Güncel

İş Akdinin İşveren Tarafından Haksız Feshi

Giriş: İşçinin davranışından dolayı verilecek cezalar konusunda İşyeri Toplu iş sözleşmesine göre ceza cetveli var ise bu cetvele uyarak cezalandırma işlemi yapılmalı ve cetveldeki ilk verilmesi gereken cezalar atlanarak sonra verilmesi gereken cezalar verilmemelidir.

Devamı »