Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği

Ülkemizde bir çok alanda olduğu gibi, çalışma şartları bakımından da AB normlarına ve dünya standartlarına ulaşmasına yönelik yasal düzenlemeler yapılmakta.

Bu kapsamda, iş yaşamını yeniden düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu’nun önemli yeniliklerinden biri de, yıllık ücretli izin uygulamaları konusuna dikkati çekmesidir. Yıllık ücretli izin sürelerinin her aşama için 2 gün artırılması, yıllık ücretli izin hakkının bölünmezliğinin düzenlenmesi, konuyla ilgili önemli değişiklikler olarak vurgulanabilir.

Konunun detaylarının açıklanması, uygulamada oluşabilecek soru ve sorunların çözümü amacıyla hazırlanan Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliği, 03.03.2004 tarih ve 25391 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe konulmuştu.

Yaz döneminin başlaması ile birlikte yıllık izinlere yönelik bilgi ihtiyacının yoğunlaştığı düşüncesiyle, söz konusu yönetmeliği tekrar bilgilerinize sunuyoruz.

Yıllık ücretli izin yönetmeliğine ulaşmak için tıklayınız. 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Basın İş Kanunu Kimleri Kapsar

Basın İş Kanunu Kimleri Kapsar

İş Hayatını düzenleyen kanun yalnızca 4857 sayılı İş Kanunu değildir. Deniz İş Kanunu ve Basın …