Geçici İş Göremezlik Dönemlerinde Ücret Ödenen Sigortalının Sigorta Primleri Nasıl Hesaplanır?

Sigortalıların geçici iş göremezlik sürelerinde işverenler tarafından ücret ödenmesi durumunda, bu ücretlerin prime esas kazanç olarak değerlendirilmesi, ve sigorta primlerinin ödenmesi gerekmektedir.

Bu konuda;

  • Geçici iş göremezlik ödeneği dikkate alınmaksızın ücretin tam olarak ödenmesi,
  • Geçici iş göremezlik ödeneğinin işverene iadesi ve ücretin tam olarak ödenmesi,
  • Geçici iş göremezlik ödeneği ile ücret arasındaki farkın ödenmesi benzeri farklı uygulamalar söz konusu olabilmektedir.

Bu durumların tümünde yapılan ödemeler prime esas kazanç olarak dikkate alınacaktır. Geçici iş göremezlik ödeneği ile ücret arasındaki farkın ödendiği durumda, bu tutarın prime esas kazanç alt sınırının altında kalması halinde aradaki farka ilişkin primlerin tümü işverenlerce ödenmektedir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 PEK Matrahı Taban-Tavan Maliyeti

2021 yılının bordro parametreleri, her yıl olduğu gibi yeni yıla girmeden açıklandı. İşverenler de maliyet …