Etiket Arşivleri: Yargıtay Kararı

Ücretsiz İzin İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Ücretsiz İzin İle İlgili Bilinmesi Gerekenler

Çalışanlar zaman zaman haklı sayılabilecek nedenlerle bir veya birkaç gün ücretsiz izne ihtiyaç duyabilirler. Örneğin yakınlarından birinin hastalığı veya iş saatleri dahilinde zorunlu olarak bir yerlerde (resmi daire vs.) bulunmaları gerekebilir. Ücretsiz izinler konusunda İş Kanunu’nda yeterince açık hüküm bulunmamaktadır. Analık veya evlat edinme ve yıllık izinlere ilaveten verilen yol …

Devamı »

Altın Yardımı Ücret Bordrosuna Dahil Edilir mi?

  Tahmini okuma süresi: 4 dk.    Personele sosyal yardım niteliğinde yapılan altın yardımı, birçok şirket tarafından doğrudan gider kalemi olarak masraf kaydedilmektedir. Bu konunun personele sağlanan menfaat olarak değerlendirilmesi gerekir. Personele sağlanan ve nakde çevrilebilir nitelikte olan altın, bordro hesaplamasına konu edilmelidir. Bordro hesaplamasında ayni yardım olarak dikkate alınması …

Devamı »

İşyerinde Cinsel Tacizin Mobbing Açısından Değerlendirilmesi

isyerinde-cinsel-tacizin-mobbing-acisindan-degerlendirilmesi

Tahmini okuma süresi: 5 dk.    Özellikle bayan çalışanların işyerinde karşılaştıkları sorunlardan birisi olan cinsel tacizin mobbing açısından değerlendirmesini örnek bir Yargıtay kararını ele alarak yapacağız. Yazımızda öncelikle işyerinde cinsel tacizin mobbing açısından değerlendirildiğini hatırlatarak, benzer durumların adli yargı sürecindeki husus ve etkilerini ele almaktan ziyade, İş Kanununun emrettiği bir …

Devamı »

Resmi Tatilin Cuma Gününe Rastlaması İle Cumartesi Tatil Yapılır Mı?

Tahmini okuma süresi: 3 dk.  İş hayatının en çok kararsızlığa düştüğü durumlardan birkaç tanesini sayacak olsak kuşkusuz ilk sırada başlığımızdan da anlayacağınız üzere resmi tatilin Cuma gününe rastlaması halinde takip eden cumartesi gününün tatil sayılıp sayılamayacağı konusudur. Öncelikle başvuracağımız kaynaklarımız arasında 4857 sayılı İş Kanunu ve 2429 sayılı Ulusal Bayram …

Devamı »

Resmi Tatilin cuma gününe denk gelmesiyle ilgili olarak alınmış olan yargıtay kararı

“Davacı dava dilekçesinde Genel Tatil gününün son gününün Cuma gününe rastladığını, ertesi gün olan Cumartesi gününde de çalıştırılması nedeniyle kendisine toplu iş sözleşmesinin 36/11. maddesine göre tatil günü ücreti ödenmesine karar verilmesini talep etmiştir.Mahkeme Genel Tatil gününü takip eden Cumartesi gününün de Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkındaki Kanun uyarınca …

Devamı »

İbraname Devri Kapandı mı?

ibraname-devri-kapandimi

Son dönemlerde İK uygulamacıları tarafından bize sıkça sorulan sorulardan birisi ibraname uygulamalarına ne şekilde devam edileceği şeklinde. Birçok kişi ibranameye ilişkin yeni yasal düzenlemenin uygulanmasının çok zor hatta imkânsız olduğunu düşünüyor.

Devamı »

Yargıtay 21. Hukuk Dairesi’nin İşverenlerle İlgili Kararı

YARGITAY 21. HUKUK DAİRESİ E. 2003/10077 K. 2003/9350 T. 17.11.2003 ASIL İŞVERENİN SORUMLULUĞU (Alt İşverenin İşçilerine Karşı – İşin Tamamen Alt İşverene Devri Halinde Asıl İşverene Davanın Yöneltilemeyeceği) ALT İŞVERENİN İŞÇİSİNİN ASIL İŞVERENE KARŞI DAVA HAKKI (İşin Anahtar Teslimi ve İhale Yoluyla Alt İşverene Verilmiş Olması Halinde Asıl İşverene Sorumluluk …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin İşe İade İle İlgili Kararı

YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2003/18040 T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ E. 2003/18040 K. 2003/18119 T. 27.10.2003 FESHİN GEÇERSİZLİĞİ (İşverenin Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmesi Zorunluluğu – İşçinin İşe İadesi ve Tazminat Ödenmesi Gereği) İŞÇİNİN İŞE İADESİ (İşverenin Fesih Sebebini Açık ve Kesin Bir Şekilde Belirtmemesi – …

Devamı »

İşyeri Devri Esas No: 2011-9589

• İŞYERİNİN DEVRİ ( Davacının Milli Piyango İdaresi İşyerinde Diğer Davalının İşçisi Olarak Çalıştığı/İhalenin Başka Şirkete Verilerek İş Aktinin Feshedildiği ve İhaleyi Yeni Alan Şirkette Ara Vermeden Çalışmaya Devam Ettiği – Feshe Bağlı İşçi Alacakları Talebinin Reddi ) • İŞÇİLİK ALACAKLARI TALEBİ ( İşyerinin Zımni Devri/Davacının Ertesi Gün İhale İle …

Devamı »

İstifa Eden İşçinin İş Güvencesi

Giriş: İstifa ederek, tek taraflı olarak iş sözleşmesini fesheden bir çalışanın, İş Kanununca belirlenen iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Yargıtay Kararı‘dır.

Devamı »