Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Günlük Çalışma Süresinin Üstündeki Çalışmalar

Günlük Çalışma Süresinin Üstündeki Çalışmalar

Bir işyerinde günlük 7.5 saatin üstünde çalışılması durumunda, 7.5 saati aşan çalışma süresi için fazla çalışma ücreti ödenmesi gerekli midir?

4857 sayılı yasa, günlük normal çalışma süresini 7.5 saat, haftalık normal çalışma süresini de 45 saat olarak düzenlemektedir. Günlük normal çalışma süresi 7.5 saat olarak belirlenmiş olmakla birlikte, yasa ile işyerlerinin özellikleri esas alınarak çalışma süresinin esnek bir biçimde uygulanabilmesine olanak sağlanmaktadır. Bu kapsamda, haftalık normal çalışma süresi olarak uygulanan 45 saatlik süre, haftanın günlerine farklı sürelerle dağıtılabilmektedir.

Haftalık çalışma süresinin 45 saati aşmaması koşulu ile, bazı günlerde 7.5 saatin üstünde çalışılması (günlük çalışma süresinin üst sınırı 11 saat olmak durumundadır.), herhangi bir fazla çalışma ücreti hakkı getirmemektedir. Öte yandan; yine yasa ile getirilen düzenlemeler kapsamında, iş yoğunluğu, sektörel nedenler dikkate alınarak 2 aylık sürelerle ortalama haftalık çalışma süresi 45 saat olmak şartıyla, bazı haftalarda 45 saatin üstünde çalışılabilmesi mümkün olabilmektedir. Belirlenen esaslara uyulması koşulu ile, haftalık çalışma süresinin bazı haftalarda 45 saati aşması, herhangi bir fazla çalışma ücreti ödenmesini gerektirmeyecektir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Özürlü Çalıştırma Zorunluluğu Hangi İşverenleri Kapsamaktadır?

Özürlü çalıştırılması zorunluluğuna ilişkin esaslar, 4857 sayılı Yasa’nın 30. maddesinde yapılmaktadır. Söz konusu madde gereği; …