Ana Sayfa / Kanun ve Yönetmelikler / Yönetmelikler / Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

Genel Sağlık Sigortası Tescil, Prim ve Müstehaklık İşlemleri Yönetmeliği

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, genel sağlık sigortası tescil, prim ve müstehaklık işlemlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; genel sağlık sigortasından yararlandırılacak kişileri, işverenleri, sağlık hizmeti sunucularını, gerçek kişileri, her türlü kamu ve özel hukuk tüzel kişileri ile bunların tüzel kişiliği olmayan şubelerini kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Kanunun 61 inci maddesi ile 107 nci maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Yönetmeliğin tamamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Genel Sağlık Sigortası Prim Borcu Nasıl Sorgulanır?

E- Devlet üzerinden SGK Hizmetleri kısmından Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama üzerinden …