İş Güvenliği

Çok Tehlikeli Bir İş Yapıyor Olabilirsiniz!

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını düzenlemek amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nu yayınlandı ve bu kanunla İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri tüm işyerlerini kapsayacak biçimde yaygınlaştırıldı.

İşyerlerinde uygulanacak önlemler, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı işyerinin sahip olduğu tehlike sınıfına bağlı olarak belirlendi.

Kanunun işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı çalıştırılmasına ilişkin hükümleri işyeri tehlike sınıfına bağlı olarak aşamalı biçimde yürürlüğe girecektir.

Kanunun bu hükümleri;

– 50’den az çalışanı olan az tehlikeli işyerleri için 30 Haziran 2014,
– 50’den az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerleri için 30 Haziran 2013,
– Diğer işyerleri için 01.01.2013 tarihinden itibaren yürürlüğe girecektir.

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun uygulanması için en önemli unsur tehlike sınıflarının belirlenmesidir. Yapılan işlerin tehlike sınıflarının belirlendiği işyeri tehlike sınıfları tebliği 26.12.2012 tarihli 28509 sayılı Resmi Gazete de yayınlandı. İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği‘ne göre asıl işin tehlike sınıfı bütün işyeri içerisinde uygulanacak, farklı departmanlar da farklı tehlike derecesi olması tehlike sınıfı açısından değişkenlik göstermeyecektir.

Avrupa istatistik sınıflaması(NACE) kod

una göre tehlike sınıfı belirlenecek belirlenen tehlike sınıfına uygun olarak işveren sağlamakla yükümlü olduğu sorumluluklarını yerine getirecek.


6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu için tıklayınız.

26.12.2012 tarihli İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Hangi Meslek Kodlarının Tehlike Dereceleri Değişti?

Hangi Meslek Kodlarının Tehlike Dereceleri Değişti?

Meslek kodları ile ilgili yapılan yeni güncelleme ile bazı meslek kodlarının tehlike derecesi değişirken, bazı iş yerleri tehlike listesine eklendi.