Ana Sayfa / Haberler / Kadın Çalışanlara Doğum Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Verilecek
kadin-calisanlara-dogum-sonrasi-yarim-calisma-odenegi-verilecek

Kadın Çalışanlara Doğum Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği Verilecek

 

 

Tahmini okuma süresi: 4 dk. 
Kamuoyunun merakla beklediği “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması” paketinin ayrıntılarını sunmaya devam ediyoruz. Komisyonda görüşülen “Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı “ TBMM Başkanlığına sunuldu. Tasarının çalışma hayatında birçok değişiklik yapacağı gündemi sıcaklığını korumaktadır. Bugünkü yazımızda, kadın çalışanların (4/a kapsamındaki) doğum sonrası esnek çalışma koşullarından hangi şartlarda faydalanacağına değineceğiz.

Uygulama İşsizlik Sigortası Kanununda Değişiklikler İle Başlayacak

Komisyonda görüşülerek Meclis Genel Kuruluna sunulan Tasarıda yer alan madde ile; 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun 53 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (B) bendine aşağıdaki alt bent eklenmiştir.

“g) Ek 3 üncü madde kapsamındaki doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödemeleri ve prim giderlerinden,”
Tasarının 9.maddesi ile, 4447 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

Doğum sonrası yarım çalışma ödeneği

EK MADDE 3- Kadın işçiye, 4857 sayılı Kanunun 74 üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca verilen ücretsiz izin süresi kadar doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir. Ödenek süresi, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yansı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak yapılır. Doğum sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarının %80’i kadardır.

Aranan Şartlardan Birisi De Son Üç Yılda 600 Gün İşsizlik Sigortası Prim Ödeme!!

4447 sayılı Kanuna eklenen madde ile; madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için işçinin adına doğum tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanunun 63 üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır. Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmez. İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir. Bu madde hükümleri 506 sayılı Kanunun geçici 20 nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.

Yarım Çalışma Döneminde Prim Giderleri Fondan Karşılanacak

Birinci fıkra kapsamındaki sigortalılar için, 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sının üzerinden aynı Kanunun 81 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri uyarınca toplam %32,5 oranında sigorta primleri işçi ve işveren paylan doğum sonrası yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar Fondan Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenir.

5510 sayılı KanunKanun kapsamında, Kurum prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte işyeri ve işveren sayılmaz ve bu kişiler için işe giriş ve çıkış bildirimi yapılmaz.

Tasarı Yasalaşırsa Kadın İşçilere Esnek Çalışma Fırsatı Geliyor

Tasarıyla, İş Kanunu’nun kadın işçilerin doğum ve süt iznini düzenleyen maddeye eklenen fıkra ile analık izni ve yarı zamanlı çalışma sonrasında mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar kısmi süreli çalışma talebi karşılanacak. Bu talep, geçerli fesih nedeni sayılamayacak.

Doğumda veya doğum sonrasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılamayan süreler babaya kullandırılacak. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinene çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren sekiz hafta analık hali izni kullandırılacak.

Çalışan kadınlara analık izninden sonra ilk çocuk için 60 gün, ikinci çocuk için 120 gün, üçüncü çocuk için 180 gün, engelli çocuk için ise 360 gün yarı zamanlı çalışma hakkı getirilecek. Çoğul doğum durumunda, bu sürelere otuzar gün eklenecek. Bu hak evlat edinme halinde de tanınacaktır.

Tasarının Meclis Genel Kurulunda kabul edilen maddelerinin takipçisi olacak ve an be an sizlere duyurmaya devam edeceğiz…

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yarım Çalışma Ödeneği ve Kısmi Çalışmanın Farkları

Yarım Çalışma Ödeneği ve Kısmi Çalışmanın Farkları

Doğum sonrasında kullanılmak üzere İş Kanunu’nda yakın zamanda düzenlenmiş yarım çalışma ödeneği ve kısmi çalışma, …