Kültür Yatırımları ve Girişimleri Hakkında SGK Teşviki Detayları

Son günlerde işveren maliyetlerine ilişkin birçok teşvik haberleri gündeme gelmektedir. Özellikle 7103 sayılı Kanun ile geriye dönük teşvik imkanı gelmiş ve firmalar geriye dönük teşvik sorgulamalarına başlamıştır. Bu yazımızda turizm haftası nedeni ile “kültür yatırımları ve girişimleri hakkında SGK teşviki” detaylarını kısaca siz değerli ziyaretçilerimize anlatacağız.

Kültür Yatırımları Ve Girişimleri Hakkında Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

01.08.2004 tarihi itibarı ile 5225 sayılı Kanunun 5.maddesi gereği işverenlere belirli koşulların sağlanması kaydı ile 3 yıl ile 7 yıl arasında işveren sigorta primi desteğinden %50 ya da %25 oranında faydalanma imkanı getirilmiştir. Teşvikten yararlanma oranı ve süresi işverenlerin “Kültür Yatırım Belgesi” ya da “Kültür Girişim Belgesi” almalarına göre değişmektedir.

Kültür Yatırım Belgesi almış olan işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 3 yıl boyunca %50’si,

Kültür Girişim Belgesi almış işyerlerinde fiilen çalışan sigortalıların ise prime esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin 7 yıl boyunca %25’i,

Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesine konulan ödenekten karşılanmaktadır.

Kültür Yatırımları ve Girişimleri SGK Prim Teşvikinden Yararlanma Şartları

Her işveren SGK prim teşvikinde olduğu gibi 5225 sayılı Kanun ile getirilen teşvikte de bu teşvikten faydalanmak isteyen işverenlerin birtakım koşulları sağlaması gereklidir. İşverenlerin bu teşvikten faydalanabilmesi için,

  • Aylık prim ve hizmet belgesi Sosyal Güvenlik Kurumu’na yasal süresinde verilmiş olmalı,
  • Kurumlar vergisi mükellefi olmalı,
  • Kültür ve Turizm Bakanlığından kültür yatırım veya girişim belgesi alınmış olmalı,
  • Türkiye genelinde yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu olmamalı (varsa da ilgili kanunların öngördüğü şekilde yapılandırılmış ve yapılandırma işleminin devam ediyor olması),

5225 sayılı Kanun ile getirilen teşvik aynı zamanda 5 puanlık (5510 sayılı Kanun) Hazine İndirimi ile birlikte kullanılabilir.

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

Çocuk Yıldızların Çalışması İle İlgili Yeni Tasarı

Çocuk Yıldızların Çalışması İle İlgili Yeni Tasarı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ ndan gelen habere göre “Sanat, Kültür, Reklam Faaliyetlerinde Çalışan Çocuklar” …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir