Etiket Arşivleri: kıdem

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hak Etmek İçin Bildirim Şekli

Evlilik Nedeniyle Kıdem Tazminatı Hak Etmek İçin Bildirim Şekli Giriş: Evlilik nedeniyle iş sözleşmesini fesheden bir çalışanın, fesih bildiriminde bu gerekçeyi açıkça belirtilmemiş olmasına rağmen, fesih sebebinin evlilik olması halinde kıdem tazminatına hakkının olduğuna hükmeden Yargıtay Kararı’dır. Özet: Kadının evlendiği tarihten itibaren 1 yıl içerisinde iş sözleşmesini kendi arzusu ile …

Devamı »

Part Time Esas No: 2004-5844

• İŞÇİ ALACAĞI DAVASI ( Kıdem Tazminatı-İzin Ücreti-Bayram-Hafta ve Genel Tatil Gündeliklerinin Ödetilmesi İstemi ) • HAKLI SEBEPLERLE İŞ AKDİNİN FESHİ ( Kapıcı Lojmanına Su Basmasının Kısa Sürede Giderilecek Bir Sorun Olup Olmadığı Araştırılmadan Haklı Sebebin Oluştuğundan Bahsedilememesi ) • PART TIME ÇALIŞMA ( Ücret Belirlemesi ve Hak Kazanılması Halinde …

Devamı »

Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi

Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi Giriş: Kıdem Tazminatının işveren tarafından taksitle ödenmesi durumunda öncelikli olarak ödemelerin faiz ve masraflardan mahsup edilecek olması Özet: Dosya içeriğine göre davalı işçiye kıdem tazminatının geç ve parçalar halinde ödendiği davalının son ödemeden önce icra takibinde bulunduğu, davalının takip talepnamesinde Borçlar Kanunu’nun 84. maddesi uyarınca kısmi …

Devamı »

Sözleşme Fesih Esas No:2001/2004

Özü : Davacının işyerine 18.08.1998 tarihinde sallanarak sarhoş halde gelip çalışmak istediği, ikaz edilmesine rağmen huzursuzluk çıkardığı tutanak ve tanık anlatımları ıle dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığından iş kanununun 17/ıı-c ve 77. maddesi uyarınca işverenin hizmet akdini feshi haklı olmakla kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekir.

Devamı »

Geçersiz Nedenle İş Akdi Feshi

Giriş: İşçiye yapılan uyarı ile iş akdinin feshi tarihleri arasında 6 (altı) günlük sürenin geçmesinden sonra yapılması geçersiz nedenle yapılan iş akdi feshidir.

Devamı »