Etiket Arşivleri: yargıtay

İşe İade Yargıtay Kararları Esas No: 2010-12585

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( Davacının Bu İşte Çalıştırıldığı Davalılar Arasında Asıl-Alt İşveren İlişkisi Bulunduğu ve Davacının İş Sözleşmesinin Geçerli Nedene Dayandığının Kanıtlanmadığı – Feshin Geçersizliğine Karar Verilmesinin İsabetli Bulunduğu ) • ASIL – ALT İŞVEREN İLİŞKİSİ ( Davalılar Arasında Asıl-Alt İşveren İlişkisi Bulunduğu ve Davacının İş Sözleşmesinin …

Devamı »

Devamsızlık Nedeniyle İş Akdi Feshi

Devamsızlık Nedeniyle İş Akdi Feshi Giriş: İşveren işçinin devamsızlığından dolayı iş akdini feshettiğini İddia ediyorsa bu iddiasını ispatlamakla yükümlüdür.   Özet: Yargıtay kararında esas alınan ilkeler aşağıdaki gibidir: – Devamsızlık, işçinin işine devam etmemesi halidir. İşyerine gittiği halde iş görme borcunu ifaya hiç başlamayan bir işçi devamsızlıkta bulunmuş sayılmamaktadır. – İşçinin …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2010-9024

• FAZLA ÇALIŞMA ALACAĞI ( 4857 Sayılı İş Kanunu Döneminde Yasanın 41. ve 63.Md. Gereğince Örtülü Denkleştirme Kabul Edilerek Yasal Sınır Olan 11 Saati Aşan Çalışmalar İçin Günde Sadece 3 Saat Fazla Çalışma Ücreti Hesaplanması Gerektiği ) • İŞÇİNİN ÇALIŞMA SÜRESİ ( Fazla Çalışma – Örtülü Denkleştirme Kabul Edilerek Yasal …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2009-9526

• İŞE İADE KARARI ( Feshin Geçersiz Sayılarak İade Kararı Verildiği/İşçi Yasal Süresi İçinde Başvurmasına Rağmen İşverenin İşçiyi İşe Başlatmadığı – Önceki Fesih Ortadan Kaldırılarak İş Akdinin İşe Başlatmama Tarihinde Feshedilmiş Sayılacağı/İhbar Tazminatının Ödeneceği ) • İŞ AKDİNİN FESHİ ( İşe İade Kararı Sonucu İşçinin Yasal Süresi İçinde İşverene Başvurduğu/İşverenin …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2009-9524

• FESHİN GEÇERSİZLİĞİ VE İŞE İADE ( İşe İade Kararına Rağmen İşçinin İşe Başlatılmaması Halinde İşe Başlatmama Tarihi Fesih Tarihi Sayılacağı – Bu Fesih Tarihine Göre İhbar Tazminatının Ödenmesi Gerektiği ) • İŞE İADE KARARINA RAĞMEN İŞÇİNİN İŞE BAŞLATILMAMASI ( İşe Başlatmama Tarihi Fesih Tarihi Sayılacağı – Bu Fesih Tarihine …

Devamı »

Mevsimlik Çalışmada İş Akdi Feshi

Mevsimlik Çalışmada İş Akdi Feshi Giriş: Mevsimlik çalışan işçinin iş akdi feshinde yıllık izin hakkı ile ilgili Yargıtay kararıdır Özet: Davacı işyerinde bekçi olarak çalıştığı, izin ücreti alacağının ödenmediğini belirtmiştir. Tüm çalışma sürelerine bakıldığında mevsimlik işlerde bir dönem 4-5-6-7-8-ay civarında çalışmasının bulunduğu daha sonra bu çalışma süresinin 11 ay ve …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2007-36241

• GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ ( 11 Saati Aşan Günlük Çalışmaların Fazla Çalışma Olduğu – Bu Çalışmaların Denkleştirmeye Tabi Tutulamayacağı/Zamlı Ücret Ödemesi veya Serbest Zaman Kullanımının Söz Konusu Olacağı ) • DENKLEŞTİRME SÜRESİ ( Günlük 11 Saati Aşan Fazla Çalışmalara Uygulanamayacağı ) • ARA DİNLENME SÜRESİNİN TENZİLİ ( Davacının Servis Şoförü …

Devamı »

Denkleştirme Yargıtay Kararı Esas No: 2007-34124

• İŞÇİLİK ALACAKLARI ( Günlük Çalışma Süresinin 11 Saati Aşamayacağı – Bu Süreyi Aşan Çalışmaların Denkleştirmeye Tabi Tutulamayacağı ve Zamlı Ücret Ödemesi veya Serbest Zaman Kullanımının Söz Konusu Olacağı ) • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİ ( 11 Saati Aşamayacağı – Bu Süreyi Aşan Çalışmaların Denkleştirmeye Tabi Tutulamayacağı ve Zamlı Ücret Ödemesi …

Devamı »

İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Fesih

İşçinin Davranışlarından Kaynaklanan Geçerli Fesih Giriş: İşçinin 30 günlük ücreti tutarında işverene zarar vermesi işverenin iş akdini haklı nedenle fesih hakkını doğurur. Özet: İşverenin malı olan veya eli altında bulunan makine, tesisat, başka eşya ya da maddelere 30 günlük ücreti tutarını aşacak şekilde zarar vermesi halinde işverenin haklı fesih imkânının …

Devamı »

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2007-5486

• İHBAR TAZMİNATI ( Kanundan ve İş Aktinden Doğan Tüm Haklarını Aldığını İhbar Tazminatından Feragat Ettiğini Beyan Ettikten Sonra Kıdem Tazminatı Ödenmiş Olduğu Göz Önüne Alındığında Bu Belgenin Feragatname Olarak Kabul Edilemeyeceği – Talebin Kabul Edileceği ) • İHBAR TAZMİNATINDAN FERAGAT EDİYORUM BEYANI ( Kanundan ve İş Aktinden Doğan Tüm …

Devamı »