SGK İdari Para Cezaları

SGK İdari Para Cezaları

Sosyal Güvenlik Kurumu5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu‘na göre kimi durumlarda gerçek veya tüzel kişilikleri kapsayacak şekilde bir takım idari para cezası vermeye yetkilidir.

Bu cezaların konu ve miktarları kanunda belirlenmiştir. Ancak, SGK tarafından kesilecek bu cezalar yıldan yıla yayınlanan genelgelere istinaden değişiklik göstermektedir.

Güncel ve yürülükte olan 2012 Yılı SGK İdari Para Cezaları’na buradan ulaşabilirsiniz.

Önceki dönemlere ilişkin idari para cezalarını ise aşağıda bulabilirsiniz:

Hakkında iskanunu

Göz atın

yaslilik-ayligi

Yaşlılık Aylığı Almak İçin Gerekli Şartlar

Yaşlılık aylığı, çalışma hayatının normal olarak sonlanması sonucunda belli şartların yerine getirilmesi sonucu bağlanan aylıktır. …