Ana Sayfa / Yargıtay Kararları / Haciz Olmaksızın Bankadaki Maaş Hesabına Bloke Konulamaz

Haciz Olmaksızın Bankadaki Maaş Hesabına Bloke Konulamaz

Haciz Olmaksızın Bankadaki Maaş Hesabına Bloke Konulamaz

ÖZET:

Davacı vekili, müvekkilinin davalı bankanın …Şubesi’nde maaş hesabının bulunduğunu, bu hesaba yatan maaşı üzerine, icra memurluğunca verilmiş herhangi bir karar olmamasına karşın davalı bankanın 2009 yılı Ocak ayından itibaren müvekkilinin kefil olduğu kredi borcunun ödenmemesi gerekçesiyle bloke koyduğunu, maaş hesabının tamamının üzerine bloke konulmasının İİK’nun 83/2. maddesine açıkça aykırılık teşkil ettiğini ileri sürerek, müvekkilinin maaş hesabı üzerine konulan blokenin kaldırılmasına, 28.899 TL’nın faizi ile birlikte davalıdan tahsiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

 

 

 

Hakkında iskanunu