Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / 6111 İlave İstihdam Teşvikinden Faydalanma Şartları Nelerdir
6111 İlave İstihdam Teşvikinden Faydalanma Şartları Nelerdir
6111 İlave İstihdam Teşvikinden Faydalanma Şartları Nelerdir

6111 İlave İstihdam Teşvikinden Faydalanma Şartları Nelerdir

Son günlerde bir çok işveren ve işveren vekilinin gündemini 6111 sayılı Kanun ile getirilen Ek İstihdam Teşviki oluşturmaktadır. Hesaplaması ve yararlanma süreçleri oldukça zahmetli ve derin bir mevzuat gerektiren teşvikte, süregelen yıllardan birkaç değişiklik yapılmakla birlikte son değişiklik 7103 sayılı Kanun ile getirilmiş ve geriye dönük teşvik imkanı tekrar işverenlere sunulmuştur. Yazımızda sizlere kısa kısa ilave 6111 İlave İstihdam Teşvikinden Faydalanma şartlarını anlatacağız.

6111 Sayılı Kanun İle Düzenlenen İstihdam Teşviki Nedir?

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımını ve istihdamını artırmak, yeni istihdam yaratılmasını teşvik etmek, mesleki ve teknik eğitimi özendirmek, kalite ve etkinliğini artırmak amacıyla prim teşviki 13.02.2011 tarihinde kabul edilen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 74. maddesi ile 4447 sayılı Kanuna eklenen geçici 10. madde ile yeniden düzenlenmiştir.

Özel sektör işverenlerine, 01/03/2011 – 31/12/2020 tarihleri arasında işe aldıkları sigortalılar için, sigorta primine esas kazançları üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren payının tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanmasına imkân sağlanmıştır.

Teşvikten Faydalanma Şartları Nelerdir?

6111 ilave istihdam teşvikinden faydalanma şartlarını sigortalılar ve işverenler açısından değerlendirmek yerinde olacaktır.

İşveren Yönünden 6111 Teşviki;
  • Aylık prim ve hizmet belgesi Kuruma yasal süresinde verilmiş olmalı,
  • Primler yasal süresi içinde ödenmeli,
  • Kayıt dışı sigortalı çalıştırılmamalı,
  • Borcu varsa, bu borçlar yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olmalı,
  • Prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme zammı ve cezası borcu bulunmamalı,

Yararlanma süreleri erkeklere ve kadınlara, sahip olunan belgelere ve yaşa göre değişmektedir.

Ayrıca;

5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlar teşvikten yararlanamaz.

2886, 4734 sayılı Kanunlar ile 4734 sayılı Kanunun 3. maddesi kapsamında alım ve yapım işi üstlenen işverenler ile uluslararası anlaşmalara istinaden alım ve yapım işi üstlenen işverenler, ihale konusu iş döneminde bu teşvikten yararlanamaz.

Sigortalı Yönünden 6111 Teşvikini Değerlendirecek Olursak;
  • 01/03/2011 ila 31/12/2020 tarihleri arasında işe alınmış olmalı,
  • 18 yaşından büyük olmalı,
  • İşe alındığı tarihten önceki 6 aylık dönemde işsiz olmalı,
  • Ortalama sigortalı sayısına ilave çalıştırılmalı.

Kadın sigortalılar açısından öncelikli olarak 18 yaşından büyük olma şartı aranırken, teşvikten faydalanılacak erkek sigortalı için 18-29 yaş şartı aranmaktadır. 29 yaşından büyük erkek sigortalılar için İŞKUR kaydı aranmakla birlikte 6 ay süre ile yine teşvik imkanı getirilmiştir.

Geriye Dönük 6111 Teşviki

Genç, kadın ve mesleki yeterlilik belgesi sahibi sigortalıların istihdamında yararlanılan teşvik olarak karşımıza çıkan ek istihdam teşviki için Sosyal Güvenlik Kurumu süregelen dönemlerde mevzuat değişikliklerine girmiştir. Sosyal Güvenlik Kurumunun 18.03.2015 tarihinde yürürlüğe koyduğu 2015/10 sayılı Genelge ile geçmişe dönük teşvikten yararlanmak için verilen hizmet belgelerinin işleme alınmayacağı, genelge yürürlük tarihi olan 18.03.2015 öncesi verilenlerin işleme alınacağı belirtilmişti.

21.03.2018 tarihinde kabul edilen 7103 sayılı “Vergi Kanunları ile Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile işverenlere geriye teşviklerden faydalanma imkanı getiriyor.

TEŞVİKLERDEN GERİYE DÖNÜK YARARLANIN! Başlıklı içeriğimizi inceleyerek Datassist aracılığı ile güvenli ve doğru teşvik hesaplamalarınızı yaptırabilirsiniz.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

torba-yasa

2018 Torba Yasa Teşvikleri

2018 yılında çalışma hayatımızda önemli değişiklikler ve güncellemeler getiren 7103 sayılı “Vergi Kanunları İle Bazı …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir