SÖZLÜK

İş Kanunu Sözlüğü Nedir?
Çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuata ilişkin tüm temel bilgiler aşağıdaki içeriklerle birlikte bu başlık altında listelenmiştir.

Temel açıklamalar
Kanun maddeleri, Yargıtay kararları, Tebliğler, Yönetmelikler…
Videolar
Haberler
Önceden sorulmuş sorular ve cevapları

Nasıl Çalışır?
Kanun ve uygulama açıklamalarına en kolay yoldan ulaşmak için yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki liste üzerinde aradığınız konunun baş harfine tıklamak!

Ağır Ve Tehlikeli İşler

Ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılacak işçiler (kadınlar dâhil) ile 16 yaşını doldurmuş fakat 18 yaşını bitirmemiş genç işçilerin işe girişlerinde, işin niteliğine ve şartlarına göre bedence bu işlere elverişli ve dayanıklı olduklarının fizik muayene ve gerektiğinde laboratuvar bulgularına dayanılarak hazırlanan hekim raporu ile belirlenmesi zorunludur. İşin devamı süresince de bu …

Devamı »

Ara Dinlenmesi

İşyerinde çalışan işçilere günlük çalışma sürelerinin içinde, çeşitli zorunlu ihtiyaçlarını gidermeleri amacıyla verilen dinlenme süresi, ara dinlenmesi olarak tanımlanmaktadır. Ara dinlenmeleri iş Yasası’nda asgari sürelere bağlanmıştır. Bu doğrultuda işçilere; a) Dört saat veya daha kısa süreli işlerde 15 dakika b) Dört saatten fazla ve yedi buçuk saate kadar (yedi buçuk …

Devamı »

Askerlik Ve Kanundan Doğan Çalışma

Zorunlu askerlik görevi dışında silah altına alınan veya bir kanun sonucunda çalışmak durumunda kalan işçi bu nedenle işine devam edemeyecektir. İş sözleşmesinin yukarıda yeralan duruma dayalı olarak kesintiye uğraması halinde, sözleşme iki ay süresince askıda kalmış sayılır. Bu sürenin ( çalışılan her yıl için iki gün eklenmek suretiyle doksan günü …

Devamı »

Asgari Geçim İndirimi

Çalışanların ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak üzere 01.01.2008 tarihinden itibaren geçerli olarak ‘’asgari geçim indirimi’’ düzenlenmiştir. Düzenleme kapsamında, ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyükler için uygulanan asgari ücret esas alınmaktadır. Asgari geçim indirimi, çalışanların medeni durumları, bakmakla yükümlü oldukları çocuk …

Devamı »

Aile Yardımı

İşveren tarafından; işçilerin eş ve çocukları, bazı durumlarda bakmakla yükümlü oldukları anne ve babaları için yapılan yardımlardır. Aile yardımlarında, belirli koşullarla sigorta prim muafiyeti bulunmaktadır. Bu yardımlar ek ödeme niteliği taşıdığından kıdem ve ihbar tazminatı hesaplamalarına dâhil edilir. Aile yardımları yasal bir zorunluluk olmayıp tarafların karşılıklı anlaşmalarıyla belirlenen esaslarla verilir.

Devamı »

Ayni Yardım

Para yerine, her türlü mal ile insani ve sosyal amaç güdülerek yapılan yardımdır. İşverenler, bazı durumlarda işçilerine yapacakları yardımları, ek ödemeler yapmak yerine, bazı gereksinimlerini karşılamak yoluyla gerçekleştirmektedirler. Çalışanlara erzak, kıyafet vb. verilmesi şeklinde gerçekleştirilen bu uygulamalar, yasal düzenlemeler açısından ‘’ayni yardım’’ olarak adlandırılmaktadırlar. Çalışanlara yapılan bu türden ayni yardımlar, …

Devamı »

Asgari Ücret

Çalışanların yürütmekte oldukları işin karşılığında kendilerine yapılan ödeme, ücret olarak adlandırılır. Bir işverene bağlı olarak çalışanlara ödenen ücretlerin, yaşamlarını sürdürmek için tek kaynak olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle, herhangi bir iş sözleşmesine bağlı olarak çalışanlara ödenecek ücretlerin alt sınırı, Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenmektedir. Türkiye’de çalışan tüm işçiler için …

Devamı »

Analık Hali

Sosyal güvenceler anlamında çocuğun ana karnına düşmesinden başlayarak doğum, emzirme evrelerini içine alan ve iş hukuku ile sosyal güvenlik mevzuatına göre yapılacak yardımlardan ananın yararlanmasını gerektiren süredir. Analık haline ilişkin en çok merak edilenleri Datassist İnsan Kaynakları Genel Müdürü Ayşe Uca’ya sorduk: 4857 Sayılı İş Kanunu mevzuatına göre; Kadın İşçilerin …

Devamı »

Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

YILLIK ÜCRETLİ İZİN UYGULAMASI Yaz dönemi ile beraber çalışanlar tarafından en çok sorgulanan konulardan biri Yıllık Ücretli İzin Uygulaması olduğundan konuya 4857 sayılı İş Kanunu çerçevesinde ana başlıklarla değinmenin faydalı olacağı düşüncesindeyiz. Yıllık Ücretli İzne Hak Kazanma Koşulları -Deneme süresi de dahil olmakla beraber işçinin işyerinde en az 1 yıl …

Devamı »