Güncel

İşçinin Manevi Tazminat İstemi

Giriş: İşveren iş akdini feshederken kişilik haklarına saldırıda bulunmadığı gibi iş akdini kötü niyetli olarak da fesih işlemini gerçekleştirmemiş işçinin tüm tazminatlarını ödemiştir.

Devamı »

İhbar Tazminatının Yanlış Olarak Hesaplanması

Giriş: Aynı işyerinde daha önce çalışan işçi önceki iş akdini tazminata hak kazanmayacak şekilde (İstifa ederek) feshetmesinden dolayı sonraki çalışmasında ihbar tazminatını son çalışması üzerinden hesaplanması gerekmektedir.

Devamı »

Sendikal Nedenle İş Akdi Feshi

Giriş: İşçinin sendikaya üye olduktan üç (3) gün sonra iş akdinin ekonomik kriz sebebiyle işveren tarafından feshedilmesi ve 11 (on bir) gün sonra yeni işçi alınması işveren tarafından yapılan feshin haksızlığını ortaya koymaktadır.

Devamı »