Sosyal Güvenlik Ve Sağlık Sigortası Uygulamalarında Yeni Dönem

Toplumun gündemini uzunca bir süredir meşgul eden sosyal güvenlik reformu kapsamında hazırlanan “Sosyal sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından, 16 Haziran 2006 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlandı.

AB uyum çalışmaları ve sosyal güvenlik yapısının standardizasyonu kapsamında sosyal sigorta işlemleri ve sağlık sigortası uygulamalarını düzenleyen “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” Cumhurbaşkanı tarafından tekrar görüşülmesi talebiyle TBMM’ne iade edilmişti. Söz konusu iadenin ardından, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda aynen kabul edilen tasarı, genel kurula sevk edildi. TBMM Genel Kurulu’nda “31.05.2006” tarihinde görüşülen tasarı, herhangi bir değişiklik yapılmaksızın kabul edilerek Çankaya’ya gönderilmişti. Bu durumda, Cumhurbaşkanı’nca onaylanması ve Resmi Gazete’de yayınlanması bekleniyordu.

Düzenlemenin, “16.06.2006” tarih ve “26200″ sayılı  resmi Gazete‘de yayınlanarak yasalaşmasının ardından, Sosyal güvenlik yapısı ve kapsamı konusunda önemli değişiklikler hayatımıza girecek. Mevcut durumda Bağ-Kur, Emekli Sandığı, SSK gibi 3 temel emeklilik kurumunda toplanan toplum kesimleri, bundan böyle “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasası” kapsamında yer alacaklar. Gerek emeklilik, gerekse sağlık hizmetlerinin tek merkezden yürütülmesi anlamı taşıyan yeni durumda, söz konusu işlemlerin yürütülmesi için Sosyal Güvenlik Kurumu “SGK” kurulması ve bu kurumun çalışma esasları konusundaki düzenlemeleri içeren Yasa ise “20.05.2006” tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmişti.

Resmi Gazete’de yayınlanarak yasalaşan düzenleme , emeklilik yaşı, prim günü, emekli aylığı benzeri emeklilik haklarını ilgilendiren uygulamalarda kapsamlı değişiklikler içeriyor. Emeklilik hakları bakımından çalışanların aleyhine düzenlemeler içerdiği gerekçesiyle eleştirilen tasarı, Sağlık Sigortası uygulamaları bakımından pozitif olarak değerlendiriliyor.

Tasarıyla öngörülen 18 yaşından küçük çocukların sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmaları, doğum yapan sigortalıya veya sigortası bulunmayan eşi doğum yapan sigortalıya emzirme yardımı verilmesi, özel sağlık sigortası ve bireysel emeklilik sistemi katkı paylarına belirli oranlarda prim muafiyeti tanınması uygulamadaki yeniliklerden bazıları olarak sıralanmakta.

Yapılan düzenlemeyle toplumun tüm kesimleri aynı sosyal güvenlik çatısı altında toplanmakta, uygulamadaki eşitsizliklerin ve aksamaların giderilmesi amaçlanmakta. Getirilen düzenlemeler geriye dönük olarak herhangi bir hak kaybına yol açmayacak ve yeni hükümler “01.01.2007” tarihinden itibaren yürürlüğe girecek.

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yabancı Çalışanlar Emekli Olabilir mi?

Resul Kurt, Dünya Gazetesi’nde yayımlanan makalesinde yabancı çalışanlar için emekliliği kapsayan “sosyal güvenlik” haklarından faydalanıp …