soruyorum

Staj yaptığım tarih sigorta başlangıcı olarak sayılıyor mu?

Staj döneminde kısa vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan iş kazası, meslek hastalığı ve hastalık sigortası primi ödeniyor. Emeklilikte esas alınan ve uzun vadeli sigorta kolları olarak adlandırılan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödenmiyor. Bu nedenle de staj başlangıcı sigortalılık başlangıcı, staj süresi de sigortalılık süresi olarak kabul edilmiyor. Sigortalılık süresinin başlangıcı, ilk defa uzun vadeli sigorta kollarına prim ödenmeye başlandığı tarih kabul ediliyor. Ancak staj döneminde verilen sigorta numarası, tüm çalışma süresinde kullanılıyor.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Staj Süresi Emeklilikten Sayılır mı?

Staj Süresi Emeklilikten Sayılır mı?

Staj sigortalılığı, bilindiği üzere emeklilik hesaplamasında geçerli ilk sigortalılık süresi olarak hesaplamaya dahil edilmemektedir. Ülkemizde …