Ana Sayfa / Pratik Bilgiler / Genel Sağlık Sigortasından Faydalanma / 50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları

50 ve Daha Fazla İşçi Çalıştırılan İşyerleri İçin Zorunlu İstihdam Oranları

 Özel Sektör (%) Kamu Sektörü (%)
 Engelli Oranı  3  4
 Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul
Sayılmayacak Şekilde Yaralanan Oranı
 –  2
 Toplam  3  6
 NOT : Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre çalıştırdıkları personele ait kadrolarda, dolu kadro sayısının (taşra teşkilatı dahil) % 3’ü oranında engelli çalıştırmak zorundalar.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Engelli Geçmişe Dönük Vergi Muafiyeti Uygulaması

Geçmişe Dönük Engelli Vergi Muafiyeti Uygulaması

Engelli çalışanların geçmişe dönük vergi muafiyetinden nasıl faydalandıkları ile ilgili yazımıza “engelli çalışanların nasıl bir …