Asıl İş

Mal veya hizmet üretiminin esasını oluşturan iş.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İade Sürecinde İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenleme Şartları

İşe İade Sürecinde İşe Giriş ve İşten Ayrılış Bildirgesi Düzenleme Şartları

Son dönemde gelen birçok yeni düzenleme oldu. İşe iade süreçlerinde de bazı değişikliklere gidildi.