iskanunu

İstifa Eden İşçinin İş Güvencesi

Giriş: İstifa ederek, tek taraflı olarak iş sözleşmesini fesheden bir çalışanın, İş Kanununca belirlenen iş güvencesi hükümlerinden yararlanıp yararlanmayacağına ilişkin Yargıtay Kararı‘dır.

Devamı »