Etiket Arşivleri: kıdem

Kıdem Tazminatı’nda Üzücü Gelişme

Kıdem Tazminatı’nda Üzücü Gelişme

Çalışma Bakanı Çelik’in çağrısıyla yapılan ilk kıdem toplantısında uzlaşma çıkmadı. TOBB, kıdem hakkının yarıya düşürülmesini ve istifa eden işçilere fondan tazminat ödenmemesini isterken hükümetin işçi lehine yaptığı değişiklik önermelerine de muhalif bir tavır takındı. Hükümetin yeni bir kıdem fonu kurularak çalışanların kıdem alacağının bireysel hesaplarda tutulup, bu fondan ödenmesi taslağına …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-3891

• BAKİYE KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI (Zamanaşımı Def’i – 10 Yıllık Zamanaşımı Süresi Dolmuş Bulunan 2000 Yılındaki İşçi Alacaklarının Mahkemece Dikkate Alınmaması Gerektiği/Usulüne Uygun Zamanaşımı Def’i Yapıldığı) • USULÜNE UYGUN ZAMANAŞIMI DEF’İ YAPILMIŞ OLMASI (Süresi İçerisinde Yapılmış Bulunan Def’i Nedeniyle Yerel Mahkemece Davacının Sadece 2006 ile 2008 …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2013-5158

• İŞÇİNİN TAZMİNAT TALEPLERİNİN REDDİ (Davacı İşçinin Amirine Fiili Saldırısı/Mesai Arkadaşlarına Hakaret ve Küfür Etmesi/Tehdit Gibi Eylemleri Nedeniyle Haklı Nedenle Fesih Bulunduğu – Eldeki Davada 6 Günlük Sürenin Geçirilmediği) • KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI TALEBİ (SGK’ya İşyerindeki Usulsüzlerin Şikayet Edildiğinden Dolayı İş Akdinin Feshedildiği İddiası – İşçinin Gayri Ahlaki Davranışları …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Esas No: 9-1372

• ALACAK DAVASI ( Eksik Ödenen Kıdem Tazminatının Tahsili – İstifa Etmek Suretiyle İşyerinden Ayrılan İşçi Kıdem Tazminatına Hak Kazanmayacağından Dava Konusu Dönem Çalışmasının Kıdem Tazminatı Hesabında Dikkate Alınmasının Mümkün Olmadığı ) • KIDEM TAZMİNATI ( Davacının Kıdem Tazminatı Hesabında Nazara Alınması Gerektiğini İleri Sürdüğü Şeker Fabrikasındaki Çalışmasının Kıdem Tazminatına …

Devamı »

İş Sözleşmesi Fesih Edilen İşçi İşsizlik Ödeneğinden Yararlanabilir Mi?

4857 sayılı İş Kanunu 25. Madde II bendi kapsamında iş sözleşmesi fesih edilen işçi işsizlik ödeneğinden yararlanabilir mi? Herhangi bir iş sözleşmesini fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak bildirmek, feshin gerekçesini açıkça belirtmekle yükümlüdür. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 25. maddesi II bendi; işverenin bildirim süresi vermeksizin ve herhangi bir …

Devamı »

2009 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarları Belirlendi

5828 sayılı 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 31.12.2008 tarih, 27097/1.MÜK sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yasa ile belirlenen devlet memurlarının maaşlarına ilişkin katsayı ve ek gösterge rakamları gereği oluşan kıdem tazminatı tavanı, gelir vergisinden muaf çocuk yardımı ve kamu personeli gelir vergisinden muaf aile yardımı tutarları aşağıdaki gibidir. Kıdem tazminatı …

Devamı »

2009 Yılı Ücret Hesaplama Parametreleri

Bilindiği üzere ücretlere uygulanan yasal kesintiler (SSK primleri, gelir vergisi kesintileri vs.), belirlenmiş olan parametreler esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda Ocak ayı ile birliktebazı parametreler deişmektedir. Gerek Ocak-Haziran, gerekse Temmuz-Aralık 2009 dönemleri için geçerli olan parametreler aşağıda yer almaktadır. 2009 yılında elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesinde geçerli gelir vergisi tarifesi; * …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti

Devlet memuru maaşlarına uygulanan katsayılara paralel olarak kıdem tazminatı tavanı ve gelir vergisinden istisna çocuk ve aile yardımı tutarları 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Buna göre 01.07-31.12.2008 tarihleri için uygulanacak tutarlar aşağıdaki gibidir: Kıdem tazminatı tavanı: 2.173,19 YTL, Gelir vergisinden istisna çocuk yardımı: 12,86 YTL, Gelir vergisinden istisna …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi

Çalışanların kıdem tazminatı ödemelerinde üst sınır olarak kabul edilen kıdem tazminatı tavanı, devlet memurlarının maaş katsayıları ve gösterge rakamları esas alınarak saptanmaktadır. 07.07.2007 tarih, 26575 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, kamu personelinin maaşlarının tesbiti sırasında dikkate alınan, altsayı ve ek gösterge rakamları yeniden belirlenmiştir.

Devamı »