SÖZLÜK

İş Kanunu Sözlüğü Nedir?
Çalışma hayatını düzenleyen yasal mevzuata ilişkin tüm temel bilgiler aşağıdaki içeriklerle birlikte bu başlık altında listelenmiştir.

Temel açıklamalar
Kanun maddeleri, Yargıtay kararları, Tebliğler, Yönetmelikler…
Videolar
Haberler
Önceden sorulmuş sorular ve cevapları

Nasıl Çalışır?
Kanun ve uygulama açıklamalarına en kolay yoldan ulaşmak için yapmanız gereken tek şey, aşağıdaki liste üzerinde aradığınız konunun baş harfine tıklamak!

İşçi Alacak Belgesi

İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren belgedir. Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği madde 4-b)

Devamı »

Ücret Garanti Fonu

4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin; konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında …

Devamı »

İşsizlik sigortası

Bir işyerinde çalışırken, çalışma istek, yetenek, sağlık ve yeterliliğinde olmasına rağmen, herhangi bir kasıt ve kusuru olmaksızın işini kaybeden sigortalılara işsiz kalmaları nedeniyle uğradıkları gelir kaybını belli süre ve ölçüde karşılayan, sigortacılık tekniği ile faaliyet gösteren zorunlu sigorta olarak adlandırılır. https://www.iskanunu.com/images/dokuman/diger-kanunlar/4447-sayili-issizlik-sigortasi-kanunu.pdf https://www.iskanunu.com/images/dokuman/diger-kanunlar/4447-sayili-issizlik-sigortasi-kanunu.pdf) Kimler İşsizlik Sigortası Kapsamı Dışındadır İş Güvencesi Tazminatı …

Devamı »

İşsizlik Maaşı

İşsizlik maaşı; Türkiye de 1999 yılında yayınlanan 4447 Sayılı Kanun ile uygulanmaya başlanmıştır. Bu tarihten başlanarak çalışanların prime esas kazançları dikkate alınarak işsizlik sigortası prim kesintisi yapılmakta, kanunla getirilen koşulları sağlayan sigortalılara işsizlik ödeneği verilmektedir. Çalışanların kendi istek, yetenek ya da kusurları dışında sebeplerle işsiz kalmaları hâlinde yaşayacakları gelir kaybını …

Devamı »

İstifa

İşveren işçi ilişkileri yazılı olarak yapılan iş sözleşmelerinde düzenlenmektedir. İş sözleşmesini fesih etmek isteyen taraf diğer tarafa bildirimde bulunur. İş sözleşmesinin işçi tarafından kendi iradesi ile feshedilmesi iş hukukunda istifa olarak tanımlanmaktadır. İstifa; işçinin iş sözleşmesini fesih etmesi için haklı veya zorlayıcı bir nedenin bulunmadığı, feshin özel nedenlerle gerçekleştiği durumlardır. …

Devamı »

Ücret Bordrosu ( Hesap Pusulası )

İşverenin, işçilere elden veya banka aracılığı ile yaptığı ödemeleri belgelemek amacıyla ücret hesabını gösteren imzalı veya işverenin özel işaretini taşıyan bir pusula verme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş Kanunu’nun 37. Maddesine göre, ücret hesap pusulasındaödemenin günü ve ilişkin olduğu dönem ile fazla çalışma, hafta tatili, bayram ve genel tatil ücretleri gibi asıl …

Devamı »

Yazılı Bildirim

İş hukuku açısından, işçi ve işveren ilişkilerindeki her türlü bildirimin diğer tarafa yazılı olarak yapılaması esastır. Yazılı olarak yapılmayan veya bildirim alan tarafından kabul edilmeyen durumlar, ispat yükümlülüğünün yerine getirilememesi sonucuna yol açacaktır.   İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız.

Devamı »

Yıllık Ücretli İzin Uygulaması

İş Kanununa göre yıllık ücretli izin hak eden işçi, bu iznini izin hak ettiği tarihten başlayan hizmet yılı içinde kullanır. Yıllık ücretli izinler, bir bölümü on günden az olmamak üzere en çok üçe bölünebilir. Ulusal bayram ve genel tatil günleri, hafta tatilleri yıllık ücretli izin süresinden sayılmazlar.

Devamı »

Yıllık Ücretli İzin Hakkı Ve İzin Süreleri

Yıllık ücretli izin hakkı, işçilerin dinlenmelerini sağlama amacına yönelik olarak, Anayasa ile kabul edilen ve düzenlenmesi kanuna bırakı­lan bir temel haktır. Yıllık ücretli izin hakkı kişiye bağlı haklardandır. İşçi­nin bu hakkından feragat etmesi, bir başkasına devretmesi veya bu hak­kın haciz edilmesi mümkün değildir. İşçinin yıllık ücretli izine hak kazanması için …

Devamı »

Yeni İş Arama İzni

İş sözleşmesinin fesih bildirim süresinin (önel) işlediği sırada işverenin işçiye iş arama izni verme yükümlülüğü bulunmaktadır. İşverenlerin, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini, iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeleri gerekmektedir. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş …

Devamı »