Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler (sayfa 20)

Yasal Değişiklikler

İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

idari para cezası

06.08.2008 tarih, 26959 sayılı Resmi Gazete’de, 4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ yayınlanmıştır. Tebliğ ile; özel istihdam bürolarına uygulanacak idari para cezalarının tutarları belirlenmekte, uygulamanın usül ve esasları açıklanmaktadır. 4904 sayılı Türkiye …

Devamı »

Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim

31.07.2008 tarih, 26953 sayılı Resmi Gazete’de Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama ve Denetim Yönetmeliği yayınlanmıştır. Yönetmelikle, araştırma ve geliştirme kapsamında değerlendirilecek projeler, teşviklerden yararlanılmasına ilişkin esaslar, sağlanan teşvikler açıklanmaktadır. Kapsama dahil projeler için;   Ar-ge personelinin ücretlerinde doktora yapanlar için % 90, diğerleri için % 80 oranında gelir …

Devamı »

Özürlü Ve Muhtaç Vatandaşlara Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelik

01.08.2008 tarih, 26954 sayılı Resmi Gazete’de 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşları ile Özürlü ve Muhtaç Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelikle bu konuda daha önce yayınlanan yönetmelikte bir takım değişiklikler yapılmaktadır. Yapılan değişiklikler daha çok İşlemlerin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından …

Devamı »

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği

özel istihdam büroları

    01.08.2008 tarih, 26954 sayılı Resmi Gazete’de ÖZEL İSTİHDAM BÜROLARI YÖNETMELİĞİ yayınlanmıştır. Yönetmelikle, özel istihdam bürolarına izin verilmesi, büroların çalışma ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar açıklanmaktadır. Yönetmeliğin önemli başlıkları şu şekildedir;   Özel istihdam büroları, yurt içi ve yurt dışında iş ve işçi bulmaya aracılık faaliyeti ile …

Devamı »

Gelir Vergisi Genel Tebliği, Seri No: 268

29.07.2008 tarih, 26951 sayılı Resmi Gazete’de 268 seri no lu Gelir vergisi Genel Tebliği yayınlanmıştır. Tebliğ uyarınca; İşyerleri ve aylık kira bedeli 500 YTL veya daha üstü olan konutlar için ödenen kiraların 01.11.2008 tarihinden itibaren Banka veya Posta aracılığıyla ödenmesi, Ödemelerin konutlar için kira geliri elde edenler, işyerleri için ise …

Devamı »

4857 Sayılı Yasa Kapsamında İşçilere, Ücret Kesme Cezası Verilmesi

Bilindiği üzere 4857 sayılı Yasa kapsamında işçilere ücret kesme cezası verilmesi mümkün olabilmektedir. İşçilere verilen bu ücret kesme cezalarının ne şekilde değerlendirileceği, yayınlanan yönetmelikle belirlenmiş durumda. 17.07.2008 tarih, 26939 sayılı Resmi Gazete’de; İşçi Ücretlerinden Ceza Olarak Kesilen Paraları Kullanmaya Yetkili Kurulun Teşekkülü ve Çalışma Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair …

Devamı »

Konut Edindirme Yardımı Hak Sahiplerine Ödeme Yapılmasına Dair Kanun

KAMU FİNANSMANI VE BORÇ YÖNETİMİNİN DÜZENLENMESİ HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN, 23.07.2008 tarih, 26945 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Söz konusu kanunun 18. maddesi ile 4749 sayılı Kanuna eklenen Geçici 18. madde; konut edindirme yardımı ödemelerinin finansmanı konusunda düzenlemeleri içermektedir. Konu ile ilgili yetkililerin açıklamaları, kanunun Resmi Gazete’de yayınlanması halinde …

Devamı »

İş Kollarındaki Toplam İşçi Sayıları Ve Sendikalarin Üye Sayılarına İlişkin İstatistikler

Bilindiği üzere, iş kollarındaki toplam işçi sayıları ve sendikalarin üye sayılarına ilişkin istatistiklar her yılın Ocak ve Temmuz aylarında Resmi Gazete’de yayınlanmaktadır. Bu kapsamda hazırlanan; 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU GEREĞİNCE; İŞKOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2008 TEMMUZ AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ, 17.07.2008 tarih, 26939 sayılı Resmi Gazete’de …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Tavanı Değişti

Devlet memuru maaşlarına uygulanan katsayılara paralel olarak kıdem tazminatı tavanı ve gelir vergisinden istisna çocuk ve aile yardımı tutarları 01.07.2008 tarihinden geçerli olmak üzere yeniden belirlenmiştir. Buna göre 01.07-31.12.2008 tarihleri için uygulanacak tutarlar aşağıdaki gibidir: Kıdem tazminatı tavanı: 2.173,19 YTL, Gelir vergisinden istisna çocuk yardımı: 12,86 YTL, Gelir vergisinden istisna …

Devamı »

Ücret Hesaplama Parametreleri

Bilindiği üzere ücretlere uygulanan yasal kesintiler (SSK primleri, gelir vergisi kesintileri vs.), belirlenmiş olan parametreler esas alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda Temmuz ayı ile birliktebazı parametreler deişmektedir. Gerek Ocak-Haziran, gerekse Temmuz-Aralık 2008 dönemleri için geçerli olan parametreler aşağıda yer almaktadır. 2008 yılında elde edilecek gelirlerin vergilendirilmesinde geçerli gelir vergisi tarifesi; 0/7.800 …

Devamı »