Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler (sayfa 20)

Yasal Değişiklikler

Kıdem Tazminatı Tavanı 2012

2012 kıdem tazminatı tavanı belirlendi

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunun 29/5/2012 Tarihli ve 2012/1 Sayılı Kararı” ile memur maaş katsayıları yeniden belirlenmiştir ve 1 Haziran 2012 tarihli resmi gazetede yayınlanmıştır. Buna göre 2012 yılı Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Devamı »

Esnek Çalışma Sisteminde Merak Edilenler

esnek çalışma sistemi

Ülkemizde bir takım esnek çalışma şekilleri uygulanmakla birlikte bütün esnek çalışma uygulamalarını kapsayacak nitelikte geniş kapsamlı yasal düzenleme henüz yapılamamıştır. Esnek çalışma dendiğinde daha çok esnek çalışma süreleri akla gelse de,  esasen işletmeler açısından, ekonomik, teknolojik, arz talep dengelerindeki değişikliklere, üretim tekniklerindeki değişikliklere uyum sağlayıp varlığını koruyabilmesi ayrıca karlılığını artırabilmesi …

Devamı »

BES’te Altın Dönem Başlıyor

Mevcutta Gelir Vergisine tabi olan çalışanlar, BES makbuzlarını işyerindeki İnsan Kaynaklarına ya da muhasebe bölümüne vererek gelir vergisi dilimine göre vergi indirimi sağlıyor ve bu tutar çalışanın maaşına eklenip o şekilde hesabına aktarılıyordu. Kazanılan bu vergi avantajı tutarı, yıllık asgari ücret tutarını aşamıyor. Başbakan yardımcısı Ali Babacan, BES uygulamasında bir …

Devamı »

Özel Sağlık Kuruluşlarının Aldığı Fark Ücretlerinin Arttırılmasına Dair Bakanlar Kurulu Karar

  17 Mart 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28236 BAKANLAR KURULU KARARI Karar Sayısı : 2012/2939   Kamu idaresi sağlık hizmeti sunucuları dışındaki vakıf üniversiteleri dahil sözleşmeli sağlık hizmeti sunucuları tarafından, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen sağlık hizmetleri bedeline ek olarak alınabilecek ilave ücretin belirlenmesine ilişkin Kararda değişiklik yapılmasına …

Devamı »

İş Kazası Halinde İşçilerin Hakları

 Sosyal Sigortalar Kanununa göre iş kazası, aşağıdaki hal ve durumlardan birinde meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedence veya ruhça özüre uğratan olaydır. a) Sigortalının işyerinde bulunduğu sırada, b) İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, c) Sigortalının, işveren tarafından görev ile başka bir yere gönderilmesi yüzünden asıl işini yapmaksızın …

Devamı »

Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

  8 Mart 2012 PERŞEMBE                   Resmî Gazete                                 Sayı : 28227  KANUN SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun No. 6283                                                                                                                                                                Kabul Tarihi: 1/3/2012 …

Devamı »

Yabancı Sağlık Meslek Mensuplarının Özel Sağlık Kuruluşlarında Çalışma Şartlarına Dair Yönetmelik

22 Şubat 2012 ÇARŞAMBA           Resmî Gazete                                                                                                                   Sayı: 28212 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: YABANCI SAĞLIK MESLEK MENSUPLARININ TÜRKİYE’DE ÖZEL SAĞLIK KURULUŞLARINDA …

Devamı »

Prime Esas Kazançların Alt Ve Üst Sınırları İle Bazı İşlemlere Esas Tutarlar Hakkında Genelge

 T.C.  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI  Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü   Sayı     : B.13.2.SGK.0.10.04.00/73-031/65                                                                                  24/1/2012 Konu   : Prime esas kazançların alt ve üst sınırları ile                bazı işlemlere esas tutarlar  GENELGE  2012 – 3  4857 sayılı …

Devamı »

Emzirme Ve Cenaze Ödenekleri Yeniden Belirlendi

Emzirme Ve Cenaze Ödenekleri Yeniden Belirlendi 5510 sayılı Sosyal Sigorta ve Genel Sağlık Sigortası kanununa bağlı oran ve tutarlar 2012 yılında uygulanmak üzere yeniden belirlendi. Genel itibari ile asgari ücret bağlı olarak değişen tutarların en önemlileri aşağıda açıklanmaktadır.  *Prime esas kazancın alt ve üst sınırları: Sigortalıların ödeyecekleri prim tutarları, ilgili …

Devamı »