SÖZLÜK

İş Kanunu Sözlüğü Nedir?
Çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuata ilişkin tüm temel bilgiler aşağıdaki içeriklerle birlikte bu başlık altında listelenmiştir.

Temel açıklamalar
Kanun maddeleri, Yargıtay kararları, Tebliğler, Yönetmelikler…
Videolar
Haberler
Önceden sorulmuş sorular ve cevapları

Nasıl Çalışır?
Kanun ve uygulama açıklamalarına en kolay yoldan ulaşmak için yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki liste üzerinde aradığınız konunun baş harfine tıklamak!

Fazla Çalışma Ücreti

İş kanunu gereği, fazla çalışma yapan işçi bu çalışması karşılığında ücret almaya hak kazanmaktadır. Yasayla belirlenen sürelerin üzerinde yapılan çalışmalar için ödenen bu ücretler fazla çalışma ücreti olarak tanımlanır. Kanun Maddesi için tıklayınız. Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Çalışmanın İspatı) Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Çalışma Sürelerinin Ve Ücretinin Kanıtlanması) Yargıtay …

Devamı »

Fazla Çalışma

İş kanununda belirlenen haftalık 45 saatlik normal çalışma süresinin üzerinde yapılan çalışmalar fazla çalışma olarak adlandırılmaktadır. Ayrıca Ulusal Bayram ve Genel Tatil günlerinde çalışan işçi fazla çalışma yapmış olacaktır. Kanun Maddesi için tıklayınız. Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Çalışmanın İspatı) Yargıtay Kararı için tıklayınız. (Fazla Çalışmanın Belirlenmesi) Yargıtay Kararı için tıklayınız. …

Devamı »

Eşit Davranma İlkesi

Eşit davranma borcu, aynı işyerinde çalışan işçilere haklı sayılabilecek bir objektif neden bulunmaksızın farklı işlem yapılmasının yasaklanmasıdır. İşverenin işçilere eşit davranma borcu mutlak eşitlik olmayıp, belirli somut kriterler bakımından benzer durumda olan işçilere eşit işlem yapılması, eşit davranılması anlamına gelmektedir. Eşit davranma borcu, her işverenin kendi işyerinde çalışan işçiler bakımından …

Devamı »

Derhal Fesih

İşçinin haklı nedenle fesih halleri 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24. Maddesinde, işverenin haklı nedenle fesih halleri  aynı kanununun 25. Maddesinde düzenlenmektedir. Derhal fesih, gerekli koşullar oluştuğunda işçi veya işverenin bildirim süresine bağlı kalmadan iş sözleşmesini sonlandırması anlamına gelir. Temel olarak sağlık nedenleriyle işin yapılamayacak olması , taraflardan birinin iyi niyet ve …

Devamı »

Doğum İzni

Kadın işçilerin, doğum öncesi 8 hafta ve doğum sonrası 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta doğum izni hakları bulunmaktadır. Çoğul gebeliklerde, doğum öncesi süreye 2 hafta daha eklenmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte, istenmesi halinde doktor raporuna dayalı olarak, doğum öncesi 3 hafta kalana dek çalışmaya devam edilmesi mümkün olmaktadır. Böylesi …

Devamı »

Deneme Süreli İş Sözleşmesi

Herhangi bir iş yerinde çalışmaya başlayan işçinin yapacağı işi görmesi, işverenin de çalışanının performansı hakkında bilgi sahibi olması önem taşımaktadır. Bu doğrultuda iş kanunu her iki tarafa da bir deneme süresi olanağı getirmiştir. Yasada 2 ayla sınırlanan bu süre içinde taraflardan herhangi biri sebep göstermeden iş ilişkisini sonlandırabilmektedir. İlgili Kanun …

Devamı »

Çalıştırma Yaşı ve Çocukları Çalıştırma Yasağı

İş Kanunu’nda küçük işçiler için, onları özel olarak korunmaya dönük asgari çalışma yaşı getirilmiştir. Böylelikle, bu yaştan küçük işçilerin iş sözleşmesi yapması yasaklanmıştır. Bu düzenlemeye göre, 15 yaşını doldurmamış çocukların çalıştırılması yasaktır. Ancak, 14 yaşını doldurmuş ve ilköğretimini tamamlamış olan çocuklar, bedensel, zihinsel ve ahlaki gelişmelerine ve eğitime devam edenlerin …

Devamı »

Çağrı Üzerine Çalışma

İşin koşullarına bağlı olarak, kısa süreli veya artan ve azalan sürelerle işçi ihtiyacı ortaya çıkabilmektedir. Böylesi ihtiyaçlar ortaya çıktığında iş gücünün karşılanabilmesi için çağrı üzerine çalışma modeli geliştirilmiştir. Uygulamada, çalışanların aylık çalışma süreleri veya ücretleri sabit olarak belirlenmemektedir. İşçi ortaya çıkan iş gücünü karşılamak üzere belirli bir süre önceden haber …

Devamı »

Çocuk Yardımı

Şirket uygulamalarına bağlı olarak çalışanlara çocuk yardımı adı altında ek ödemeler yapılabilmektedir. Çalışanlara çocuk yardımı verilmesi zorunluluğu bulunmamaktadır. Çocuk yardımları, iş sözleşmesi veya işyeri uygulamaları içinde belirlenerek verilmektedir.  

Devamı »

Çalışma Koşullarında Değişiklik

İş sözleşmesinin devamı süresince, işçilerin çalışma koşullarında (iş sözleşmesinden doğan borç ve alacaklar, çalışma süreleri, işyerinde yapılan işler, çalışma yeri, ücret miktarı ve ücretin ödenmesi konusundaki özel düzenlemeler, işyeri iç yönetmeliği gereğince işyerinde uyulması gereken kurallar) işçi ve işveren arasında karşılıklı olarak her zaman değiştirilebilmektedir. Çalışma koşulları hukuka aykırı olmamak, …

Devamı »