iskanunu

İşçinin İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması

İşçinin İşverenin Güvenini Kötüye Kullanması Giriş: İşçinin işverenin güvenini kötüye kullanarak kendine menfeat temin etmesi tazminata hükmedilmeyeceği anlamıdadır. Özet: Banka müfettişlerinin belirlemelerine göre, davacı kendi yararına fayda sağladığı gibi bankayı da önemli oranda zarara uğratmış olup, bu eylemler bilinçli olarak ve işverenin güvenini kötüye kullanmak suretiyle yapılmış olduğu tartışmasız bulunduğundan …

Devamı »

İşletme Müdürünün Savunması Dahi Alınmadan İş Akdi Feshi

İşletme Müdürünün Savunması Dahi Alınmadan İş Akdi Feshi Giriş: İşveren tarafından işletme müdürü olarak çalışan işçinin savunması dahi alınmadan iş akdinin feshi işe iadeyi gerektirir. İşe Başlatmama halinde ödenecek tazminatların makamca belirlenmesi gerekir. Özet: Davacı, feshin geçersizliğine ve işe iadesine karar verilmesini istemiştir. Dosya içeriğine, toplanan delilere göre, yasanın 18/son …

Devamı »

Kıdem Tazminatına Esas Sürede Askerlik Borçlanması

Kıdem Tazminatına Esas Sürede Askerlik Borçlanması Giriş: İş Akdinin Emeklilik nedeni ile feshinde askerlik borçlanmasının kıdeme esas sürede hesaplanması gereği Özet: Borçlanılan askerlik süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınabilmesi için sözleşmenin işçi tarafından emeklilik nedeniyle feshedilmiş olması gerekir. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

İş Akdi Feshinde İş Akdinde Cezai Şart Olması

İş Akdi Feshinde İş Akdinde Cezai Şart Olması Giriş: İş Akdinin haksız olarak feshi halinde karşı tarafa cezai şart  ödeyeceği konmuş ise işçinin haklı nedenle iş akdini feshi işverene cezai şart ödeyeceği düzenlenmemiş ise cezai şartın ödenmeyeceği gereğidir. Özet: Taraflar arasındaki iş sözleşmesinin 5 inci maddesinde sözleşmeyi haksız olarak fesheden …

Devamı »

Ücretin Gösterildiği Bordronun Gerçeği Yansıtması

Ücretin Gösterildiği Bordronun Gerçeği Yansıtması Giriş: Ücret bordrosunun gerçeği yansıtmadığı şüphesi oluştuğunda ücretin belirlenmesi için meslek odasına başvurlarak bilgi alınması gereği Özet: Davacı tarafından imzalanan ve imzası inkar edilmeyen bordrolarda davacının ücreti asgari ücret olarak gösterilmiş, mahkemece buna değer verilerek hüküm kurulmuştur. İşyerinde inşaat ustası olarak çalışan davacının çalışma süresi, …

Devamı »

Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi

Kıdem Tazminatının Taksitle Ödenmesi Giriş: Kıdem Tazminatının işveren tarafından taksitle ödenmesi durumunda öncelikli olarak ödemelerin faiz ve masraflardan mahsup edilecek olması Özet: Dosya içeriğine göre davalı işçiye kıdem tazminatının geç ve parçalar halinde ödendiği davalının son ödemeden önce icra takibinde bulunduğu, davalının takip talepnamesinde Borçlar Kanunu’nun 84. maddesi uyarınca kısmi …

Devamı »

İşçinin İş Akdini Görevlerini Yapmaması Nedeniyle Feshi

İşçinin İş Akdini Görevlerini Yapmaması Nedeniyle Feshi Giriş: İşçinin işini hatırlatıldığı halde yapmaması nedeniyle işveren tarafından feshi işleminde işçinin hangi işini yapmadığı tareddüte gerek kalmayacak şekilde açıkça belirtilmesi gerekmetedir. Özet: Mahkemece iş akdinin davacı işçinin verilen görevleri yerine getirmemesi nedenine bağlı olarak işverence feshedildiği gerekçesi ile ihbar ve kıdem tazminatı …

Devamı »

Miktarı Ayrı Ayrı Belirtilen Ve Ödenen İbraname Makbuz Niteliğindedir

Miktarı Ayrı Ayrı Belitilen Ve Ödenen İbraname Makbuz Niteliğindedir. Giriş: Tazminatların ödenmesinde miktarı ayrı ayrı gösteren ve ödendiği belirlenen ibraname Yargıtay kararlarına göre makbuz niteliğindedir. Özet: Yargıtayın yerleşik uygulamasına göre ödendiği ve miktarı ayrı ayrı belirten ibraname makbuz niteliğindedir. Karar metninin devamı için tıklayınız.

Devamı »

İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi

İş Akdinin Haklı Nedenle Feshi Giriş: İşyerinin çalışan işçinin ikametgahına daha yakın yere taşınması çalışan işçinin lehine bir durum oluşturacağından nakledilen işyerine gitmeyen işçinin işveren tarafından iş akdi feshi haklı nedenle fesihtir. Özet: Davacı işçinin Gürsu’ya nakledilen işyerinde çalışmayı kabul etmeyerek işyerine gitmemiş oluşu, anılan Kanunun 17/2-f maddesi uyarınca davalı …

Devamı »

İşyerinin İşçinin İkametgah Adresine Daha Yakın Yere Taşınması

İşyerinin İşçinin İkametgah Adresine Daha Yakın Yere Taşınması Giriş: İşyerinin işçinin ikametgah adresine daha yakın bir yere taşınması ve işçinin daha kısa bir sürede işyeri servisi ile işyerine gidip gelmesi iş akdini sırf işyerinin nakli nedeni ile feshini haklı çıkarmaz. Özet: Dosya içindeki bilgi ve belgelere göre, davacı işçi Bursa …

Devamı »