Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler (sayfa 20)

Yasal Değişiklikler

Kamu ve Özel Sektör Kuruluşların Yapmakla Mükellef Olduğu Spor Tesisleri Hakkında

500 veya daha fazla işçi çalıştıran işverenlerin spor tesisi kurma zorunluluğu hakkındaki yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır. Bu amaçla Memur ve İşçi Sayısı Beş Yüzden Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik, 01.02.2009 tarih, 27128 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. …

Devamı »

Harcırah Tutarları

Kuzey Kıbrıs ve yurt dışı seyahatlerinde uygulanacak Harcırah tutarlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı yayınlanmıştır. 30.01.2009 tarih, 27126 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan kararın tam metni ekte yer almaktadır. Kuzey Kıbrıs ve yurt dışı seyahatlerinde uygulanacak Harcırah tutarlarına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı’nın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Devamı »

İşkollarındaki İşçi Sayıları Ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin İstatistikleri Hakkında Tebliğ

Bilindiği üzere sendikaların toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip olmaları konusunda, ilgili iş kolundaki işçi sayısı ve sendikaların üye sayısı belirleyici olmaktadır. Bu kapsamda; 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU GEREĞİNCE; İŞ KOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2009 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ, 17.01.2009 tarih, 27113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. …

Devamı »

Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmelik

13.01.2009 tarih, 27109 sayılı Resmi Gazete’de KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK yayınlanmıştır. Yönetmelikle; kısa çalışmanın tarifi, bu konuda yapılacak başvuru ve değerlendirme esasları, işçilerin kısa çalışma ödeneğine hak kazanması ve ödeneğin verilmesine ilişkin detaylar belirlenmektedir. Kısa Çalışma ve Kısa Çalışma Ödeneği Hakkında Yönetmeliğin tam metnine ulaşmak için …

Devamı »

Prime Esas Kazanç Sınırları Ve İdari Para Cezaları Konulu Sgk Genelgesi Yayınlandı

prime esas kazanç

Bilindiği üzere prime esas kazanç sınırları, bazı ödeneklerde uygulanan sigorta prim kesintisi istisna tutarları (yemek yardımı, çocuk yardımı v.b.) ve SGK tarafından uygulanacak idari para cezaları asgari ücrete bağlı olarak belirlenmekte. 01.01.2009 tarihinden geçerli asgari ücretin belirlenmesi ile bu tutarlarda değişmiş oldu. SGK tarafından yayınlanan genelge ile 2009 yılında uygulanacak …

Devamı »

2009 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarları Belirlendi

5828 sayılı 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 31.12.2008 tarih, 27097/1.MÜK sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yasa ile belirlenen devlet memurlarının maaşlarına ilişkin katsayı ve ek gösterge rakamları gereği oluşan kıdem tazminatı tavanı, gelir vergisinden muaf çocuk yardımı ve kamu personeli gelir vergisinden muaf aile yardımı tutarları aşağıdaki gibidir. Kıdem tazminatı …

Devamı »

2009 Yılı Ücret Hesaplama Parametreleri

Bilindiği üzere ücretlere uygulanan yasal kesintiler (SSK primleri, gelir vergisi kesintileri vs.), belirlenmiş olan parametreler esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda Ocak ayı ile birliktebazı parametreler deişmektedir. Gerek Ocak-Haziran, gerekse Temmuz-Aralık 2009 dönemleri için geçerli olan parametreler aşağıda yer almaktadır. 2009 yılında elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesinde geçerli gelir vergisi tarifesi; * …

Devamı »

2009 Yılı Gelir Vergisi Tarifesi Belirlendi

2009 yılında elde edilen gelirlerin vergilendirilmesine esas oluşturacak gelir vergisi tarifesi 31.12.2008 tarih, 26097/6.MÜK. sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 271 seri no lu (Gelir Vergisi Genel Tebliği) ile açıklanmıştır. Tebliğin ilgili bölümü aşağıda, tümü ekte yer almaktadır. Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinde yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas …

Devamı »

Asgari Ücret Tutarları Belirlendi

asgari geçim indirimi

Asgari ücret komisyonunun 2009 yılı için uygulanacak asgari ücreti belirleyen kararı 30.12.2008 tarih, 27096 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Karar uyarınca +16 için uygulanacak günlük brüt asgari ücret; 01.01.2009-30.06.2009 için 22,2 TL, 01.07.2009-31.12.2009 için 23,1 olarak saptanmıştır. Buna göre asgari ücret,  prime esas kazanç sınırları, asgari ücrete dayalı SSK istisnalarını içeren …

Devamı »

Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin SGK’ya Verilmesi

25.12.2008 tarih, 27091 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesinin Sosyal Güvenlik Kuruma Verilmesi ve Primlerin Ödenme Sürelerine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ’de değişiklik yapılmıştır. Değişiklik uyarınca; “5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a)- İşçi sendikaları ve konfederasyonları ile sendika şubelerinin başkanlıkları ve …

Devamı »