2020 Bordro Parametreleri

Untitled-1

2020 BORDRO PARAMETRELERİ
  1. Dönem 2. Dönem
  01.01.2020 – 30.06.2020 01.07.2020 – 31.12.2020
Günlük Brüt Asgari Ücret ₺98,10 ₺98,10
Aylık Brüt Asgari Ücret ₺2.943,00 ₺2.943,00
Aylık Net Asgari Ücret – AGİLİ ₺2.324,70 ₺2.324,70
Aylık Net Asgari Ücret – AGİSİZ ₺2.103,97 ₺2.103,97
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TABAN ₺98,10 ₺98,10
Günlük Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN ₺735,75 ₺735,75
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TABAN ₺2.943,00 ₺2.943,00
Aylık Prime Esas Kazanç/SGK TAVAN ₺22.072,50 ₺22.072,50
Çocuk Yardımı İstisnası/SGK ₺58,86 ₺58,86
Çocuk Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi (6 yaş +) ₺36,52 ₺38,62
Çocuk Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi (0-6 yaş) ₺73,03 ₺77,23
Aile Yardımı İstisnası/SGK ₺294,30 ₺294,30
Aile Yardımı İstisnası/Gelir Vergisi *KAMU ₺332,00 ₺351,09
Yemek Parası (Nakit) Parası/SGK ₺5,89 ₺5,89
Yemek Yardımı (Kart) İstisnası/Gelir Vergisi ₺23,00 ₺23,00
1. Vergi Dilimi % 15 0 – 22.000 0 – 22.000
2. Vergi Dilimi % 20 22.000 – 49.000 22.000 – 49.000
3. Vergi Dilimi % 27 49.000 – 180.000 49.000 – 180.000
4. Vergi Dilimi % 35 180.000 – 600.000 180.000 – 600.000
5.  Vergi Dilimi % 40 600.000+ 600.000+
İşveren BES + Ö. Sağlık S. İstisnası/SGK ₺882,90 ₺882,90
1. Derece Engellilik İndirimi/GVK ₺1.400,00 ₺1.400,00
2. Derece Engellilik İndirimi/GVK ₺790,00 ₺790,00
3. Derece Engellilik İndirimi/GVK ₺350,00 ₺350,00
KIDEM TAZMİNATI TAVANI ₺6.730,15 ₺7.117,17
Damga Vergisi Oranı Binde 7,59 Binde 7,59
AGİ
Medeni durum Aylık AGI tutarı
Bekar/Evli ve eşi çalışan ₺220,73 ₺220,73
Bekar/Evli ve eşi çalışan +1 çocuk ₺253,83 ₺253,83
Bekar/Evli ve eşi çalışan +2 çocuk ₺286,94 ₺286,94
Bekar/ Evli ve eşi çalışan +3 çocuk ₺331,09 ₺331,09
Bekar/Evli ve eşi çalışan +4 çocuk ₺353,16 ₺353,16
Bekar/ Evli ve eşi çalışan +5 çocuk ₺375,23 ₺375,23
Evli ve eşi çalışmayan ₺264,87 ₺264,87
Evli ve eşi çalışmayan +1 çocuk ₺297,98 ₺297,98
Evli ve eşi çalışmayan +2 çocuk ₺331,09 ₺331,09
Evli ve eşi çalışmayan +3 çocuk ₺375,23 ₺375,23