Ana Sayfa / Yargıtay Kararları / Emekliye Ayrıldıktan Sonra İş Akdi Feshi Ve Uygulamaları

Emekliye Ayrıldıktan Sonra İş Akdi Feshi Ve Uygulamaları

Kötü Niyet Davası Ve SonuçlarıGiriş:

İşçinin çalışırken emekli olması ve kıdem tazminatını emekli olduktan sonra bir tam yılı doldurmadan iş akdi feshedilmesinde tazminat hakları düzenlenmesi

Özet:

Emeklilik öncesi ayrı, sonrası ise ayrı bir hizmet akdidir. Somut olayda ; emeklilik sonrası süre bir yılın altında kaldığından bu dönem için kıdem tazminatına hak kazanılamaz. Mahkemece yapılacak iş emeklilik tarihindeki ücret ve süre üzerinden kıdem tazminatına karar vermekten ibarettir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …