Ana Sayfa / Yargıtay Kararları / Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı

Kıdem Tazminatında Zaman Aşımı

Kıdem Tazminatında Zaman AşımıGiriş:

Kıdem Tazminatı ödemelerinde zamanaşımı 10 yıl olarak uygulanmaktadır.

Özet:

Mahkemece davacı işçinin iş sözleşmesinin feshinden itibaren yaklaşık 9 yıl geçtiği belirtilerek kıdem tazminatı isteğinin reddine karar verilmiştir. Ne varki, kıdem tazminatı niteliği itibarıyla Borçlar Kanunu’nun 125. maddesi uyarınca 10 yıllık zaman aşımına tabi olup, mahkemece işin esasına girilmesi gerekirken zamanaşımı sebebiyle davanın reddine karar verilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …