İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği

29 Aralık 2012 Cumartesi
Resmî Gazete Sayı : 28512

Amaç

Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği yönünden yapılacak risk değerlendirmesinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Kapsam

Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki işyerlerini kapsar.

Dayanak

Bu Yönetmelik, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 10 uncu ve 30 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.


İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2016 İş Sağlığı Güvenliği Değişikliklerine Hazır Mısınız?

Tahmini okuma süresi: 10 dk.  İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı …