Ana Sayfa / Yargıtay Kararları / Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-6213

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-6213

Yargıtay Kararları• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Davacının Davalı Asıl İşveren İşyerindeki Çalışma Süresinin Tespit Edilmesi/Alt İşveren Durumunun Araştırılacağı – Hizmet Döküm Cetvelindeki İşyerlerinin Hukuki Durumunun Tespiti )
• DAVACININ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Hizmet Döküm Cetvelinde Birden Fazla Kayda Rastlandığı/Bu İşyerlerinin Hangi İşverene Ait Olduğunun Araştırılacağı – Alt İşverenlik Durumunun Tespiti/Kıdem ve İhbar Tazminatı/İşçi Alacakları Talebi )
• ALT İŞVEREN DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Davacının Çalıştığı İşverenlerin Davalının Alt İşverenleri Olup Olmadığının Dosya Kapsamına Göre Değerlendirilemediği – Hizmet Dölüm Cetvelinde Kayıtlı Bulunan 3 İşyerininin Durumunun Araştırılacağı )
• HİZMET DÖKÜM CETVELİNDE KAYITLI İŞYERLERİ ( Hangi İşverene Ait Olduğunun Tespiti Gereği – Alt İşveren Durumunun Mahkemece Araştırılmamamasının Hatalı Olduğu – Davacının Çalıştığı İşyerlerinin Davalının Alt İşvereni Olup Olmadığının Tespiti )
• ŞAHSİ SİCİL DOSYASI VE ÖZLÜK BELGELERİNİN TALEP EDİLMESİ ( Sgk Hizmet Döküm Cetvelinde Kayıtlı İşyerlerinin Davalı İşverene Ait Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği – Alt İşveren Durumunun Araştırılacağı/Çalışma Sürelerinin Tespiti Gereği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşveren Teşvikleri ve Desteklerden Yasaklanma Esasları

Kayıt Dışı İşçi Çalıştıran İşveren Teşviklerden Yararlanabilecek Mi?

Kayıt dışı işçi çalıştırmak, sahte sigortalı çalıştırmak ilgili kurumca tespit edilmesi haline ciddi yaptırımları olan …