Yasal Değişiklikler

Geriye Dönük Teşvik Kapsamı Genişletildi

Geriye Dönük Teşvik Kapsamı Genişletildi

Vakıf üniversiteleri, okul aile birlikleri ve özel sağlık hizmeti sunucularının yararlanacağı teşvikler ve bu teşviklerden hangisinden geriye dönük yararlanılabileceği ve yararlanma süreleri konusunda SGK yayınladığı Genelge ile merak edilen konulara açıklık getirmiştir. Yeni dönemde geriye dönük teşvik kapsamı genişletildi. Bilindiği üzere 7103 sayılı “Torba Kanun” ile 1 Nisan 2018 tarihinden …

Devamı »

Kendine Ait veya Ortak Olunan İş Yerinden Sigortalı Gösterilmenin Şartları

Kendine Ait veya Ortak Olunan İşyerinden Sigortalı Gösterilmenin Şartları

Sigortalıların kendilerine ait veya ortak oldukları iş yerlerinden, kendilerini sigortalı göstermesi konusu Sosyal Güvenlik Mevzuatında önemli bir yer tutuyor. Bir kişinin kendine ait veya ortak olduğu iş yerinden sigortalı gösterilebilmesinde, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun yürürlüğe girdiği 01.10.2008 tarihi çok önemli.

Devamı »

Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesinin Ayrı Şifre İle Beyan Edilmesi

Muhtasar Prim Hizmet Birleşmesi için başlangıç tarihi yaklaşırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığından sistemde bazı düzenlemelerin duyuruları gelmeye başladı. Vergi Usul Kanunu Sirküleri Taslağına göre, Beyannameleri elektronik ortamda kendileri gönderme şartlarını taşıyan işverenlerin MPHB’ni mevcut e-beyanname şifresinden ayrı olarak alınacak ilave bir şifreyle gönderilmesi mümkün hale geldi. Bu …

Devamı »

Veri Sorumluları Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik

Veri Sorumluları Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik

Kişisel verileri toplayan, işleyen ve aktaran gerçek ve tüzel kişiler veri sorumlusu olarak kabul edilmiş ve bu kişilerin “Veri Sorumlusu Sicili’ne (VERBİS) kaydolması bazı istisnalar dışında zorunlu tutulmuştur. Bu alanda gerekli düzenlemeleri getiren “Veri Sorumluları Sicil Yönetmeliği” 30 Ocak 2017 tarihli 30286 sayılı Resmi Gazetede yayımlamıştı.

Devamı »

Yabancı Çalışanlarda Eksik Gün Bildirimi

Yabancı Çalışanlarda Eksik Gün Bildirimi

Türkiye’de çalışmak isteyen yabancı uyruklu kişiler, 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu çerçevesinde alınması gereken izinleri varsa almak zorundadırlar. Türkiye’de yabancı işçi çalıştıran işverenler de normal işçilerinden farklı olarak gerek çalıştırılacak yabancı sayısı, gerekse yabancı çalışan ücretleri konusunda kurallara uyarlar. Bu kuralların, işvereni en zorlayanlarından biri ise yabancı çalışanlarda eksik gün …

Devamı »