yerde çok fazla mobing uygulanıyor 8 yildir burdayim dolaysıyla kidemimi ve ihbarimi almak istiyorum bana da yol gosterirseniz sevinirim

 18. Ben işe gireli 4ay oldu ve iş veren bnm çıkışımı veriyor bana imza attırıyolardı Bn imzayı atmadım bni çıkarmaya hakları varmı raporluyken

 19. Merhabalar ben bİr iş yerın de 6 ay çalıştım trafık kazası yaptım iş yeri yakınlarında ayagım da hasar var doktor rapor verdı ıkı ay devlet maaş verdı 3 ay benım haberı olmadan raporluykem işten çıkarıldım raporuma 1 gun kalmıştı tabi çıkışından bİr bılgım yoktu sonradan iş yerın dem aradılar çıkışın verilecek dedıler ımza atmam verektımı soyledıler tanımadım bİr adamın ustune sıgortalı gorunuyorum ama farklı yerde çalışıyorum butuun hakkımı aldım diye imza atım acaba ne yapmam gerekiyor

 20. 5 AY HAVA ALANINDA ÇALIŞTIM HAVA ALANI ÇOK SOGUK VE KULLANDIĞIMIZ ARAÇ TRAKTÖR DEDİKLERİ DEMİR ISITMA KLİMALARI BOZUK ARAÇLARDI BUNDAN DOLAYI HASTALANIP ARALIKLARLA 40 GÜN E YAKIN RAPOR KULLANDIM RAPORUM DEVAM EDERKEN İHTARNEMEYLE İŞTEN ATTILAR.HAKKIMI NASIL ARAYA BİLİRİM

 21. HAVA ALANINDA ÇALIŞTIGIM İÇİN GGİRİŞ KARTIMI KAPATIP İHTARNEMEYLE İŞTEN ATTILAR SOYUNMA DOLABIMI BOŞALTMIŞLAR İÇİNDEKİ KIYMETLİ EŞYALARIM KAYIP ÖRNEĞİN SAAT KULE VİNÇ OPERETÖRÜ BONSERVİSLERİM HAKKIMI NASIL ARAYA BİLİRİM

 22. Merhaba öncelikle zaman ayırıp bana cevap verecek bilirkişilere şimdiden teşekkür ederim benim sorum biraz karışık inşallah kanunda falan yeri vardır ben sözleşmeli olarak bir otelde çalışıyorum Kasım 1 2018 tarihinde sözleşmem sona erecek askıya alınacaktım fakat ekim ayında iş kazası gecırdım yaklasık 6 aydır raporluyum iş kazası raporu aldım Nisan 1 de 1 Senelik çalışma sürem doluyor raporum Nisan ayının 4 UNDE bitiyor şimdi benim sorum ben şimdi kadroya kaldımmı işveren beni çıkartmak istese tazmişnat ödemesi gerekirmi yıllık izin ihbar kıdem gıbı yoksa sözleşmeli personel oldugum ıcın sozlesmeyı tek taraflı fesh etme hakkı varmı şimdiden teşekkür ederim

 23. 13.12.2017 de işe girdim bir kaç defa cenaze 1. Derece akrabaların Hastalık durumları nedeniyle ücretsiz izin kullandım fakat oldukça uzun aralıklarla, yıllık iznimi ise 14.12.2018 tarihinde kullandım. Yani tam olarak bir yılım dolduktan sonra Sonrasında beş günlük bir rapor aldım ve işe gidemedim. Şimdi nişan yapmak için şehir dışına çıkacağım iş verenimdan ücretsiz izin istedim vermedi rapor alıp şehir dışında nişanı mı yapsam işten çıkartabilirler mi çıkış vermeleri durumunda dava açıp tazminatımı alabilir miyim

 24. Merhaba,
  24 Eylül de başladığım isterim beni 18 Eylül de işten çıkarmak istedi fakat o tarihte 21 Eylül de çalışır şekilde raporlu idim. Bu nedenle çıkış veremediler fakat 20 Eylülde noterden rapor bitim tarihi itibari ile iş akdimin feshedileceğine dair tebligat göndermişler. Bu haksızlık karşısında ne yapabilirim. İlgili ve bilgili kişilerden acil yardım rica ediyorum.

 25. Merhaba işçi annesinin hastanedeki görevi sayesinde saçma bir hastaliktan 6 gün rapor alip tatile gitti ve bunu yakaladık kibris senin kuş adasi benim gezip durdu eh şimdi bu kötüye kullanimi cezasizmi birakmaliyiz daha 9 aydir çalışıyor

 26. 01.06.2015 yılından beri bir gıda firmasının paketleme bölümünde çalışıyorum.babam ameliyat olacağı için iş yerine bildirerek yaklaşık 5 hafta rapor aldım küçük çocuklarım var çünkü ve şimdi yine babama ameliyat gözüküyor ücretsiz izin istedim eğer vermezlerse tekrar rapor almam durumunda işime son verilirmi ve tazminatımı alabilirmiyim teşekkürler

 27. 02.09.2018 tarihinde evlendim ve 02.09.2019 tarihinde evlilikten dolayı iş akdinin feshi Edip kıdem tazminatimı almak istiyorum fakat hamileyim doğum 01.08.2019 tarihinde gerçekleşecek gibi bu tarih itibariyle 8 hafta mecburi rapor veriliyor evlilikten dolayı iş akdinin feshi etme surem raporu olduğum tarihe denk geliyor raporu iken iş akdinin feshi gerçekleşir mi yada raporu olduğum için 02.09.2019 son tarih olan hakkım rapor sonuna uzarmı

 28. Merhabalar ben 2 aydır bir iş yerinde kurye olarak çatışmaktayım motordan düştüm ve iş kazası sonucu bileğim de kırık var 35 gündür raporluyum ve çalışamıyorum benim maaşım 3750′ tl fakat iş verenim asgeri ücretli gösterdiği için devletten alacağım ücretti düşük ve işten çıkışımı yapacaklarını söylediler ne yapmam gerektiğini bilmiyorum

 29. Merhaba ben bir iş yerinde on yıldır kurye olarak çalışıyorum motosiklet ile dizlerimde ve sol tarafındaki uğuşma nedeni ile göztepe eğitim ve araştırma hastanesi’nden doktor raporu aldım raporda gıda sektöründe ve dizlerinde sıkıntı olduğu için çalışamaz raporu yazıyor Yasal yönden iş yeri tazminatı vermezse işten ayrılma hakkım var mı öğrenmek istiyorum

 30. slm ben 6 ay çaycılık yaptım üniversitede 7 senelik komşjm arkadaşım kardeşim dediğim insan bana yanında iş buldu meğer planı başkaymış sözde ben amirle ona iftara yakınlaştını söulemişim başka bi komşumda arayıp iş yerini onunla birlik olup bana iftira attı sırf beni işim etmek için amirde beni işten çıkardılar ve temizlikçilerin giyinme odasında bana çıkış kağıdı diye tutanak tutmuşlar ben hayatımda tutanak görmedim madde nedir bilmem baskı altında bana kağıda imza attırdılar meğer 25 maddenin 2 kısmı E bendi diyor yani hırsızlık yazıyor ben böyle bişey yapmadım mahkemeye versemmi bu şekilde ben başka işe girebilirmiyim pisikolojim bozuldu iyice kimseye güvenim kalmadı işe girsemde aynı şeyleri yaşarmıyım diye düşünüyorum 😢

 31. 3 aydir bir firmada calisiyorum..rahatsizlandim ve 1 hafta rapor aldim..raporum bitmeden isten cikarildim..ne yapabilirim?

 32. Rapordan atılmam durumunda iş verenim kıdem tazminatımı verip işten çıkartılacağımı söyledi, işsizlik maaşı bu şekilde alabilir miyim?

 33. Merhabalar. 1 ay içinde kamu da göreve baslayacagım. Geçici iş göremez raporum var 40 günlük. Bu durumda ne yapmam gerekiyor? Raporlu olduğum için işten cıkamıyorun. Cıksam bile raporlu olduğum için işe aşılar mı? Yada raporun bitmesini mi beklerler? Yada en kötüsü beni hiç mi işe almazlar. Kafam çok karışık lütfen yardım.

 34. Merhaba. 01.01.2019 tarihinde iş yerinde tezğahta usta bıçakla çalışıyordu yanından yürüyerek geçiyordum bıçak elinden kayıyor sol ayağıma topuk kısmına geliyor aşil tendomu denilen kas sistemini zayıflatıyor. Hastanede emar çekimi yapılmadan göz kararıyla karar verilip dikiş atılıyor 1 ay iş kazası alıyorum evde dinleniyorum 1 bitti sonra 15 gün iş yerinde çalıştım ayağım çok ağrımaya başladı doktora tekrar gittim birşeyin yok geçer diyip beni geçiştirdi 15 gün iş gününde ayağım daki “AŞİL TENDOM” kas sistemi patladı sonra daha iyi bir doktora gittim emar çekti gereken herşeyi doğru bir şekilde yaptı 22 şubat 2019 tarihinde ameliyat oldum 22 şubattan itibaren evde dinleniyorum yürüyemiyorum uzun bir süre sonra yürüyeceğimi söyledi şimdiki doktorum.
  Bu durumda benim kimi şikayet etmek gerekir ne yapmam gerekli yardımcı olursanız sevinirim hakkımı aramak istiyorum mağdur oldum 2 ay içinde herhangibi bir mesleği öğrene bilirdim hic bir yere gidemiyor hic birşey yapamıyorum.

  • İş güvenligi egitimi verilmiş ise size işveren gerekli önlemleri almış ve tüm malzemeleri tamam ise kazadan sorumlu degil ancak vermedi ve kötü şartlarda çalıştırdı ise şuçtur

   Doktorları sağlık bakanlıgına şikayet et
   İş yerinide sgk ya

 35. Bi işyeinde işe başladım 1 sene olmadan işten çıkartılıyrum 1 hafta kla sonra bı ay sonra geri alıyolar tam 1 sene dolmasına 20 kala 1 ay rapor alsam kıdem tazmınatı na hak kazanırmıyım stesekurler

 36. merhabalar efendim.ben 5 yıla yakın özel sektörde çalışıyorum.07.05.2018 yılında çocuğum dünyaya geldi ve fabrikanin 1 hafta zorunlu doğum izni oluyor onu kullandım. benim çalıştığım bölüm müdürlerin kararı ile gecici bilgim olmadan imzasız ve bilgisiz başka bir bölüme vermişler
  bu olaydan haberim yoktu 15.05.2019 tarihinde iş başı yapmam gerekiyor idi.o gece ben rahatsızlanarak devlet hastanesinden 3 günlük iş göremez raporu verildi.fabrikaya götürdüğümde ustabaşı imzalıyor fakat müdür imzalamıyor. müdür işten kaçıyor diye tavir sergiliyor.bu konuda ne yapmalıyım 6 yıl boyuncada ilk defa 3 günlük bir rapor aldım

 37. İşten saglık nedeni ile çıkarıldım rapor bitiminde dava açtım işe iadem mahkeöece kabul edildi işveren istinaf mahkemesine gönderdi daha cevap gelmedi yeni çıkan kanun benim işe iade kararımı bozar mı

 38. Yaklaşık 3 yıldır bir otomotiv fabrikasında çalışıyorum 3 yıl içinde 1 ameliyat geçirdim ve sonrasında da bel fıtığı çıktı ve fizik tedavi için rapor aldım ve tedavi oldum ve fıtığım yine nüksetti yine doktorum fizik tedavi görmem gerektiğini söyledi şimdi mecburen yine rapor aldım ve fizik tedaviye gidiyorum 3 yıldaki toplam raporum 60 gün aralıklı olarak beni tazminatsız işten çıkarabilirlermi

 39. evime yakın olduğu için özel bir hastaneye gittim ve 1 hafta rapor verdi fakat firmamdaki müdürüm özel hastane raporları geçerli değil dedi. böyle birşey mümkünmüdür geçerlilik payı yokmudur yada varsa ne yapmalıyım

 40. Ben 1.5 yildir bir firmada calisiyorum .akciger ameliyati oldum ameliyat surecinde iki hafta (ramazanda ise gitmedim )ameliyattan sonra 20 gum rapor verdi dr işveren beni işten cıkarabilirmi acil cevap verirseniz sevinirim

 41. ise yeni basladim iki hafta oldu calisma esnasinda rahatsizlanip baş usta izninde hastaneye gittim.doktor calisamassin dedi ve 5 gun rapor verdi.isyerine verdim raporu.ve ayni gün cikisım verildi ne yapmam lazim.

 42. Temizlik şirketinde 9 yıldır çalışmaktayım son 1 yıldır hastalıklarla uğraşıyorum doktor rapor veriyor 3 gün 5 gün veya 8 günü buluyor raporları iş yerine beyan ediyorum diyorki her ay bir rapor alıyorsun bizle çalışma bize çalışacak eleman lazım yada başka bir proje ye git diyorlar ne yapmalıyım yardım

 43. Mrb 4,5 aydır özel bir şirkette çalışıyorum işe başlarken tatil aldığımı söylemiştin 4 gün izin için anlaşmıştık şimdi ben hatırlamıyorum deyip işin içinden çıkmaya çalışıyor yönetici istediğim zamanda değilde bizim söylediğimiz zamanda çık diye baskı yapıyor ve yönetici olarak problemleri çözmek yerine aksine davranıyor neyapabilirim konuyla ilgili

  • Sercan fahri Akalın

   Raporlıyken. 23 maddeden işten çıkarıldım rapor parası alabilirmiyim

   • 24 saatlik nöbetime hasta olduğum için kurumun hastalıktan bir gün önce rapor almamı istedi bende öyle yaptım. Rapor bitimine bir gün kala durumumu sordular çalışacak durumda olmadığım için tekrar rapor alacağımı söylediğimde ise müdür bunu kabul etmedi. Bende sıkıntı çıkmasın diye işe gitmeyi göze aldım. Daha sonra kurum hemşiresi beni aradı ve rapor almamı benim yerime başka bir arkadaşı görevlendireceği ni söylediği için bende tekrar rapor aldım.
    Fakat müdür bu raporları mı heyete gönderdiği için bende heyete gittim ama İl Sağlık Müdürlüğü 3 günlük yapacağına 30 günlük yazmış. Düzeltmek istediğimde ise uğraşmamak için orada tarih var sorun olmaz dediler. Bu beni tedirgin ettiği için soruyorum.

    Üst yazıyı düzeltmeli miyim yoksa tarihler mi geçerli?

 44. Merhaba ben yaklaşık 1.5 aydır bi iş yerinde çalışıyorum hamile olduğumu ogrendim ve düşük tehlikesi yaşadığım için doktor bana rapor verdi fakat rapor aldığım gün bana çıkışımı verdiler böyle bi durumda nasıl bir yol izlemem gerekiyor acil cevap lütfen

 45. Merhaba
  Şuan 4 buçuk yıldır çağrı merkezinde çalışmaktaydım ve çenemdeki sıkıntıdan dolayı 6 ay çağrı alamaz raporum ve süreç insan kaynaklarında bana bir hafta idari izin verdiler sonra bakıcaz dediler bu durumu yaşayan var mı süreç nasıl olur ? Bu aşamalarda ne yapmam gerekir desteğinizi rica ederim

 46. Zeynep Kalender

  Ben bir markette 1 seneye yakın çalışıyorum 17 temmuz 1 sene olacak 23 mayısta parmağımın sinir damarlarını ve tendonu kestim doktorum 1 aylık rapor verilecek dedi. Ve 10 gün olmak üzere 3 kez rapor verildi. Rapor bitiminden öncede fizik tedavi doktoruna gittim oradaki doktor parmağımın kroniklesmemesi için hemen tedaviye başlayacağız dedi. Ve 30 gün daha rapor vereceğim dedi. Yalnız o güne kadar 2 gün çalışmak zorundayım ve onlara rapor verilecegini söylersem iş çıkışı yapabilirler diye düşündüm. Fizik tedaviye gittiğin gün rapor verildiğini söyleyecegim bu benim için sorun olur mu neden simdi almadınız raporunuzu cünlü son 10 günlük raporum 23 haziranda bitiyor. Yoksa bugün almıştım raporumu ve ek rapor alımı sonucunda haklıda olsam iş çıkışım yapılabilirmi. Ya da ben ise başladığımı düşünürsek bir 30 gün sonrasinda işveren çıkış verebilir mi tazminat alabilir miyim

 47. 4 yıldır bir fabrika işçi olarak çalışıyorum son 5 aydık raporluyum bileğimden amaliyat oldum fabrika çikişimi verecekmiş bütün haklarımi alabilirmiyim

 48. merhaba
  engellı olarak emeklılık sartlarımı doldurdum ve 86 gunum var
  iş yerine ne zaman bılgı verem lazım cunku cıkarken halarımı almak ıstıyorum
  iş yerınde 2 yıllık calısmıslıgım var .
  SUAN TÜM SARTLAR DOLDU sadece 86 gun beklemem lazım

 49. 10 yildir resmi kurumda calisiyorum 1 yildir kadroya gectik guvenlik olarak ameliyat nedeniyle 45 gun rapor vardi son 10 gununde sehirdisinda fotom var diye vi kac tehdit konusmasi oldu amirler tarafindan her hangi bir sorun olusturur mu

 50. 13 Ekim 2016 işe girdim ilk 6 ay sigortam yapılmadı + yol ücretim de verilmedi haftalık 56 saat çalıştım. İşyerim büyüdü ve taşındı şuan hala çalışıyorum 1 yıldır çalışma saatimiz 8 saat. 2 ay önce patronum gelip bize sizin çalışma saatiniz 8 saat değil 10 ve haftalık 56 saat deyip bize hırsızlık yaptığımızı söyledi şuan 8 saat çalışmaya devam ediyoruz bodro da çalışma saatimiz 7.5 Saat hukuka uygun. 10 saat çalışacaksınız çalışmayı kabul etmiyorsanız istifa edin dedi. İstifa edersek tazminat hakkımız olmayacak haftalık ve aylık çalışma saatlerini astığımız zamanda mesai vermek istemiyor. Neler yapabiliriz ne gibi haklarımız var? Yardımcı olursanız sevinirim..

 51. Merhaba ben 29.05.2019 tarihinde hastaneye yatiş yaptim. 30.05.2019 tarihinde ameliyat oldum. 31.05.2019 tarihinde ise hastaneden taburcu oldum. Ameliyat sonrasi hastaneye yatistan başlayan toplamda 30 günlük raporum var. 28.06.2019 tarihinde işbaşı yaptım . Elime geçen bordroda 31.05.2019 tarihinde işyerinde çıkış yapıldığını farkettim. Nasıl bir yol izlemeliyim.

 52. Merhaba yaklaşık 4,5 yıldır 4d kamu işçisi olarak çalışıyorum evimin merdiveninden düşüp ayak bileğimi kırdım doktor 30 gün heyet raporu verdi +30 gün daha heyet raporu verecek toplamda 60 gün kesintisiz rapor alırsam işveren sorun çıkartabilir mi kanun da bu madde açık yazmıyor ?

 53. slm ben 9 aydan berı calısıyorum ıs kazası gecırdım ama cıkısımı verıceklermıs bu konu hakkında bılgı ala bılırmıyım

  • Merabalar 3 yildir bi firmada calimaktayim ayda bi iki ayda bi rapor almak zorundayim bir iki gun bu isyerinde agir kaldirmaktan dolayi Belimde sinir sikismasi oldu bir yildir tedavim suruyor ineler doktor Madi hardeman Ayakta cok duramaz agir kaldiramaz report verdiler 3 ay 3ay simdi yildirma yapiyorlar cikarlirsam dava aca bilirmiyim veya nassi bi bak dogar ne apmam lazim hak maddi giderler icin

 54. merhaba,
  e kpss ile işe yerleştiridim. hastalığım ağırlaştığı için işe gidemedim. işten atıldım.
  işe iade davası açtım. emsal karar istiyorlar. emsal kararı nasıl bulabilirim.

 55. Merhaba.8 yildir kamuda isci olarak çalışıyorum..2 gün luk rapor aldım.müdürüm çağırarak tekrar hekim kontrolü istedi..ve %100 engelli çocuğum var.bakacak kimse olmadığı için gidemedim..sıklıkla rapor alan biri değilim…ne yapmaliyim .nasıl yol izlemeliyim.

 56. 1bucuk yıldır çalışamıyorum işyeri raporumu onayliyo ama ödeme yapılmıyo sgk yi arıyorum işyeri onaylamıyor diyo işyeri sahibi arkadşım onaylamaya çalışıyoruz kabul edilmiyor diyo benim sorunuma cvb kim vercek

 57. İsmim Arzu Gazi 15.05.2003 tarihinde işe başladım. Şu tarihte işten kendi isteğim ile ayrılır isem bütün haklarımı alabilirmiyim? Kıdem tazminatı ihbar olarak . İşyerine sorduğumda bana 20 yılı doldurmam gerektiğini söylüyorlar. Yardımcı olur iseniz sevinirim. Hayırlı günler

 58. 11 yıldır özel sektörde çalışıyorum.işimden dolayı kolumda sinir sıkışması oluştu.biyun fıtığı ve boyun düzleşmesi oluştu.devlet hastanesinden heyet raporu aldım.tehlikeli ve ağır işlerde 1 yıl çalışamaz dendi . bölüm değişikliği yapılacağını söylediler.fakat ben işi bırakmak istiyorum . bölüm değişikliğini kabul etmezsem tazminatımı alabilirmiyim

 59. Devlet anaokulnda çalışmaya başladım sezonluk 15 gün oldu beraber çalıştığı arkadaşı pazartesi rapor aldı salı çarşamba geldi perşembe ve cuma gene rapor aldı önceki çalışanlara sorduğumda bu hep böyle babası bakanlıkta çalışıyor kimse bundan dolayı bişey demiyorlarmis 5 yıldır böyle diyorlar iki gün öncede bir yıl sözleşme yaptılar biizmle
  Şimdi isi bıraksam ne olur yada nasıl bir yol izlemeliyim

 60. mrb eşim 21 yıldır çalıştığı fabrikadan çıkarıldı. 9 aydır aralıksız heyet raporlu olduğundan kıdem tazminatını düşük hesapladılar.. birincisi heyet raporlu biri işten çıkarılır mı ve üstelik eski bir iş kazası . ikincisi kıdemi 9 ay lık rapor düşülür mü. en son ki ikramiyeye göre hesaplama yapmışlar.
  ne yapmalı

 61. Merhabalar bursada özel sektör de 4 yılı aşkın süredir çalışıyorum ara ara raporum var işveren bunları devamsızlık gösterip tutanak imzalamaya çalıştı bende kabul etmedim ev adresi güncelmi dedi evet dedim sebebsiz yere yada tazminatsız çıkara bilirmi

 62. Bu söylenen yasanın hepsi yalan dolan raporlu işçiler her zaman adına yasa dedikleri işveren yani zenginden olan yasa nedir bu yasa 25. Madde raporlu bir işçiye patronlar yöneticileriyle baskısını yapar sonra işçiyi 25. Maddeden tüm alacaklarını yok sayar yasa dedikleri zengin için kurulmuş yasa adam raporlu ben bunu çalıştırama diye 25. Madde dedikleri zenginin aleyhine kurulmuş yasadan işçi haklarından mağdur işten atılır patronun şahidi noter sorarım notere olanları biliyormu yoksa o anda noter ordamıydı neyin şahidi bu noter hükümetin iş verene teklifi sana serbes sen sebeb ne olursa olsun 25. Maddeden çıkar sen tazminat vermekten kurtul ben işsizlik maaşı vermekten diye anlaşmaları var bütün bu haksızlıklar sadece türk işçileri için geçerli suriyelilerin haklarına gelince onlara verilen hak sendika işçilerine bile verilmedi her iki günde denetleme yapılmakta suriyelilerle ağır iş fazla çalışma yasak moral yüksek tutulacak fabrikada aylık geliri asgari ücret üstü bedava elektirik su doğalgaz kira ve devletten asgari ücret üstü aylık bedava aylık erzak iş veren suriyeliyi sebep ne olursa olsun işten çıkarırsa tazminat ve ceza ödemesi suriyeli kendi dahi işten çıkarılırsa tazminat hakkı işte türkiyede türk işçisinin haksız yasası suriyeliler için kurulmuş insani yasa

 63. Merhaba ben 3 aydır özel bı şirkette çalışıyorum sınav için bir hafta izin istedim bunu yazılı yolla yaptım ama izin vermediler. Ben şimdi rapor alsam o yazdığım yazılı izinle benı hasta olmadığımı sınav için rapor aldığımı belgeleyebılır mi ve bunu gerekçe göstererek beni işten çıkarabilir mı konu ile ilgili bilginizi rica ediyorum.

 64. Merhaba ben 3 yıldır özel bir firmada çalışıyorum. 1. senemde iş yerinde sürekli ayakta çalıştığım için varisten ameliyat oldum. Daha sonra masa başı depertmana geçtim fakat depo müdürü bana depo içinde koli kaldır vs gibi ayakta ve benim için ağır olan işler de veriyor. Bende genel müdürle konuştum o da bana tazminatlı çıkmam için heyet raporu almam gerektiğini söyledi ve bende 11.11.2019 tarihinde aldım. Rapor elime 15.11.2019 tarihinde geçecek. Şimdi raporu verdiğimde işten çıkışım olacak benim buradaki haklarım nelerdir acaba? Dümene gelip yanlış birşeye imza atmak istemiyorum. Acil yardımcı olur musunuz?

 65. Merhaba fabrikada çalışıyorum 1 yıl oldu ayda 2 3 defa geç kalıyorum ama 1 2 saat geçde olsa gidiyorum işe izin yazıyolar 1 2 saatlik bugünde geç kaldım rapor alırsan çıkartırlar işten diyolar varmı böyle bi kanun 1 2 saat geç kaldığımda devamsız gibimi görünüyorum

 66. Merhaba 5 yıldır aynı firmada çalışıyorum ameliyat oldum 1 aylık rapor döneminde iyi hissettiğimde iş yerine ziyaret yaptım patron değişmiş ve eski patronla aralarında husumet olduğu için eski patrona sadık olan herkesi işten çıkardılarbenide raporunun bittiği gün tazminatsiz çıkışa zorladilar patrona saygısız davranıştan 29 koduyla çıkış verdiler.oysa öyle bir olayım olmadı zaten üretimde değildi rapor sürem devam ederken ayrıca o an orda çalışmıyorsun ziyarete gittiğinde iddia ettiler arkamdan haklarım nelerdir lütfen yardımcı olursanız sevinirim 🙏

 67. Merhaba,
  09.06.2005 ten beri Bursa’da bir otomotiv yan sanayii de fabrikada lojistik sorumlusu olarak çalışıyorum. İş yerinde tahammül edilemeyecek düzeyde haksızlık ve mobbing var. Paydos saatim yok. Telefonla istenilen anda iş yapılması isteniyor. Sinir hastası olmak üzereyim. Tazminatımı alıp kurtulmak istiyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.

 68. Merhaba.esim isyerindeki arkadaslariyla hali saha macinda elinin uzerine dustu be bilegi kirildi.acilen ameliyata alindi plantin takildi suandada fizik tedavi goruyo.yaklasik 3 ayimiz dolucak raporluyuz.ama korkularimiz var isveren işten cikarirmi.

 69. Merhabalar ben doğum iznindeyim. Özel hastanede çalısıyordum. Hastanenin iflas etme ihtimali var ve içerde 5 maasım var arkadaslar ihtar çektiler. Ben ihtar cekersem doğum izin raporum ölür mü ? Doğum iznim bitmeden hastane iflas ederse doğum paramı alabilir miyim ?

 70. Merhaba

  Kalp hastasıyım 27 yıldır çalıştığım kurumdan işten çıkarıldım.Bu durum beni çok üzdü ve kırdı.Bu yüzden kalbim tekledi ve işe iade davası açacakken kalp rahatsızlığım nedeniyle hastaneye yattım.İade için davası açma süresi olan 1 ayı hastanede yattığım için geçirmiş oldum.Sormak istediğim işe iade davasını heyet raporu ve hastanede yattığıma dair belgeleri sunarak açabilir miyim?Yasal hakkım var mı?

 71. Yedi aydır aynı yerde çalışıyorum ve sekizinci aya giricem ve iş yerim beni işten çıkarıyor ve önüme sunduğu gerekçe iş kazası raporu yüzünden işime son veriyorlarmış bir insanı iş kazası raporu yüzünden işten çıkarırlarmi

 72. Mesut Özgüven

  yeni girmiş 8 aylık bir işçi kendi sakarlığından sık sık küçük iş kazaları geçiriyorsa iş akdi feshi nasıl yapılmalıdır.??

 73. 5 senedir işyerinde aralıksız çalışıyorum ameliyat oldum doktor 1 aylık rapor yazıcak bu doktorun kendisi ameliyatımdan dolayı verdiği karar durumda beni işten çıkarta bilirlermi merak ediyorum ?

 74. İşyerimde 6 yıldır çalışıyorum sağlık sebepleri ile 17 hafta rapor kullandım, (heyet ve parça parça olmak izere) , rapor sonunda işe başlayıp 1 hafta çalışsam işverenin haklı sebeple işten çıkarma hakkı(14 hafta kesintisiz raporumdan dolayı) düşermi

 75. Merhabalar iskurdan ise girdim 3 aylik bu ay bitiyo anlasmam ve isyerinde bazi sorunlarim var anlaşmam bitince işten çikmayi dusunuyorum ama merak ettigim bi konu daha var simdj anlaşmadan sonra işveren de beni 3 ay işe alip sgk li ve maaşli caliştirmak zorunlumu ben cikmayi dusunuyom işkur anlasmam bitince ama bazilari çikamassin işverende seni çaliştimak zorunda eger cikarsan iskur uzerinden bi yere birdaha giremessin diyorlar aydinlatirsaniz sevinirim

 76. Merhaba. 1.5 yıldır özel bir bankanın çağrı merkezinde çalışıyorum işim dolayısıyla son 6 ayda kronik ses kısıklığı yaşamaya başladım. İş hakkımı fesih etmek istiyorum. Bunun için heyet raporunu nereden talep edebilirim ve bu raporu öncelikle çalıştığım yerde insan kaynaklarına mı vermem gerekir kıdem tazminatı talep iletebilmem için

 77. 4 sene 4 aydır fabrikada calışıyorum. Ortalarda gezen bir söylentiye göre bayanlardan memnun kalmadıkları için cıkışımızı vereceklerini söylüyorlar mart ayında. Bu durumda ne yapabiliriz. Hakkımızı nasıl arayabiliriz

 78. Merhaba antalyadan hasan erdem çalıştığım is yerinden yoğun tempo ile çalıştığım için dinlenme esnasında işveren tarafından yakalansın ve isten çıkarılsın gittim rapor aldım 3 günlük ve isten çıkarılsın ne yapmaliyim

 79. merhabalar özel bir işyerinde 5 aydır güvenlik görevlisi olarak çalışmakdayım.4 gün hastalıgımdan dolayı rapor aldım işveren rapor bitiminde işden çıkartıldıgımı öğrendim benim haklarım nelerdir. neler yapabilir. bu konuda bilgi verirseniz sevnirim..teşekürler..

 80. Merhaba. Ben 4 yıldır kurumsal bir firmada taşeron olarak çalışıyorum. geçen sene doğum yaptığım 16 haftalık annelik raporumda taşeron firmam beni girdi çıktı yapmış ve 22 nolu maddeden çıkışım yapılmış. A4 dökümünü incelerken farkettim. Firmamdan memnunum fakat bağlı bulunduğum taşeron firmanın neden böyle bir şey yaptığını bilmiyorum. raporluyken çıkarılmak ve işe başlatmak beni haklı duruma düşürmüyor mu? dava açsam haklarım nelerdir?

  şimdiden teşekkür ederim..

 81. merhaba,9 ay çalışan işçi gebelik sebebiyle vaka türü hastalık olarak geçen rapor oluyor ve 4,5 aylık bir rapor.ardından analık raporu başlıyor.eylül 2018de giren bu işçi raporlarla senesini dolduruyor.işveren çıkartırsa tazminat hak eder mi

 82. Merhaba geçtiğimiz yılki aldığımız rapordan iş veren işten çıkarabilir mi…

 83. Merhaba 9 yıldır bir firmada vardiya amiri olarak çalışmaktayım bölümde düzenlenmiş olan sayım da malzemenin 5 adeti fazla çıktığından bu malzemeleri yine bölüm içerisinde kapalı bir yere kaldırdık sayıma dahil edilmedi fabrika müdürü bu malzemeleri görüp hakkımda işlem yapmaktadır böyle bir sebepten dolayı işten cikarta bilir mi çıkartırsa haklarımı nasıl alabilirim

 84. istanbul ibb de çalışıyorum altı senedir salı çarşamba iki gün rapor aldım bu pazartesi üç dört günlük daha alicam rapor belediye nin tuvaletlerinde çalışıyorum suan mezarliga verdiler geçici olarak koronadan dolayi pisikolojimiz bozul du bir ay içinde iki sefer rapor almam sorun olurmu çoğu çalışan uzun süreli rapor alıyor sorun olmuyor arti devlet işten çıkarmayı yasakladi bir ay içinde kısa süreli iki sefer rapor almam sorun olurmu iyi gunler

 85. Bir hortom fabrikasında depo bölümünde çalışıyordum 2017 yılında fabrika futbol turnuvası dúzenledi pazar günü halı sada ve bende o futbol turnuvasına katıldım maç başlarında 20 ci dakkikasında ayağım döndü ve çapraz bağlarım koptu hastahane ye gittim amaliyat olmam gerektiğini söyledi doktor amaliyat oldum 5 buçuk ay iş göremezlik aldım ve bundan dolayı ayağımda hasar kaldı ve iş veren bunu bir bahane ederek 15 Nisan 220 yılında iş hakkımı bana danışmadan fes etti bunun için mahkemeye dava açabilir miyim bunun için bilgisi olan varsa bana mesaj atabilirse sevinirim

 86. Merhaba biz kamukurumu olan belediye de güvenlik olarak çalışıyorduk virüs nedeniyle yüksek tansiyon hastası olduğum için idari izine çıktim ve 2aydir evde istirahat ediyorum ama son gelen haberler canımı sıkıyor bizi iskurdan işsizlik ödeneği ne bağlamışlar ve 3 ayda oradan maaşın yarisi tutarında bir ücretle maaş bağlanmış ve belediye bizi iskura devretmiş kulağımıza gelen söylentiler de bu 3 aydan sonra iş sözleşmesi ni fesh edip bizi işten çıkarma durumları varmış bizim üzerimizde oyun oynaniyormus ve yetkili olan herkes bir açıklama yapmaktan kaçıyor bu konuda nasıl bir yol izlemem lazım saygılar

 87. Merhabalar bundan 6 yıl once elemanlardan olan arkadas devamlı rapor alıyordu eşi özel bir hastanede calısoyordu devamlı ordan rapor cıkarıp gelıyordu zamana gectıkce daha sıklaştı en son geldıgı de ben ısten ayrılacagım dedı bizde neden dedık ahır gelıyor dedı bızde tama cuma günü gel ve bıze olan emegın neyse bakalım dedık megersem bıze noterden ihtarname gondermıs kısacası mahkemede avukatı bızden yıllık ızınıne kadar herseyı aldı deflarca bu yıllık ızınlerını ve bayramlarda calısmadı dedıgımız halde hatta kendı bıle mahkemede calısmadık dedıgı halde bızden fazladıyla aldı vermek zorunda kaldık adalet ve hukuk buysa diyecek bırseyım yok ama burda tekrardan ona karşı bir dava ACma hakkım varmı

 88. Ayşe Akpınar

  Merhabalar 3 yıldır çağrı merkezinde çalışıyorum 1 yılı aşkın süredir kulak ağrısı çınlama gibi problemler yaşıyordum şuan işitme kaybı sebebiyle heyete başvurdum 14 gün sonra e devlet üzerinden sonuçlanacak heyet raporuna istinaden tazminat alabilir miyim ? Ayrıca işitme kaybım çalıştığım işin ağırlığından oluştuğu için ve geri dönüşü olmadığı için iş yerime uzuv kaybından dolayı ekstra dava açabilir miyim ?

 89. Ben 1 buçuk yıla yakındır özel sektörde çalışıyorum şuan pandemi sürecinden dolayı 2 ay önce 20 gün raporuydum enfeksiyondan dolayı hastanede yattım çıktım. Daha sonra yine 14 gün pandemi nedeniyle evde kaldım. Şuan mide üşütmesi nedeniyle 3 gün raporluyum yani 2 ayda 35 gün kadar raporluydum haklı fesihle işten tazminatsanız çıkartılır mıyım? Yardımcı olursanız sevinirim saygılar..

 90. 25 haftalık gebeyim iş yeri mobing uygulsdıgı için sancılsrım oluyor 1 yıl 1 aydır aynı işyerinde çalışıyorum 10 gündür raporluyum sancılardan yarın da hastane yarısı olcak 1 ay daha yatmsm lazımmış iş yerim de psikolojik baskı mağaza, whatsapp grubundan çıkarmışlar vardiya saatlerimi soruyorum cevap vermiyorlar ne yapmalıyım

 91. Veysel Erciyas

  Çalıştığım yerde depo kapsı açarken omzumu zorladım sonrasında ağrılatım artyı ortopediye gittim durumu anlattım bana iş kazasımı dedi bende işyerinde oldu ama sıkıntı olmasın yazmayın dedim omuzda kas aıkışması ve boyunda fıtık çıktı işim ağır olduğu için dönemedim doktor tavsiyesiyle yaklaşık 6 haftadır raporluyum ve heyet raporları başladı işyeri fesh edebilirmi sonuçta rahatsızlığım mesleki hastalık sınıfına giriyor ne yapmalıyım

 92. ÖZLEM GÜLER

  Merhaba. Bir çalışanımız 15 Ağustos’dan beri kesintisiz rapor almaktadır. 02 Ekim tarihinde işbaşı yapması gerekirken, bahane uydurarak işe başlamamıştır. Çalışan 1 yılını doldurmadı. Burada size sormak istediğim, gelmediği günden dolayı kesintisiz rapor süresi kesintiye uğradığından işveren “sağlık nedeniyle fesih” işlemi yapamayacaktır. Bu durumu bertaraf etmek için işe gelmediği gün için işveren rapor talebinde mi bulunmalıdır?

 93. Ben ise girdim ertesi gun karantinaya alindim aile hekimine rapor yazdirdim isyerim cikisimi vermis sadece 1 gun calistim ne gibi haklarim olur tesekkurler.

 94. ben bir maden şirketinde 19 aydır aşcılık yapıyorum bu süre zarfında sağ gözümde görme kaybı yaşadım izin alıp hastaneye gittim her iki gözüme glokom tanısı kondu sağ gözümü yüzde yüz kaybettim bir kaç defa ameliyat oldum sol gözümde yüzde 35 görmüyor tedavim devam ediyor 44 gün rapor kullandım doktorların çalışmamın şu durumda sakıncalı gördüğü için raporum bitti işveren beni ücretsiz izne çıkardı ekimin 31 kadar, tedavim hala devam ediyor bu durumda işveren beni işten çıkarırsa kıdem ve ihbar tazminatı alırmıyım. tşkr.edrm.

 95. Merhaba, 4 senedir calistigim magazadan cikmak icin heyet raporu aldim. Raporumu teslim ettim. Ama noterdeb ihtar cekmemi istiyorlar. Bunun yasal bir zorunlugu var mi tazminati alabilmem icin yoksa isveren bazi haklarimi kaybetmem icin mi noterdeb ihtar cekmemi istedi

 96. Esim 9 yıldır bir şirkette calisiyo sürekli ayakta ve 1 senedir rahatsiz bellive boyun fıtığı var bel kaymasi çıktı ayakta calisamaz raporu verdi doktor iş yerine verdi bu raporu ve anında ücretsiz izne cikardilr büyük ihtimalle isten cikaracaklar bu durumda ne yapmamiz gerek tazminatsiz çıkış verillermi

 97. Merhaba gecenlerde müdürümle konuştum rahatsız olduğumu beyan ettim. Yarın hastaneye gideceğimi bu pandemi sürecinde kendimi iyi hissetmediğini bildirdim. Bana muayne için çalışacak kimse olmadığı için izin vermedi. Hastaneye değişeceğim rapor vermesi işten çıkarılma sebebi sayılır mi

 98. Yalçın Kincuce

  LCW Waikiki lojistik hizmetleri şubesine 3 aylık sözleşmeli olarak ise aldılar 2 ay çalıştım evde bayılıp düşme sonucu kaza geçirdim çene kemiğim kırıldi ameliyat oldum bu sürede 3 ayın doldu raporluyken işten çıkarıldım bunun için yapabileceğim birşey varmıdır acaba

 99. Merhaba ben adem polis hakkimda evrakta sahtecilik yaptigi mahkemece acikca kanitlandigi halde ayrica beraatim oldugu halde yinede geri donemedim

 100. Merhabalar 3 yıldır aynı iş yerinde çalışıyorum ben boyun fıtığı için fizik tedavi görüyorum özel hastanede doktor bana tedavi sürecinde 15 gün rapor verdi iş yerim bana bu raporu kabul etmeme yetkisi olduğunu söyledi ve bana işe gelip devam etmem için baskı yapıyor araştırdım ama net Bi bilgi bulamadım raporu kabul etmeme ve sgk ya bildirmeme gibi Bi durum olur mu vede bu süreçte beni işten çıkartabilir mi yanitlarsaniz sevinirim

 101. Merhaba yaklaşık altı ay önc10 yıl çalışmış oldugum magazadan bel fıtıgı nedeniyle heyet raporu alarak karşılık fesih ederk ayrıldım heyet raporumda tarih ibaresi bulunmamakta uzun süre ayakta çalışamaz raporuduur altı aydır evdeyim ve agrılarım geçti ve başka bir teklif aldım yine magaza iş yükü az daha üst bir görev şimdi oraya başlamak istiyorum fakat diger ayrıldıgım yerden tazminat aldıgım için bu firma bana dava açabilirmi böyle bir hak doguyormu bu işi kaçırmak istemiyorum bunun için ne yapmam gerekiyor şimdiden teşekkür ederim

 102. İşkurdan girip daha sonra kadroya alındım bir markette çalışmaktayım kadroya alındıktan 5 ay sonra hamile kaldığımı öğrendim iş veren beni evimden 2 vesait yaparak gideceğim yerlere gönderiyor ben de haklı olarak işten çıkmak istemiyorum doğum izni süt parası almak için 10 gün 10 gün rapor alarak süreyi uzatıyorum ne kadar daha böyle devam edebilirim ya da şunu söyleyebilir misiniz?bir gün iş başı yapıp tekrar 10 gün rapor almamda sorun çıkar mı işten atmıyorlarda benim çıkmamı istiyorlar 3 aylık hamileyim ne kadar daha böyle devam edebilirim rapor ile

 103. Bu ülkede işçi hakkı diye birşey yok arkadaş. Bayram gelir binlerce işçiyi ilgilendiren olay diye haberler çıkar. 9 gün bayram tatili. Haberin detaya tıklarsın. Sadece kamu haberi (memuru ilgilendiren haber) olduğunu anlarsın. Benimde fizik tedavi görmem lazım tendinitim varmış. Kolumu uzatınca bile acıyor. Rapor falan almadım. Çalıştığım için fizik tedaviyede gidemem. Alsamda zaten işveren rapor alanları tazminatsız kovmakla tehdit ediyor. Kolumda bandaj var işe giderken çıkarıyorum. Sakat kalana yada kolum kesilene kadar devam. Yapacak birşey yok. Bu yasayı çıkaranlara verecek tek cevabım şu ; bazı insablar etten kemikten, bazıları ise paradan ibaret. Bu işverenlerin kafasına şunu sokmak lazım; 5 parmağın 5 i bir değil. Ger insan aynı kapasitede çalışamaz. Bunu bu yasayı çıkaranlara gönderiyorum.

 104. Ben 10 aydır iş yerinde çalışıyom iş veren ssk pirimimi eksik yatırdı ve ben hastanede yattım yatışımın 2 .ci günü çıkış verildi 3 .cü günü amaliyat oldum 45 gün rapor aldım raporum yandı nasıl alırım haklarımı varmı haklarım kanunen

 105. İş veren noter kanalıynan bans ihtar çekmeden işten çıkardı hastanede yatarken 2 . Ci gününde 3 cü günü amaliyat oldum 45 gün rapor verildi ama iş veren raporu onaylamadı rapor yandı ara bulucuya verdim ama nasıl alabilirim haklarımı ve ne gibi haklarım var lütfen cevap verin

 106. Ben dün 46. Madde den işten cikartildim ama iş verene her hangi bir zararım yok, zararları mi karşıladım. Ama yine de 46. Madde den cikartildim. Ayın 20 sinde ayağım kırıldı ve 20 sinden beri raporluyum. 22 sinde iş ten çıkışımi vermiş. Dediğim gibi iş verene zararım vs hiç bir şeyim yok nasıl bir yol izlerim

  • Ben 5 ay çalıştığım bi boya fabrikasında bel fıtığına yakalandım çünkü burda her gün 15 ton boyayı elle yükleme yapıyordum fitigim en son patladı ve bel kayması oluştu acil emeliyata aldılar belime 6 tane platin takıldı ilk raporum 45 gündü ikinci raporumda 30 gün 6 ayımı doldurmadigim için rapor hakkım 56 gün mus ama benim ağrılarım ve dikislerim geçmediği için raporum uzadı ve raporluyken işten cikartildim ne yapmam gerekiyor bilgi verirmisiniz

 107. Merhaba ben iş yerimde 3.5 senedir çalışıyorum.iş yerinde o kadar çok hazksızlığa uğradım ki bu aralar kendimi çok kötü hissediyorum.piakolojik destek alıyorum.doktorum bana rapor vermesi gerektiğini biraz iş yerinden uzak olup kafamı dinlememi önerdi bu zamana kadar kabul etmedim işimden olurum diye ama bugün karar aldım yarın ki muayenede rapor ön görürse doktor kabul edecem.çünkü gerçekten iyi değilim.ne kadar süreyle rapor alırsam sorun olur.? Ve beni rapor aldım diye işten çıkartırlar sa tazminatı mı alabilirmiyim ? Aklıma takılan bunlar .gerçi bu saatten sonra iş gözümde yok sağlığım yerine gelsin istiyorum ama 3.5 yıllık emeğimi de bırakmak istemiyorum.

 108. Ben surekli rapor aliyorum ama alirken hastaligim sebebiyle aliyorum yani ayda 1 defa aliyorum 1 ile 10 gun arasinda degisiyor ve benim ne kadar bu yil icerizinde aldigimi hesaplamislar ama benim gecerli sebeblerim oldugu icin cok aliyorum 1 yil icerisinde her ay rapor alirsam isveren sözleşmeyi fest ederse hakli onlar mi olur ben mi ve 1 yil içerisinde toplam kac gun rapor alma hakkimiz vardir

 109. Sekiz aydır fabrida çalışıyorum parmağım is kazası oldu 15 20 gün doktorum rapor verdi raporluyken insan kaynakları beni aradı gittiğimde çıkışımi verdiler sebebi devamsizlikmiş

 110. İyi günler .ben Adana’da özel bir hastanede acil hemşiresi olarak çalışıyorum Kasım ayindan itibaren üç ay kadar işkur.uzernden çalıştım Şubat ayı itibari ile kadroya girdim ve SGK girişim oldu.fakat.mart ayında hastanede diz dönmesi vs ssebebi ile ameliyat oldum 6 aydır düzenli her ay rapor veriliyor hastane en sonda 6 ayın sonunda gelir çalışırsın ya da böyle devam edemeyiz dedi.simdi tazminat alabilirim çıkışımi yaptıklarında.ben istemeden cikisim olabiliyor mu

 111. Merhaba ben bir is yerinde 3 senedir calisiyorum hamileyim dusuk riskim var raporluyum heyet raporu alsam isyerim isten cikarabilir mi

 112. Isyerinden aradilar rapor almayin ucretsiz izin verelim diye izin verildikten sonra isten cikarabilirler mi hamile bir iscinin isten cikartilmasi yasak diye biliyorum baska bir sebep gosterip cikarabilirler mi

 113. merhaba dizimden ameliyat oldum doktor bir buçuk ay rapor verdi bir hafta önce işe başladım ve mobinge ugruyorum işten çıkarılmaya çalışılıyorum işten çıkarılırsam kıdem tazminatım nasıl hesaplanır

 114. Dun ve bugun raporlu oldugum halde bugun haftalık off olarak verilmiş rapor ve haftalık offum farklı oldugunu hakkımı yediklerini söyledim nasıl bir yol izlemeliyim şikayet edebilirmiyim yardımcı olurmusunuz

 115. Merhaba,
  Kardeşim Bipolar olduğu için manidepresif geçirdiği dönemde 2 kere toplamda 20 günlük rapor verdiler.
  Çalıştığı firma bu sürede çok zorlandıkları için işten çıkarma kararı almışlar.
  İhbar tazminatını verip (yılı doldurmadığı için kıdem yok) çıkaracaklar.
  Bu durumda nasıl bir yol izlemeliyiz?
  İşi teslim etmeden (firmaya gitmesini istemiyorum) dava açsak sorun olur mu?
  Firmaya ne yönde geri dönüş yapmalıyız.

 116. Merhaba çocuğum rahatsız tedavi görüyor hastaneden randevu aldım ve iş yerime 15 gün sonrası için randevu aldığımı ve 15 gün sonra çocuğmu doktora götürmem gerektiğini söyledim izin veremeyiz dediler ve işten cikartilmakla tehtit edildim ne yapmalıyım yardımcı olur musunuz

 117. Hasan tansin baz

  1.03.2022 iş kazası geçirdim raporluyken işten çıkarıldım ne yapmalıyım

 118. Rapor Alan Bir İşçi İşten Çıkartılabilir Mi? sorusuna detaylıca cevap vermişsiniz. Güzel bir yazı olmuş, elinize sağlık.

 119. Merhaba ben 27 Nisan 2022 iş kazası geçirdim iş sahibi sigortami yatirmamis kaza geçirdiğim gün sigorta girişimi yapmış ben iş sahibinde davacı oldum şimdi iş sahibi sigortami çıkış yapmış ben hayla tedavi görüyorum şimdi nasıl bir yol almalıyım

 120. Merhabalar benim eşim dogum dan sonra çalışacak dorumda değil 3hekimli rabor aldı yani 6 ay oturarak ve ayta durması uygun değildir diye çalıştığı fabrika verdi ama bir haber verilmedi bu arada dogum izni bitmiştir eşim aldığı raporla 6 ay maaşı akabilirmi yada çıkarsalar tazminatını alabilirmi şimdiden teşekkür ederim

 121. Çapraz bağ ameliyatı oldum 1 ay rapor aldım işten atılmama engel mi.kaymaklıkta geçici işlerde 1 senelik işte çalışıyorum

Kübra için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir