Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler (sayfa 20)

Yasal Değişiklikler

15 Yıl İle Kıdem Tazminatını Alanlar Yeniden İşe Girebilir

1475 sayılı eski İş Kanunu’nun 14’üncü maddesine göre, 4857 Sayılı İş Kanunu’na tabi çalışanlar 3.600 günü tamamlama ve son işyerinde en az bir yıl çalışmış olmaları şartıyla işlerinden kendileri ayrılarak kıdem tazminatı alabilir ve yeniden işe girebilir. Üniversiteden yeni mezun oldum, bir firmada personel sorumlusu olarak işe başladım. İnsan kaynakları …

Devamı »

İşsizlik Ödeneği İçin Yeniden 600 Gün Gerekir

İşsizlik sigortasından ödenek alıp haklarını tamamen kullananlar, sonrasında işe girip 600 günlük prim ödeme süresini tamamlarlarsa yeniden işsiz kaldıklarında tekrar ödenekten yararlanma hakkını kullanabilirler. Daha önce 2009 Temmuz’unda çalıştığım kurumdan çıkarılarak 10 ay işsizlik maaşı aldım. 2010 Temmuz’unda tekrar işe girdim ve şu an işten çıkarılmamız söz konusu. Bu durumda …

Devamı »

Yeni 2011 Kıdem Tazminatı Tavanı İle İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

05 Temmuz 2011 tarihli  Resmi Gazete’de yer alan Bakanlar Kurulu kararı ile beraber belirlenen katsayılar sonucunda, 01 Temmuz 2011 tarihinden itibaren geçerli olacak kıdem tazminatı, çocuk ve aile yardımı gelir vergisi istisnaları belirlenmiş olup, 2011 yılının birinci ve ikinci dönemine ait tutarlar aşağıda yer almaktadır;

Devamı »

Yabancı Çalışanların Sigortalı Sayılması Konusunda Değişiklik

02.03.2011 tarihinde yayımlanan Resmi Gazete ile Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, Yabancı bir ülkede kurulu herhangi bir kuruluş tarafından ve o kuruluş adına ve hesabına Türkiye’ye en fazla 3 ay süreyle bir iş için gönderilen ve yabancı ülkede sosyal sigortaya tabi olduğunu belgeleyen kişilerin sigortalı sayılmayacağı hükme bağlanmıştır.Bilindiği üzere, …

Devamı »

Yabancıların Çalışma İzinleri İle İlgili Yapılan Değişikler

4857 sayılı Yabancıların Çalışma İzinlerini Düzenleyen Kanun ile ilgili Yönetmelikte Yabancıların Çalışma İzin uygulamalarını kolaylaştıran değişiklikler yapılmıştır. Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 28.04.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmış olup,  uygulamaya ilişkin yapılan değişiklikler ana başlıklar halinde aşağıda yer almaktadır;

Devamı »

İlave İstihdam Teşviki (Geçici 10.Madde)

25.02.2011 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan 6111 sayılı Kanun ile 4447 sayılı Kanun’da yapılan değişiklikle beraber ilave istihdam teşvikini düzenleyen “Geçici 10. Madde” 01.03.2011 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.Aşağıda  belirtilen koşulları taşıyan sigortalıları çalıştıran, prim borcu bulunmayan, Aylık Prim ve Hizmet Belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumu’na ileten işverenlerin işyerlerinde çalışan  …

Devamı »

2011 Kıdem Tazminatı Tavan Tutarı Bakanlar Kurulu Kararı

kıdem tazminatı tavanı

Kıdem tazminatının bir yıllık miktarın en yüksek devlet memuruna (Başbakanlık Müsteşarı ) ödenen bir yıllık emeklilik ikramiyesi tutarı ile sınırlandırmıştır. Memur maaş katsayısına bağlı olan kıdem tazminat tavan oranı sürekli değişmektedir. 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge …

Devamı »

Özürlü Çalışanlara Yönelik Sirküler 2011

4857 sayılı Kanunun 30. maddesinde değişiklik yapan 5763 sayılı Kanunda sigorta primi iş veren hissesi teşviki düzenlenmiştir. Özel sektöre ait iş yerlerinde çalıştırılan özürlü sigortalıların sigorta primine esas kazanç alt sınır üzerinden hesaplanan sigorta primi iş veren hisselerinin, anılan maddede belirtilen oran ve şartlar dahilinde Hazinece karşılanmasını düzenlemektedir. Sigorta primi …

Devamı »

2011 Ücret Hesaplama Parametreleri

Ocak ayı ile birlikte asgari ücret, prime esas kazanç sınırları, gelir vergisi tarifesi benzeri ücret hesaplamalarını ilgilendiren oran ve tutarlar yeniden belirlenmektedir. 2011 yılında ücret hesaplamalarına esas oluşturan parametreler ilgili kanun ve tebliğler aracılığı ile açıklanmış durumdadır. Devlet memurlarına enflasyon farkı verilmesi halinde kıdem tazminatı tavanı yeni rakamlar doğrultusunda değişebilecektir.

Devamı »

Gelir Vergisi Kanununda Değişiklik

Gelir vergisinde ücretliler için % 35’lik oranın Anayasa Mahkemesi’nce iptali ardından yeni yasal düzenleme bekleniyordu biliyorsunuz. Düzenlemeyi içeren  6009 sayılı GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, 01.08.2010 tarih, 27659 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Kanun ile ücretlilerin gelir vergisi kesintileri için 01.01.2010 tarihinden …

Devamı »