Gelir Vergisi Dilimleri

gelir vergisi dilimleri

2018 yılı için geçerli Gelir Vergisi Dilimleri açıklandı!

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 302) 29 Aralık 2017 tarih ve Sayı: 30285 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Gelir Vergisi Kanunu’nun 103’üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2018 takvim yılı gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir Dilimi Vergi Oranı
14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
120.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
120.000 TL’den fazlasının 120.000 TL’si için 29.280 TL, fazlası % 35

Ücret Dışındaki Gelirlere Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi 2018

Gelir Dilimi Vergi Oranı
14.800 TL’ye kadar % 15
34.000 TL’nin 14.800 TL’si için 2.220 TL, fazlası % 20
80.000 TL’nin 34.000 TL’si için 6.060 TL, fazlası % 27
80.000 TL’den fazlasının 80.000 TL’si için 18.480 TL, fazlası % 35

Yemek Yardımı İstisnası

Yemek Yardımı (Kart) İstisnası / Gelir Vergisi ise 2018 takvim yılında uygulanmak üzere 16.00 TL olarak tespit edilmiştir.

2018 Engelli Vergi İndirimi Tutarları

Birinci Derece Engelliler

 

1000 TL
İkinci Derece Engelliler

 

530 TL
Üçüncü Derece Engelliler

 

240 TL