Etiket Arşivleri: temyiz

İş Kazasında Asıl İşverenin Sorumluluğu

İş Kazasında Asıl İşverenin Sorumluluğu Giriş: İşçilerini servisle taşıyan işverenin, taşıma esnasında gerçekleşebilecek bir kaza (iş kazası) durumunda, taşıma hizmetini veren işveren ve çalışanlarının kusurlarından sorumlu olacağını gösteren Yargıtay Kararı’dır. Özet: Hükmün davacı vekili tarafından temyiz edilmesi üzerine temyiz isteğinin süresinde olduğu anlaşıldıktan ve Tetkik Hakimi tarafından düzenlenen raporla dosyadaki …

Devamı »