Özürlülerin İstihdamı

Özürlülerin istihdamı ve işgücü piyasasına kazandırılmaları, iş yaşamımızın çözüm bekleyen sorunları arasında yer almaktadır. Bu konuda, bir takım yasal zorunluluklar getirilerek özürlülerin istihdam edilmeleri amaçlanmıştır. Bu anlamda mevzuatımızda yeni bir düzenleme yapılmıştır.

“Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik”  başlığında getirilen düzenleme, çalışanlarının %75’i belirlenen şartları taşıyan özürlüler arasından seçilmiş işyerlerine ilişkin uygulamaları açıklamaktadır.

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik’in tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Engelli Geçmişe Dönük Vergi Muafiyeti Uygulaması

Geçmişe Dönük Engelli Vergi Muafiyeti Uygulaması

Engelli çalışanların geçmişe dönük vergi muafiyetinden nasıl faydalandıkları ile ilgili yazımıza “engelli çalışanların nasıl bir …