Ana Sayfa / Sizin Sorduklarınız / Yarım Çalışma Ödeneği Tutarları – 2019
Yarım Çalışma Ödeneği Tutarları – 2019
Yarım Çalışma Ödeneği Tutarları – 2019

Yarım Çalışma Ödeneği Tutarları – 2019

Yarım Çalışma, İş Kanunu’nun 74. maddesine eklenen fıkra ile, kullanılan doğum sonrası analık hali izninin bitiminden itibaren çocuğun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması şartıyla kadın işçiye, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçiye istekleri halinde belirli koşullar altında 60 ila 360 gün arasında haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izindir.

– Birinci doğumda 60 gün,

– İkinci doğumda 120 gün,

– Üçüncü doğumda 180 gün

süre ile haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir. Çoğul doğum halinde bu sürelere 30 gün eklenir. Çocuğun engelli doğması halinde bu süre üç yüz altmış “360” gün olarak uygulanır.

Doğum ve Evlat Edinme Sonrası Yarım Çalışma Ödeneği

Ek Madde 5 – İşçiye, 4857 sayılı Kanunun 74’üncü maddesinin ikinci fıkrası uyarınca haftalık çalışma süresinin yarısı kadar verilen ücretsiz izin süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenir. Ödenek süresi, 4857 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir. Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. Bu madde hükümlerinden yararlanılabilmesi için işçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması, 4857 sayılı Kanunun 63’üncü maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması ve doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.

Yarım Çalışma Ödeneğinden Yapılan Ödemeler

Bu ödemeler damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

Geçici iş göremezlik ödeneği almaya hak kazananlara, bu durumlarının devamı süresince doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenmez.

İşverenin hatalı bilgi ve belge vermesi nedeniyle yapılan yersiz ödemeler kanuni faiziyle birlikte işverenden tahsil edilir. Bu madde hükümleri 506 Sayılı Kanun’un geçici 20 ’nci maddesi kapsamındaki sandıkların statülerine tabi personel için de uygulanır.

Birinci fıkra kapsamındaki sigortalılar için, 5510 sayılı Kanunun 82’nci maddesinde belirtilen prime esas kazanç alt sınırı üzerinden aynı Kanunun 81’nci maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (f) bentleri uyarınca toplam %32,5 oranında sigorta primleri işçi ve işveren payları doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği ödenen gün sayısı kadar Fondan Sosyal Güvenlik Kurumu’na ödenir. 5510 sayılı Kanun kapsamında, Kurum prim ödeme yükümlüsü olmakla birlikte işyeri ve işveren sayılmaz ve bu kişiler için işe giriş ve çıkış bildirimi yapılmaz.

Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye BakanlığıSosyal Güvenlik KurumuKurum ve Hazine Müsteşarlığı tarafından müştereken belirlenir.”

 Ödenek Süresi

 4857 Sayılı Kanun’un 63. maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadardır. 4857 Sayılı Kanun’un 63. maddesinde Çalışma süresi “Genel bakımdan çalışma süresi haftada en çok kırk beş “45” saattir. Aksi kararlaştırılmamışsa bu süre, işyerlerinde haftanın çalışılan günlerine eşit ölçüde bölünerek uygulanır.”

Ödeme Dönemi

Yarım çalışma ödeneği, çalışılan aya ait aylık prim ve hizmet belgesinin ilişkin olduğu aydan sonraki ikinci ay içinde Fondan aylık olarak ödenir.

Ödenek Miktarı

Doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneğinin günlük miktarı, günlük asgari ücretin brüt tutarı kadardır. 2019 yılı için ödeme miktarı brüt ₺ 85,28’ dir.

Yarım Çalışma Ödeneğine Hak Kazanma Koşulları

Hak sahiplerinin yarım çalışma ödeneğinden faydalanabilmeleri için;

  • İşçinin adına doğum veya evlat edinme tarihinden önceki son üç yılda en az 600 gün işsizlik sigortası primi bildirilmiş olması,
  • 4857 Sayılı Kanun’un 63. maddesinde belirtilen haftalık çalışma süresinin yarısı kadar fiilen çalışılması,
  • Doğum ve evlat edinme sonrası analık hali izninin bittiği tarihten itibaren 30 gün içinde Kuruma doğum ve evlat edinme sonrası Yarım Çalışma Belgesi ile başvuruda bulunulması gerekir. Mücbir sebepler dışında, başvuruda gecikilen süre doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma ödeneği almaya hak kazanılan toplam süreden düşülerek ödeme yapılır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İşbaşı Eğitim Teşviki Devam Ediyor mu?

İşbaşı Eğitim Teşviki Devam Ediyor mu?

4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun geçici 15’inci maddesinde (6645 teşviki) yer alan İşbaşı Eğitim Teşviki …

2 yorum

  1. Selamın aleyküm hayırlı geceler
    Eşimin doğum dan önceki 585 günü var yarım çalışma ödeneği alabilir mi ?

  2. İyi günler ben asgari ücretle çalışıyorum İşyerim ekonomik zorluklar nedeniyle yarı çalışma ödeneğinden faydalanıyor 15 gun isveren 15 gun iskurdan maaş alacağım nekadar alırım toplamda

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir