SÖZLÜK

İş Kanunu Sözlüğü Nedir?
Çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuata ilişkin tüm temel bilgiler aşağıdaki içeriklerle birlikte bu başlık altında listelenmiştir.

Temel açıklamalar
Kanun maddeleri, Yargıtay kararları, Tebliğler, Yönetmelikler…
Videolar
Haberler
Önceden sorulmuş sorular ve cevapları

Nasıl Çalışır?
Kanun ve uygulama açıklamalarına en kolay yoldan ulaşmak için yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki liste üzerinde aradığınız konunun baş harfine tıklamak!

Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu

Yasal düzenleme gereği, aynı il sınırlarında 50 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenler, %3 oranında özürlü istihdam etmek zorundadır. En az %40 veya daha fazla oranda işgücü kaybı olanlar bu kapsamda istihdam edilebilmekte, özürlü eleman talepleri İş Kurumuna iletilebilmektedir.   İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız. İlgili Yönetmelik için tıklayınız.

Devamı »

Mazeret İzni

Çalışanların işe devamlarına engel olabilecek geçici ve kısa süreli durumlarda mazeret izni uygulaması yapılabilmektedir. İş kanunu açısından birinci derecede yakını vefatı veya işçinin evlenmesi halinde üç gün ücretli izin düzenlenmiştir. Bunun dışındaki mazeret izni talepleri işverenlerin onayına tabi olup iş sözleşmelerinde mazeret izni uygulamaları düzenlenebilmektedir. İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız.

Devamı »

Konut Kapıcılarının Özel Çalışma Koşulları

03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazetede Konut Kapıcıları yönetmeliği yayımlanmıştır. Çalışma süresi genel olarak haftalık 45 saattir. Bu süre çalışma biçimine göre sözleşme ile azaltılabilir. Ayrıca, İş Kanununun 63 üncü maddesindeki süreyi aksatmamak koşuluyla yoğunlaştırılmış çalışma ilişkisi de kurulabilir. Çalışma süresi, kapıcının işte geçirdiği zamandır. Kapıcı konutu tahsis edilmiş …

Devamı »

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği

Ekonomik kriz nedenlerine bağlı olarak, işin belirli bir süreyle durması veya çalışma sürelerinin önemli ölçüde azaltılması kısa çalışma anlamına gelir. Kısa çalışma yapmaya karar veren işverenler, Çalışma Bakanlığına bildirimde bulunmak durumundadırlar. Bakanlığın onayına bağlı olmak üzere kısa çalışma ödeneğinden yararlanabilirler. Kısa çalışma ödenekleri, belirlenen koşullar çerçevesinde İş Kurumu tarafından işçilere …

Devamı »

Kısmi Süreli İş Sözleşmesi

İş hukuku açısından çalışma sürelerinin esnek biçimde uygulanması 4857 sayılı kanunun getirdiği en önemli yeniliklerden biridir. Bu doğrultuda,  işçilerin tam süreli çalışma yerine kısmi süreli olarak ( Part-Time) çalıştırılmaları mümkündür. Haftada 30 saati aşmayan sürelerle çalışan işçiler kısmi süreli iş sözleşmesiyle çalıştırılabilirler.

Devamı »

İşsizlik Sigortası Primi

Çalışanlara, yasayla belirlenen koşullarla işsizlik ödeneği verilebilmesi için işsizlik sigortası primi kesilmektedir. Çalışanların prime esas kazançları dikkate alınarak yapılan işsizlik sigortası prim kesintileri Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenmektedir. İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız.    

Devamı »

İkramiyeler

Çalışanlara yapılan ikramiye ödemeleri, uygulama şekillerine bakılmaksızın (özel günlere veya çalışma süresine dayalı olsun) ücret olarak nitelendirilmektedir, ücret için geçerli olan hükümler bu ödemeler için de uygulanmaktadır.

Devamı »

İşveren Maliyeti

Herhangi bir işverenin çalıştırmaya başladığı işçi ile ilgili olarak, yerine getirmekle yükümlü olduğu tüm yasal ödemeler toplamı, söz konusu işçinin işverene maliyetini ortaya koyacaktır.

Devamı »

İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri

İşçilerin, çalışırken sağlık ve güvenliklerinin alınacak önlemlerle güvence altına alınması gerekmektedir. İşverenler, yapmakta oldukları işi dikkate alarak işçilerine gerekli eğitimleri vermek, sağlık ve güvenlik tedbirlerini almak ve gereğinde bu konuda uzman personel çalıştırmak zorundadır. İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız. İlgili Yönetmelik için tıklayınız. Yeni İş Sağlığı ve Güvenliği Paketi Yolda …

Devamı »

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulu

50 veya daha fazla işçi çalıştırılan işyerlerinde, yapılan işin nitelikleri dikkate alınarak iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması gerekmektedir. Söz konusu kurul, işin niteliğiyle ilişkili olarak işyeri hekimi, sağlık personeli ve iş güvenliği uzmanından oluşur. İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız. İlgili Yönetmelik için tıklayınız.

Devamı »