Ana Sayfa / Yargıtay Kararları / Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-6213

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-6213

Yargıtay Kararları• KIDEM VE İHBAR TAZMİNATI ALACAKLARININ ÖDETİLMESİ DAVASI ( Davacının Davalı Asıl İşveren İşyerindeki Çalışma Süresinin Tespit Edilmesi/Alt İşveren Durumunun Araştırılacağı – Hizmet Döküm Cetvelindeki İşyerlerinin Hukuki Durumunun Tespiti )
• DAVACININ ÇALIŞMA SÜRELERİNİN TESPİTİ ( Hizmet Döküm Cetvelinde Birden Fazla Kayda Rastlandığı/Bu İşyerlerinin Hangi İşverene Ait Olduğunun Araştırılacağı – Alt İşverenlik Durumunun Tespiti/Kıdem ve İhbar Tazminatı/İşçi Alacakları Talebi )
• ALT İŞVEREN DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI GEREĞİ ( Davacının Çalıştığı İşverenlerin Davalının Alt İşverenleri Olup Olmadığının Dosya Kapsamına Göre Değerlendirilemediği – Hizmet Dölüm Cetvelinde Kayıtlı Bulunan 3 İşyerininin Durumunun Araştırılacağı )
• HİZMET DÖKÜM CETVELİNDE KAYITLI İŞYERLERİ ( Hangi İşverene Ait Olduğunun Tespiti Gereği – Alt İşveren Durumunun Mahkemece Araştırılmamamasının Hatalı Olduğu – Davacının Çalıştığı İşyerlerinin Davalının Alt İşvereni Olup Olmadığının Tespiti )
• ŞAHSİ SİCİL DOSYASI VE ÖZLÜK BELGELERİNİN TALEP EDİLMESİ ( Sgk Hizmet Döküm Cetvelinde Kayıtlı İşyerlerinin Davalı İşverene Ait Olup Olmadığının Tespiti Gerektiği – Alt İşveren Durumunun Araştırılacağı/Çalışma Sürelerinin Tespiti Gereği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

Ev Hizmetlerinde Çalışanların Sigortalılığı

Ev hizmeti çalışanları; ev içerisinde yaşayanlar tarafından yapılabilecek işlerin aile bireyleri dışındaki kişiler tarafında yapanlar …