G

Gece Çalıştırma Yasağı

Kadın erkek eşitliği konusunda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1475 sayılı eski İş Yasası’nın 69. maddesi yeniden düzenlenmiştir. Buna göre gece çalıştırma yasağı sadece çocuk ve genç işçiler için kabul edilmiştir. Bu yasal düzenlemeye aykırı olarak çocuk ve genç işçileri gece çalıştıran veya aynı maddede anılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket eden …

Devamı »

Gece Süresi Ve Gece Çalışmaları

İş kanununa göre en geç 20:00 de başlayan ve en erken 06:00 da biten süre gece süresi olarak tanımlanır. Gece süresi en az 15 saat olarak dikkate alınmalıdır. İşçiler, gece süresi içinde 7,5 saatten fazla çalıştırılamazlar. Yarısından fazlası gece süresine rastlayan çalışma gece çalışmasıdır. İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız. Gece …

Devamı »

Geçici İş Göremezlik

Çalışanların sağlık nedenlerine dayalı işe devamsızlıkları geçici iş göremezlik olarak adlandırılmaktadır. Bu türden bir devamsızlığın geçici iş göremezlik tanımına girebilmesi için sağlık probleminin düzelebilir olması gerekecektir. İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Yapılan Değişiklikler-3 Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları Hizmet Primlerinin …

Devamı »

Genel Tatil Ücreti

Kanunla belirlenen tatil günlerinde işçilerin çalışmaması esastır. 23 Nisan, 19 Mayıs benzeri tatil günlerinin ücretleri herhangi bir çalışma yapılmadan işveren tarafından işçilere ödenmelidir. Aylık sabit ücretle çalışan işçilere ayrıca genel tatil ücreti ödenmez.   İlgili Kanun Maddesi için tıklayınız. İlgili Yargıtay Kararı için tıklayınız. (İşçi Ücret Alacaklarının Zamanında Ödenmemesi Nedeniyle Haklı …

Devamı »