Kıdem Tazminatı Tavanı Yeniden Belirlendi

Çalışanların kıdem tazminatı ödemelerinde üst sınır olarak kabul edilen kıdem tazminatı tavanı, devlet memurlarının maaş katsayıları ve gösterge rakamları esas alınarak saptanmaktadır.

07.07.2007 tarih, 26575 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile, kamu personelinin maaşlarının tesbiti sırasında dikkate alınan, altsayı ve ek gösterge rakamları yeniden belirlenmiştir.

Yapılan değişiklik sonucunda; 01.07.2007-31.12.2007 tarihleri için dikkate alınması gereken kıdem tazminatı tavanı, 2.030.19 YTL olacaktır.

Söz konusu değişiklikler gereği, aynı tarihler için;

Gelir vergisinden muaf tutulan çocuk yardımı tutarı “12.09” YTL,
Kamu personeli için uygulanan aile yardımlarında gelir vergisi istisnası tutarı, “72.53”

YTL olarak uygulanacaktır.

Kamu Personelinin Maaşlarına İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …