2009 Yılı Kıdem Tazminatı Tavanı Tutarları Belirlendi

5828 sayılı 2009 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE KANUNU 31.12.2008 tarih, 27097/1.MÜK sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır. Yasa ile belirlenen devlet memurlarının maaşlarına ilişkin katsayı ve ek gösterge rakamları gereği oluşan kıdem tazminatı tavanı, gelir vergisinden muaf çocuk yardımı ve kamu personeli gelir vergisinden muaf aile yardımı tutarları aşağıdaki gibidir.

Kıdem tazminatı tavanı;

01.01.2009-30.06.2009için 2260,05 TL,

01.07.2009-31.12.2009 için 2365,16 TL

Aile yardımı gelir vergisi istisnası/kamu;

01.01.2009-30.06.2009için 80,26 TL,

01.07.2009-31.12.2009 için 83,88 TL

Çocuk yardımı gelir vergisi istisnası

01.01.2009-30.06.2009için 13,38 TL,

01.07.2009-31.12.2009 için 13,98 TL.

Hesaplamalara esas oluşturan rakamları düzenleyen maddenin tam metni aşağıda yer almaktadır.

Katsayılar, yurt dışı aylıkları, ücret ve sözleşme ücreti

MADDE 21 – (1) 657 sayılı Kanunun 154 üncü maddesi uyarınca, 1/1/2009-30/6/2009 döneminde aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,053505), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylığı katsayısı (0,7084), yan ödeme katsayısı (0,016965) olarak; 1/7/2009-31/12/2009 döneminde ise aylık katsayısı (0,05592), taban aylığı katsayısı (0,74348), yan ödeme katsayısı (0,01773) olarak uygulanır.

(2) 22/1/1990 tarihli ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca çalıştırılan sözleşmeli personelin ücret tavanı; 1/1/2009-30/6/2009 döneminde 2.809 Türk Lirası, 1/7/2009-31/12/2009 döneminde ise 2.935 Türk Lirası olarak uygulanır.

(3) Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 2008 yılı Aralık ayına ilişkin olarak açıklanan 2003=100 Temel Yıllı Tüketici Fiyatları Endeksinin 2008 yılı Haziran ayı endeksine göre değişim oranının yüzde 4’ü aşması halinde, aşan kısmı telafi edecek şekilde birinci ve ikinci fıkralarda yer alan ve 2009 yılının birinci altı aylık dönemine ait katsayılar ile ücret tavanını yeniden belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.

(4) İdarelerin yurt dışı kuruluşlarına dahil kadrolarında görev yapan Devlet memurlarının yurt dışı aylıkları, yeni kurlar ve yeni emsaller tespit edilinceye kadar, 2/4/2004 tarihli ve 2004/7356 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına göre ödenir.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Çocuk-Aile Yardımları İstisna Tutarları

2021 Çocuk-Aile Yardımları İstisna Tutarları

Kamu çalışanlarına sağlanan haklardan olan Aile Yardımı, Çocuk Zammı, Çocuk Yardımı gibi ödemeler, özel sektör …