Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik

29 Aralık 2012 Cumartesi
Resmî Gazete Sayı : 28512

Amaç ve Kapsam

Bu Yönetmeliğin amacı, bireysel emeklilik sisteminde katılımcıların katkı paylarına karşılık olarak ödenecek devlet katkısının hesaplanmasına, ödenmesine, yatırıma yönlendirilmesine, hak edilmeyen tutarlar ile haksız ödendiği tespit edilen tutarların iadesine veya mahsup edilmesine ve devlet katkısıyla ilgili diğer işlemlere ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Dayanak

Bu Yönetmelik, 28/3/2001 tarihli ve 4632 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanununun, 13/6/2012 tarihli ve 6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla eklenen ek 1 inci maddesine ve 6327 sayılı Kanunun geçici 2 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik tam metni için tıklayınız.

6327 sayılı Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu tam metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Emeklilik İşlemleri

Emeklilik İşlemleri

Prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı gibi koşulları sağladıktan sonra emeklilik hakkını elde etmek için yapılması gereken işlemler nelerdir?