Asgari Geçim İndirimi’ne İlişkin Özelge

Bilindiği üzere, 01.01.2008 tarihinden itibaren elde edilen ücretlerin vergilendirilmesi sırasında dikkate alınmak koşulu ile asgari geçim indirimi (AGI) uygulamasına geçilmiştir.

Bu kapsamda; ücret geliri elde eden çalışanların ücretlerinin vergilendirilmesi sırasında medeni durumları, eşlerinin ücret geliri elde edip etmemeleri, AGI kapsamında değerlendirilmesi gereken çocuk sayısı esas alınarak AGI uygulanmakta, hak kazanılan AGI tutarı çalışanın ücreti ile birlikte kendisine ödenmektedir.

AGI uygulamasında aynı ay içinde işveren değiştirilmesi durumunda uyulması gereken esaslar konusunda gerek yasada, gerekse uygulamayı açıklamak amaçlı olarak yayınlanan tebliğde net bir hüküm bulunmamakta idi. Konu ile ilgili olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın görüşüne başvurulmuştur.

Başkanlığın görüşünü belirten özelge uyarınca; aynı ay içinde işten ayrılarak bir başka işverenin yanında işe başlayan bir ücretli -söz gelimi 01.01.2008/15.01.2008 tarihlerinde çalıştığı işyerinden ayrılarak 18.01.2008 tarihinde bir başka işverenin yanında işe başlanması hali-, ilgili ayda yalnız bir işverenden elde ettiği ücret gelirinin vergilendirilmesi sırasında AGI uygulamasından yararlanabilecektir.

Başkanlık; aynı ay içinde 2 veya daha fazla işverenin yanında çalışılmasına dayalı tüm ücret gelirlerinin vergilendirilmesi sırasında AGI uygulanmasının mükerrer indirim anlamına geleceğini, bu nedenle de aynı ay içinde yalnız bir işverenin ödediği ücretlerin vergilendirilmesi sırasında AGI gerçekleştirilebileceğini bildirmektedir.

Bu açıklamalar ışığında; ay ortasında işe alınan personelin aynı ay içinde bir başka işverene bağlı çalışmasının da bulunması halinde, söz konusu çalışmadan kaynaklı ücret gelirinin vergilendirilmesi sırasında AGI uygulanıp uygulanmadığı hakkında kendisinden yazılı bildirim alınması, ilgili aydaki AGI uygulamasının ücretlinin vereceği bilgi esas alınarak gerçekleştirilmesi, yanlış bir uygulama yapılmaması ve vergi ziyaı oluşmaması için önem arz etmektedir.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Aynı Çocuk İçin Her İki Eş de AGİ Alabilir Mi?

Aynı Çocuk İçin Her İki Eş de AGİ Alabilir mi?

Asgari Geçim İndirimi ya da daha bilinen adıyla; AGİ, çalışanın medeni durumuna ve çocuk sayısına …