Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler (sayfa 20)

Yasal Değişiklikler

İşyerini Nakleden İşverenlerin Yapması Gereken İşlemler

İşyerini Nakleden İşverenlerin İşlemleri

Bilindiği üzere, işyerlerinin başka bir Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü’ne nakli halinde yeni bir işyeri dosyası tescil edilmektedir. İşyeri dosyası tescili ile birlikte yeni e-bildirge şifresinin de alınması gereklidir. Sosyal Güvenlik Kurumu yayınladığıduyurusunda bazı işyerlerinde yeni işyeri dosyası tescil edilmesine karşı eski e-bildirge şifresinin kullanıldığının tespit edildiğini belirtmektedir. Duyuruda Şubat 2013 aylık prim ve hizmet belgesindenbaşlanarak bu durumdaki kullanımların …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Tavanı 2013-Eski

Kıdem Tazminatı Tavanı 2013

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı” ile memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiş ve 1 Haziran 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştı. Bu kararın 4. maddesine göre 2013 yılına ilişkin memur maaşları belirlendi. Devlet memurlarının maaş katsayılarına bağlı olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı ve bazı hesaplama parametreleri de …

Devamı »

Kıdem Tazminatı Tavanı 2014

Kıdem Tazminatı Tavanı 2013

Devlet memurlarının maaş katsayılarına bağlı olarak belirlenen kıdem tazminatı tavanı ve bazı hesaplama parametreleri de 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, aşağıdaki tablolarda belirtilen şekilde güncellendi:

Devamı »

2013 Asgari Ücret Tutarları Belli Oldu

Asgari Ücret Miktarları 2013

  Aralık başından beri devam etmekte olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantılarının sonuncusu bugün gerçekleştirildi ve toplantılardan nihayet karar çıktı: Asgari Ücret Tespit Komisyonu‘nun kararı doğrultusunda yapılan açıklamaya göre; 2013 yılının ilk 6 ayında geçerli olacak brüt asgari ücret: 978,75TL 2013 yılının ikinci 6 ayında geçerli olacak brüt asgari ücret: 1.021,50TL …

Devamı »

Çok Tehlikeli Bir İş Yapıyor Olabilirsiniz!

İş Güvenliği

İş sağlığı ve güvenliği kurallarını düzenlemek amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu‘nu yayınlandı ve bu kanunla İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri tüm işyerlerini kapsayacak biçimde yaygınlaştırıldı. İşyerlerinde uygulanacak önlemler, iş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturulması, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı istihdamı işyerinin sahip olduğu tehlike sınıfına bağlı …

Devamı »

İşsizlik Sigortasına Tabi Olmayan Sigortalıların Durumu

klavye

Ülkemizde birçok özel işyerinde işverenlerin işsizlik sigortasına bağlı olan sigortalıları, işsizlik sigortasına bağlı olmayan personel gibi 13, 30, 33 veya 36 numaralı türü belge seçilmek suretiyle düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri ile bildirdikleri tespit edildi. Bu sebepten ötürü Sosyal Güvenlik Kurumu konuyla ilgili bir düzenleme yapma gereği duydu. Açıklamada; …

Devamı »

SGK Teşviklerinde Yeni Sorgulama

sorgulama

Bilindiği üzere, kanunla sağlanan bazı sigorta primi teşviklerinden yararlanılabilmesi için SGK’ya herhangi bir borcun bulunmaması gerekmekte. Bu sebepten aylık prim ve hizmet belgelerinin onaylanması sırasında kuruma borcu bulunan işverenler e-bildirge sisteminde, işlemlerini gerçekleştirememekte. E-bildirge onaylanması sırasında sadece ilgili işyerinin borç sorgulanması yapılmaktaydı. Bundan böyle işyerinin, bir SGK Müdürlüğü’nden başka bir …

Devamı »

Bireysel Emeklilik Sisteminde Yenilik

bireysel-emeklilik-sistemi

Bireysel Emeklilik Sisteminde (BES) katılımcı ve BES şirketlerinin hak ve yükümlülüklerini düzenleyen yönetmelik Resmî Gazete’de yayımlandı. Buna göre, BES hesabındaki birikimin ve ödenen katkı paylarının fonlar arasındaki dağılım oranları veya tutarları, bir yılda azami 6 kez, emeklilik planı ise bir yılda azami 4 kez değiştirilebilecek. Katılımcının sistemde bulunduğu ay sayısı …

Devamı »

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Kodlarının Eklenmesi

alert-icon-red

l Si5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara ilişkin her ay düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlenmektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 01.11.2012 tarihinde yayınlamış olduğu duyuruya göre; aylık prim hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanları eklenecektir. …

Devamı »

Yıllık İzin Kullanımında Yaş Avantajı

tatil-balikcilari

Yıllık izin dönemine yaklaştığımız şu günlerde izin kullanma esası hakkında birkaç detayı paylaşmak istedik. Öncelikle, çalışan kişi iş yerine giriş tarihinin (deneme süresi dâhil), bir yılı doldurması halinde yıllık izine hak kazanır ayrıca, yıllık izin kişinin iş yerindeki kıdemine ve yaşına göre belirlenmektedir. İşçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi, hizmet …

Devamı »