Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / Özürlü Ve Muhtaç Vatandaşlara Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

Özürlü Ve Muhtaç Vatandaşlara Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

01.08.2008 tarih, 26954 sayılı Resmi Gazete’de 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelikle bu konuda daha önce yayınlanan yönetmelikte bir takım değişiklikler yapılmaktadır.

Yapılan değişiklikler daha çok İşlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yürütülmesine yönelik açıklamalara dayanmakta, yönetmeliğin tam metni ekte yer almaktadır.

65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik‘in tam metnine ulaşmak için tıklayınız. 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Mali Tatilde Geriye Dönük İşe Giriş Bildirimleri

Mali Tatilde SGK Bildirimleri

Bilindiği gibi her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında mali tatil uygulaması bulunmaktadır. Vergi ve sigorta …