Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Saatlik Ücret Nasıl Hesaplanmalıdır?
Saatlik Ücret Nasıl Hesaplanmalıdır?
Saatlik Ücret Nasıl Hesaplanmalıdır?

Saatlik Ücret Nasıl Hesaplanmalıdır?

Ekonomik yönden ücret, üretimde kullanılan bedensel ve düşünsel insan gücünün karşılığı ve emeği üretimde kullanabilmek için ödenen bir bedel olarak tanımlanmaktadır. Anayasa’mızın 55. maddesine göre; “Ücret emeğin karşılığıdır. Devlet, çalışanların yaptıkları ise uygun adaletli bir ücret elde etmeleri ve diğer sosyal yardımlardan yararlanmaları için gerekli tedbirleri alır”  denmiştir.

Ödenme Koşullarına Göre Ücret Çeşitleri

Ücret, işçi ile işveren arasında yapılan iş sözleşmesi ile belirlenmekte olup, ödenecek ücretin türü 4857 sayılı İş Kanunu’nun 49. maddesinde açıkça ifade edildiği üzere zamana, parça başına, akort, götürü ve yüzdelere göre ücret olarak ödenebilmektedir. Yazımızda, oldukça karmaşık hesaplama olarak görünen saatlik ücretle ilgili bilgi vermeye çalışacağız.

Saatlik Ücret

Çalışanların fiili olarak çalışmış oldukları her saat başına belirtilen saatlik ücretin çarpımı ile ödenmektedir. Ücret dönemi içerisinde çalışmış olduğu toplam saatin belirlenen saat ücreti çarpımı ile hesaplanmaktadır.

 Saatlik Ücretinin Hesaplanması

Kural olarak hesaplamalar brüt ücret üzerinden yapılır.

Ücret aylık olarak belirlenmesi halinde günlük ücret, aylık ücretin 30’a bölünerek bulunur.

İşçinin aylık ücreti 30’a bölünür. Çıkan rakam 7,5’a bölünür. Sonuç işçinin bir saatlik ücretidir.

Örneğin 3.000 TL maaşla çalışan işçinin saatlik ücreti 3.000/30/7,5=13,33 TL’dir.

Özetle; İşçinin aylık ücreti 225’e bölünür. İşçinin saatlik ücreti bulunmuş olur.

Örnek: 3.000/225=13,33

Fazla çalışma iş kanununa göre, işçinin haftalık 45 saatin üzerinde çalışılması halinde yapılan her bir saatlik fazla mesai için 1,5 saatlik ücret tutarında fazla mesai ödenmesi gerekir.

Fazla mesai ücretini hesaplamak için ücretin 225’e bölünüp çıkan sonuç 1,5 ile çarpılarak 1 saatlik ücreti tutarında fazla mesai karşılığı bulunabilir.

Saatlik ücretle çalışanlarda genel tatil ve hafta tatili günü ücretinin hesaplanması

4857 sayılı İş Kanunu’nun 49.maddesinde Ücret Şekillerine Göre Tatil Ücreti başlığında İşçinin tatil günü ücreti çalıştığı günlere göre bir güne düşen ücretidir denir ve saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedi buçuk katıdır hükmü yer alır.

Yani saat ücreti üzerinden çalışanlar genel tatil ve hafta tatili günü ücretlerini, brüt birim saat ücretinin 7,5 katıdır.

Haftalık çalışma saatinin 40-45 saat çalışılması hesaplamayı değiştirmemektedir.

4857 sayılı Kanun’un 46. maddesinin 2. fıkrasındaki; “Çalışılmayan hafta tatili günü için işveren tarafından bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.” hükmü ile aynı Kanun’un 49.maddesindeki, “Saat ücreti ile çalışan işçilerin tatil günü ücreti saat ücretinin yedibuçuk katıdır.” düzenlemesi dikkate alındığında, hafta tatili ve Genel Tatil günü için işçilere 7,5 saatlik ücret ödemesinin yapılması gerekmektedir.

İşveren tarafından çalışılmayan hafta tatili günü ücreti bir iş karşılığı olmaksızın o günün ücreti tam olarak ödenir.45 saatlik çalışma süresini hafta tatili öncesinde 6 gün içinde tamamlanmasında veya 45 saatlik çalışmayı haftanın 5 gününde 9 saat çalışarak tamamlanması halinde 7.  günde 24 saatten az olmamak kaydıyla hafta tatili verilmelidir.

Çalışanların cumartesi günü çalışılması gereken 7,5 saatlik çalışma süresi hafta içi 5 gün içinde 9 saat çalışarak tamamlamaları durumunda hafta içi 5 gün içinde yapılan 7,5 saatlik ek çalışmaya karşılık cumartesi günü ücretli hafta tatili yapabilir.(7,5+1,5=9*5=45 saat)

Haftada 45 saat çalışan işçi için;

Ay içinde 4 gün hafta tatili (Pazar) varsa 26*7,5=195 saatlik ücret + 4*7,5=30 saatlik tatili karşılığı olmak üzere toplam 195+30=225 saatlik ücret ödenmelidir.

31 çeken aylarda haftada 45 saat çalışan işçi için;

Ay içinde 5 gün hafta tatili (Pazar) varsa 26*7,5=195 saatlik ücret + 5*7,5=37,5 saatlik tatili karşılığı olmak üzere toplam 195+37,5=232,5 saatlik ücret ödenmelidir.

Saatlik ücret ile çalışanlarda fazla mesai hesaplaması

Saat ücreti ile çalışanların fazla mesai hesaplaması, hizmet sözleşmeleri ile belirlenen brüt saatlik ücretleri esas alınır.

Saatlik çalışanların fazla mesai ücretinin hesaplanmasında haftada 45 saat ya da 40 saat çalışılmasının bir önemi bulunmamaktadır.

Fazla mesai işçinin haftalık 45 saatlik çalışma süresinin aşıldığı süredir. İşçinin fazla çalışması zamlı olarak ödenmesi gerekir. Zamlı ücret yapılan her bir saatlik fazla çalışmaya karşılık 1,5 saat yani %50 zamlı ücret alınmasıdır. Bu oran  %50 İş Kanunun öngördüğü alt sınırdır.

İşveren isterse daha fazlasını %100 zamlı olarak da ödeme yapabilir.

Fazla mesai hesaplanırken ilk önce işçinin bir saatlik ücreti bulunmalıdır.

Hesaplama formülü

Fazla mesai süresi X saatlik ücret X 1,5 veya fazlası

Örneğin; Hafta sonu 20 saat fazla mesai yapan işçinin maaşı 3.400 TL olsun

3400/225=15.11 TL saatlik ücreti

Fazla mesai ücreti= 20*15,11*1,5=453,30 TL

Haftalık çalışma süresi ne kadardır

İş Kanunu işçinin çalışma süresini temel olarak haftalık olarak belirlemiştir. Taraflarca daha azı belirlenebilir. İş Kanununa göre işçinin haftalık çalışma süresi 45 saattir. Bu yöntemde çalışanın hafta tatilini hak edebilmesi için haftalık çalışması zorunlu olan 45 saati tamamlamış olması gerekmektedir. İşveren bu süreyi günlük 11 saat aşmamak kaydıyla, haftanın dilediği günlerine dağıtılabilir.

Yine kanunda işçiye haftada en az 24 saat kesintisiz hafta tatili verilmesi gerektiği, aksi kararlaştırılmamışsa bu süre işyerinde haftanın çalışılan günlerine eşit olarak bölünerek uygulanması gerektiği belirtilmiştir.

Saatlik ücretle çalışanların prim günleri nasıl hesaplanır?

Saatlik ücretle çalışan sigortalıların prim günleri çalıştıkları saatlerin güne çevrilmesi yolu ile belirlenmektedir.

Ay içinde çalıştığı toplam saat, iş kanunu gereğince günlük çalışma süresi olarak uygulanan 7,5’a bölünerek bildirilecek prim günü sayısı bulunur. Bu işlem sırasında kesirli çıkan sayılar yukarı yuvarlanmaktadır.

Örneğin, ay içinde 155 saat çalışmış olan bir sigortalı için “155/7,5= 20,66667

21 gün üzerinden sigorta primi ödenmelidir

 

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Saatlik Ücretle Çalışan Sigortalıların Prim Günleri Nasıl Bildirilmelidir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereği herhangi bir ay içerisinde eksiksiz …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir