Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler (sayfa 20)

Yasal Değişiklikler

Özürlü Sigortalıların İstihdamına İlişkin İşveren Hissesi Prim Teşviki

Bilindiği üzere istihdam paketi kapsamında işverenlerce çalıştırılan özürlülerin sigorta primleri konusunda bazı teşvikler düzenlenmiş durumdadır. 01.07.2008 tarihinden geçerli olup, uygulamaya ilişkin detayların açıklandığı SGK genelgesi 19.08.2008 tarihinde yayınlanmıştır.

Devamı »

Özürlü ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Ceza Olarak Kesilen Paralar

09.09.2008 tarih, 26992 sayılı Resmi Gazete’de ÖZÜRLÜ VE ESKİ HÜKÜMLÜ ÇALIŞTIRMAYAN İŞVERENLERDEN CEZA OLARAK KESİLEN PARALARI KULLANMAYA YETKİLİ KOMİSYONUN KURULUŞU İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK yayınlanmıştır.

Devamı »

Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik

03.09.2008 tarih, 26986 sayılı Resmi Gazete’de; Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelikle 4857 sayılı İş Kanunu açısından hangi işlerin sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinden sayılacağı belirlenmektedir.

Devamı »

18-29 Yaş Aralığında Yeni İşe Alınanlara İlişkin Genelge

istihdam paketi

  İstihdam Paketi kapsamında 18-29 yaşlar arası erkek ve 18 yaşından büyük kadınların istihdamına dayalı prim teşviklerinin uygulama detaylarını açıklayan SGK genelgesi yayınlanmıştır. 04.08.2008 tarih, 2008-73 No’lu genelgeye ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Devamı »

Genel Sağlık Sigortası İşlemleri Yönetmeliği

28.08.2008 tarih, 26981 sayılı Resmi Gazete’de; GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ yayınlanmıştır. Yönetmelik ile 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (SSGSSK) ile belirlenen genel sağlık sigortası usul ve esaslarının uygulama detayları açıklanmaktadır. Yönetmelik Ekim ayı başında yürürlüğe girecektir. GENEL SAĞLIK SİGORTASI İŞLEMLERİ YÖNETMELİĞİ’n tam metnine ulaşmak için …

Devamı »

SSGSSK ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun

19.08.2008 tarih, 26972 sayılı Resmi Gazete’de SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN yayınlanmıştır. Kanunla işverenlere özürlü, genç ve kadın istihdamı için sağlanan teşviklerden, Ekim 2008 tarihinden itibaren uygulanacak SSK prim oranlarındaki indirimden 506 sayılı yasa geçici 20. madde kapsamındaki özel sandıklarında yararlanabileceği …

Devamı »

Türkiye iş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

15.08.2008 tarih, 26968 sayılı Resmi Gazete’de, Türkiye iş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır. Yönetmelik ile; kurum tarafından sağlanan hizmetlerin elektronik ortamda yürütülebileceği, kurumun elektronik ortamda belge ve bilgi verilmesini isteyebileceği, verilerin saklanması ve kullanılması sırasında hangi esaslara uyulacağı açıklanmaktadır. Daha sonraki bir tarihte yeni bir yönetmelik veya …

Devamı »

Özel İstihdam Büroları Hakkında Tebliğ’in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Tebliğ

Bilindiği üzere, 06.08.2008 tarih, 26959 sayılı Resmi Gazete’de, 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20nci Maddesine ve 4857 sayılı İş Kanununun 108inci Maddesine İstinaden Uygulanacak İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ yayınlanmıştı.

Devamı »

5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği-1

06.08.2008 tarih, 26959 saylı Resmi Gazete’de, 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği-1 yayınlanmıştır. Tebliğ ile; Ar-Ge destekleri kapsamında uygulanacak gelir vergisi istisnalarının uygulama esasları açıklanmakta, muhtasar beyannamelerde gösterilmesine ilişkin detaylar belirlenmektedir. 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun Genel Tebliği-1‘in tam metnine ulaşmak …

Devamı »

İdari Para Cezaları Hakkında Tebliğ

idari para cezası

06.08.2008 tarih, 26959 sayılı Resmi Gazete’de, 4904 SAYILI TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNUNUN 20 NCİ MADDESİNE VE 4857 SAYILI İŞ KANUNUNUN 108 İNCİ MADDESİNE İSTİNADEN UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI HAKKINDA TEBLİĞ yayınlanmıştır. Tebliğ ile; özel istihdam bürolarına uygulanacak idari para cezalarının tutarları belirlenmekte, uygulamanın usül ve esasları açıklanmaktadır. 4904 sayılı Türkiye …

Devamı »